Demir Imamović za Klix.ba

Znanje i inovacije su ključni faktor budućeg razvoja Goražda

Demir Imamović, nekadašnji SDP-ov ministar privrede u BPK Goražde, kandidat je ove stranke za načelnika Općine Goražde. U razgovoru za Klix.ba kaže da ga od drugih kandidata razlikuje program “Goražde na Drini”.
Šta je bio Vaš motiv da se kandidujete za načelnika Općine Goražde

Inicijativa o mojoj kandidaturi krenula je od članova SDP-a gdje sam na unutarstranačkim izborima dobio najviše glasova za kandidaturu za načelnika Općine Goražde. Nakon toga, s rukovodstvom SDP-a BiH Goražde i drugim lijevo orijentisanim partijama održano je nekoliko sastanaka gdje smo razgovarali o stanju i izazovima u Goraždu i posljedicama nastavka populističke politike koja je pobijedila na posljednjim lokalnim i općim izborima. Ti sastanci su bili korisni jer smo usaglasili glavne ciljeve, prioritete i kapitalne projekte koje bismo trebali ostvariti do 2020. godine, kao i glavna pitanja koja bi trebala biti temelj novog prostornog i urbanističkog plana razvoja Goražda. Ovo posljednje je posebno važno jer Goražde prvi put od 1980. godine donosi prostorni i urbanistički plan, a nakon čega će biti potrebno donijeti brojne zoning i regulacione planove. Ti planovi će odrediti osnovnu namjenu prostora, razvoj naselja i urbanog područja, prostor za industriju, turizam, poljoprivredu, saobraćajnice, biciklističke staze, komunalne i socijalne objekte u oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta i rekreacije te kulture.

Zbog čega ste se uopće opredijelili za bavljenje politikom?

Ja bih se uvijek opredijelio za politiku ukoliko je moguće napraviti pozitivne promjene u društvu, a posebno one koje značajnije doprinose razvoju zajednice. Ukoliko bismo dobili podršku građana za program, imali bismo priliku da provedemo većinu ideja o kojima se već dugo govori.

Koji su Vaši planovi u slučaju pobjede? Šta Vam je cilj?

Plan predstavlja kombinaciju prioriteta koji promovišu primjenu novih tehnologija na racionalizaciji troškova i postizanje boljih rezultata. U njemu je sadržano 50 prioritetnih projekata sa budžetom koji je prilagođen realnim finansijskim kapacitetima u iznosu od 26,5 miliona KM u naredne četiri godine. Osnovni cilj programa je podrška projektima i inicijativama usmjerenim ka kreiranju novih i bolje plaćenih radnih mjesta, povećanju konkurentnosti lokalne ekonomije i stvaranju uslova za veće stope zaposlenosti, posebno kroz bolje mogućnosti za obrazovanje i veću mobilnost građana.

Koji su potencijali općine koji se mogu iskoristiti?

Dosadašnji razvoj općine baziran je isključivo na razvoju industrije koja i danas kao i prije 50 godina zapošljava većinu radnika u Goraždu. Prema mom mišljenju, kapaciteti goraždanske industrije i raspoloživost stručne radne snage predstavljaju naš najveći razvojni potencijal. Rijeka Drina je najveći prirodni potencijal. Nažalost, Drina je zanemarena po svim segmentima, a pogotovo po pitanju njenog korištenja u turističke i rekreativne svrhe. To je jedan od razloga zbog čega naslov predizbornog programa glasi ”Goražde na Drini”.

Šta će biti Vaši prioriteti?

U srcu programa su tri prioriteta usmjerena ka pametnom rastu i razvoju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, osiguranju višeg stepena održivosti ekonomije te socijalnom razvoju. Ovi prioriteti su prvenstveno usmjereni ka mladim i kreativnim ljudima, od kojih mnogi u neizvjesnosti čekaju posao na birou rada. Program doprinosi poboljšanju kvaliteta života i mogućnosti za poslovanje u urbanom području, a socijalni i ruralni razvoj su također visoko na listi prioriteta.

Na čemu bi trebalo bazirati razvoj općine?

Plan je da se kratkoročno baziramo na razvoj infrastrukture kako bismo bili atraktivniji za nove investicije u industriji koja zahtijeva stručnu radnu snagu. Kako bismo obučili nezaposlene potrebno je razviti kapacitete centra za trening, obuku i inovacije koji može osposobljavati nezaposlene, a i mladim ljudima dati priliku za sticanje novih znanja, upoznavanje o novim tehnologijama i novim idejama. Dugoročno, znanje i inovacije trebaju biti naš ključni faktor razvoja.

Koji su ključni infrastrukturni projekti koji će se realizirati u naredne četiri godine?

Programom je planirano 50 prioritetnih projekata, od kojih su najznačajniji, izgradnja nove industrijske zone atraktivne za velike investicijske projekte, izgradnja infrastrukture za podsticanje novih start-up biznisa, rekonstrukcija objekta Centra za kulturu i pokretanje centra za obuku, kreativne aktivnosti i nove tehnologije, izgradnja gradskih bazena i uređenje postojećih sportskih i rekreativnih terena, rekonstrukcija gradskih saobraćajnica i raskrsnica, lokalnih cesta i biciklističkih staza, rekonstrukcija parkova i trgova u užem gradskom jezgru, izgradnja pristupnih puteva i plaža i kupališta na Drini sa sadržajima za rekreaciju na vodi.

Koji je najveći problem građana općine i kako ga namjeravate riješiti?

Kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, naš najveći problem je nedostatak novih i dobro plaćenih poslova. Danas u Goraždu 3.500 nezaposlenih osoba na birou rada čeka posao. Nezaposlenost smanjuje prihode i životni standard i povećava nejednakost i siromaštvo. Niske plate također. Ako pogledamo rast troškova života u posljednjih 10-20 godina i minimalnu satnicu od 1 euro koja nije povećana skoro 20 godina, ne trebamo dalje tražiti da vidimo da su nezaposlenost i niske plate najveći problemi građana u Goraždu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Zbog čega ste vi najbolji kandidat za načelnika? Šta vas razlikuje od drugih kandidata?

Program.

Šta novo nudite građanima?

U naredne četiri godine postavljaju se temelji budućeg ekonomskog i socijalnog razvoja, a novi načelnik i novo vijeće će donijeti prvi statut grada, organizaciju gradske uprave i novi prostorni i urbanistički plan. Ovo je jedinstvena prilika da stvari u raznim oblastima pokrenemo sa mrtve tačke i po prvi put aktivno uključimo veliki broj građana, posebno mladih i visokoobrazovanih ljudi, u kreiranje vlastite budućnosti. Kako bismo podstakli veću participaciju u procesu donošenja odluka potrebno je osposobiti administraciju da iskoristi prednosti novih tehnologija u pružanju usluga, ali i u omogućavanju građanima da reaguju na kvalitet usluga koje svakodnevno koriste.

Program sadrži veliki broj novih projekata, a neki od njih su uspostavljanje centra za obrazovanje, trening i obuku s fokusom na nove tehnologije, izgradnja iBiznis inkubatora kojim želimo postaknuti otvaranje novih radnih mjesta u digitalnoj ekonomiji, podrška inicijativama koje promovišu upotrebu crowdfunding platformi za finansiranje projekata. Moglo bi se reći da je nešto novo i program “Turizam na Drini” koji ima za cilj bolje održavanje obala na cijelom toku unutar općine Goražde i izgradnju turističke infrastrukture na plažama i kupalištima u skladu sa Prostornim planom BPK Goražde. Na kraju, tu je i prijedlog projekta izgradnje gradskog bazena u naselju 1. maj, koji će nakon rekonstrukcije ostalih terena biti jedan potpuno funkcionalan i gradski centar za sport i rekreaciju.

Šta zamjerate aktuelnom načelniku?

Pogriješio je što se treći put kandidovao.

Šta biste promijenili u odnosu na relaciji građani-načelnik?

Smatram da se treba fokusirati na promjenu odnosa na relaciji građani–načelnik–općinska uprava po pitanju osiguranja boljih javnih usluga. Da bismo u tome uspjeli potrebno je da imamo punu saradnju sa građanima u implementaciji i monitoringu aktivnosti gradske uprave. Da bi ta saradnja bila aktivna i ekonomski i finansijski održiva, potrebno je da razvijemo kapacitete ”pametne uprave” koja će otvoriti prostor za bolje okruženje i veću produktivnost, u kojem će znanje i inovacije biti ključni faktor budućeg razvoja Goražda.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.