Segmedina Srna-Bajramović

Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo osnovne škole stavljaju se pod političku kontrolu

Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo u predloženoj formi ne bi smio biti usvojen, jer su u njemu sadržane brojne činjenične greške, odredbe kojim se omogućava urušavanje sistema javnog školstva, ne samo u Kantonu, nego posljedično i na teritoriji države, ali i odredbe koje su otvoreno diskriminatorne prema određenim kategorijama stanovništa, smatra zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Skupštini Kantona Sarajevo Segmedina Srna-Bajramović.

„U suštini, tekst koji je predložen zastupnicima Skupštine na usvajanje, zbog nesuvislih konstrukcija, nedorečenosti, neustavnih i diskriminatornih odredbi, teško da zadovoljava kriterije da bude ponuđen u formi prednacrta, a kamoli gotovog prijedloga.

Predložene odredbe zakona otvaraju prostor za punu političku kontrolu nad školama, pa čak i njihovo ukidanje kroz magloviti i nedovoljno obrazloženi koncept uspostave mreža škola, zajednica i ostalog.

Školski odbor u novom prijedlogu postaje tek formalni aparat političke kontrole, potpuno podređen volji političkih struktura, koje mogu smjenjivati školske odbore ukoliko ne ispunjavaju naloge ministarstva. Članom 93. u stavu (2) potpuno je relativizirana uloga onih koji najiskrenije i rade u interesu škola i djece – roditelja, čiji broj bi u školskom odboru trebao biti “skresan” na, tek, jedan od ukupno četiri člana. Inače, besmisleno je da školski odbor kao organ odlučivanja ima paran broj članova, pa bi tako za usvajanje svake odluke suštinski bila potrebna tročetvrtinska većina.

Zakon na, srednjevjekovno koncipiran način, tretira osobe sa invaliditetom, a naročito one sa određenim vidom psihičkih i intelektualnih teškoća.

Konačno, možda i društveno najopasnija je odredba iz člana 25. prijedloga Zakona, prema kojoj druge države mogu organizirati rad škola osnovnog odgoja i obrazovanja na teritoriji Kantona po nastavnim planovima i programima koje su donijeli organi druge države u skladu s vlastitim propisima.

Usvajanje iznad navedenih odredbi iz prijedloga Zakona imalo bi dalekosežne štetne posljedice jer, vodeći se primjerom Kantona Sarajevo, kao formalnog i administrativnog centra države, druge administrativno-teritorijalne jedinice u državi, poput RS-a ili pojedinih kantona, mogu usvojiti propise kojim bi omogućili osnivanje škola koje bi potpuno suvereno radile po nastavnim planovima i programima drugih država.

Svrha svakog od 45 predloženih amandmana jeste da se tekst prijedloga Zakona učini suvislim, usklađenim sa međunarodnim konvencijama i civilizacijskim normama, te da Zakon promiče državotvornost i pluralnost, a ne isključivost i rastakanje javnog obrazovnog sistema“, navodi Srna-Bajramović.

Amandmane SDP BiH na ovaj prijedlog Zakona, možete pogledati ovdje:

Amandmani na prijedlog Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju KS

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.