Klub zastupnika SDP BiH

Zakon u proceduri: Za negiranje genocida kazna zatvora i do četiri godine

Zastupnici SDP-a BiH Saša Magazinović, Denis Bećirović i Mirsad Mešić predložili su da se ovaj Prijedlog razmatra u redovnoj proceduri.

U Prijedlogu zakona stoji da je holokaust definisan kao zločin genocida i zločin protiv čovječnosti koje je tokom Drugog svjetskog rata počinio njemački nacistički režim, koji je priznat kao takav konačnim i obavezujućim odlukama ili presudama Međunarodnog vojnog tribunala uspostavljenog Londonskim sporazumom od 8. augusta 1945. godine.

Genocid je određen kao zločin definisan članom II Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida od 9. decembra 1948. godine i priznat kao takav konačnim i obavezujućim odlukama ili presudama Međunarodnog suda pravde, te bilo kojeg drugog međunarodnog suda uspostavljenog relevantnim međunarodnim mehanizmima, a čiju је nadležnost priznala Bosna i Hercegovina ili Sud Bosne i Hercegovine.

Zločin protiv čovječnosti јe definisan kao takav međunarodnim pravom i priznat kao konačnim i obavezujućim odlukama ili presudama Međunarodnog suda pravde, te bilo kojeg drugog međunarodnog suda uspostavljenog relevantnim međunarodnim mehanizmima, a čiju је nadležnost priznala Bosna i Hercegovina ili Sud Bosne i Hercegovine.

U ovom kontekstu javno poricanje je svaka izjava, radnja ili aktivnost kao i svaki usmeni, pismeni, audio, vizuelni iii elektronski materijal kojim se bez obzira na oblik ili na čin iznošenja ili prenošenja, negiraju holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovječnosti.

Minimiziranje је svaka radnja i aktivnost, a naročito svaki usmeni, pismeni, audio, vizuelni ili elektronski materijal, bez obzira na oblik ili na čin iznošenja ili prenošenja, kojim se holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovječnosti minimiziraju, trivijaliziraju ili uljepšavaju s ciljem umanjenja broja žrtava ili s namjerom da se predstave kao događaj ili skup događaja s pozitivnim, korisnim iii prihvatljivim karakteristikama i ishodom.

U Prijedlogu zakona predviđeno je da će se kaznit kaznom zatvora od osam dana do tri godine ili novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM svako ko ciljano javno poriče, minimizira, opravdava i odobrava holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovječnosti.

Ako to počini osoba u svojstvu javnog službenika ili zloupotrebom položaja iii ovlasti ili ako je zbog tog djela došlo do nereda, nasilja iii drugih teških posljedica za život građana BiH, kaznit ćе se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine ili novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

U Prijedlogu stoji i da će svi oni koji koji distribuiraju ili na bilo koji način učine dostupnim javnosti, putem kompjuterskih, medijskih, elektronskih ili drugih sistema materijale koji ciljano javno poriče, minimizira, opravdava i odobrava holokaust, zločin genocida ili zločin protiv čovječnosti biti kažnjeni kaznom zatvora u trajanju do tri godine iii novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Ako to učini osoba u svojstvu javnog službenika ona će biti kažnjena kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine ili novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

Slične kazne predviđene su i za negiranje presuda pa tako u Prijedlogu stoji da onaj ko negira presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju čini krivično djelo koje se kažnjava kaznom zatvora u trajanju do tri godine ili novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Ako presudu negira javni službenik kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

Višestruki počinioci ovog krivičnog djela člana kaznit се se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do četiri godine ili novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.