Maja Bjelan-Karičić

Započela realizacija projekta MZ Vratnik

Na Vratniku, u sklopu školskog dvorišta OŠ Hamdija Kreševljaković, gradi se dječije igralište koje će omogućiti zabavu i igru brojnim mališanima ovog starogradskog naselja.
Izgradnja dječijeg igrališta jedan je od prioriteta koje su građani ove mjesne zajednice navodili u prethodnom periodu, ali zbog specifičnosti samog Vratnika, bilo je teško naći lokaciju za gradnju. Jedina lokacija pogodna za ove radove bila je u dijelu dvorišta osnovne škole, za što je OŠ Hamdija Kreševljaković dala potrebne saglasnosti.

Igralište će u jednom dijelu imati pješčanu podlogu, dok će drugim dijelom biti izgrađeno kaskadno, u tri nivoa – sa zelenom površinom. Imat će i sav prateći mobilijar, pa će mališanima na raspolaganju biti drvena kućica sa ljestvama i mrežom za penjanje, ljuljačka, klackalice, vrtuljak, njihalice u obliku konjića i motocikla i drugo. Postavit će se i jedna klupa, te korpe za otpatke. Igralište će biti ograđeno i ugradit će se nova ulazna kapija.
Ovo je četvrto igralište koje se gradi u sklopu projekta “Jačanje uloge MZ u BiH”, kojeg implementira UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a finansiraju Vlade Švicarske i Švedske. Ukupna vrijednost izgradnje igrališta na Vratniku je 22.400 KM, za šta su vlade Švicarske i Švedske obezbijedile 17.000 KM, a Općina Stari Grad 5.400 KM.

Kroz projekat “Jačanje uloge MZ u BiH” prošle godine izgrađena su dječija igrališta na Mošćanici i Sedreniku, a u toku je izgradnja dječijih igrališta na Širokači i Vratniku.

Predsjednica Mjesne zajednice Vratnik, Maja Bjelan-Karičić ističe zahvalnost svim članovima savjeta na saradnji u realizaciji projekta, te donatorima i općinskoj administraciji koji su prihvatili ovu ideju.
“Željeli smo na Vratniku napraviti igralište na kom će se djeca moći bezbjedno igrati, sigurni od pasa lutalica i bez straha od saobraćajnih nesreća itd. Nadam se da će roditelji i djeca iskoristiti ovo igralište, a da će ga Vratničani čuvati. Ovo je drugo igralište u godini dana koje je napravljeno na Vratniku. Prvobitno je napravljeno igralište u sklopu dječijeg obdaništa, dok je ovo igralište namijenjeno djeci od 3 do 14 godina.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu