Jasmina Zubić

Rođena 25. septembra 1958. godine, udata i majka dvoje djece. Studij za sticanje visoke spreme na Ekonomskom fakultetu, odsjek Poslovne ekonomije – smjer marketing, završila je 1981. godine i odmah zasnovala radni odnos u srednjoškolskom centru u Visokom gdje je dvije godine obavljala poslove i radne zadatke predavačice ekonomske grupe predmeta. Nakon uspješno položenog pripravničkog ispita položila je pedagošku grupu predmeta i stekla zvanje profesorice ekonomske grupe predmeta. Godine 1983. zasnovala je radni odnos u TI „Vitex“ Visoko gdje je radila 17 godina, u početku je obavljala poslove rukovotkinje plana i analize, a kasnije poslove direktorice nabave. Zvanje samostalne računovotkinje stekla je 1999. godine nakon uspješno položenih ispita iz računovodstva. Od aprila 2000. do 2010. godine uspješno obavljala poslove direktorice Slobodne zone „Visoko“.

Jasmina je članica Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH. Funkciju vijećnice u Općinskom vijeću u Visokom obavljala je od 2004. do 2010. godine. U cilju poboljšanja uslova života građana, putem Općinskog vijeća, pokrenula je mnogobrojne inicijative u segmentu socijalne i zdravstvene zaštite kao i lokalne samouprave od kojih su mnoge podržane i od strane Saveza općina i gradova Federacije i upućene nadležnim institucijama na postupanje.

Od 2010. godine obavlja funkciju zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu