Zakon o Volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Aner Žuljević delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

PRIJEDLOG

-skraćeni postupak-

 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O VOLONTIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sarajevo, novembar 2015. godine

 

 

PRIJEDLOG

Za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine:

Na osnovu člana 155. stav 2. a i vezi sa članom 172. Poslovnika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine predlažem donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine. Kao osnovni razlog za donošenje ovog zakona po skraćenom postupku ističem da se u konkretnom slučaju ne radi o složenom i obimnom zakonu te da su u tom smislu ispunjeni uvjeti iz člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“ br. 27/03 i 21/09 i člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj 69/07).

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O VOLONTIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o volontiranju FBiH (Službene novine FBiH br.11/12), u članu 16. nakon stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

 

(3) Osobe koje su stekle radno iskustvo u struci na osnovu ovog Zakona, ispunjavaju uslove za  polaganje stručnog i ispita općeg znanja kao i svakog drugog ispita za koji je uslov stečeno radno iskustvo

 

Član 2.

 

U članu 26. dodaje se član 26a. koji glasi:

 

Član 26a.

(1) Sve općine i gradovi u Federaciji BiH  dužne su, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, akreditovati se  za organizatora volontiranja u skladu sa ovim zakonom.

(2) Općinskai gradska vijeća su dužna donijeti Pravilnik o načinu prijema Volontera u organe općine.

(3) Svaka Općina i Grad mora odrediti službenika za nadzor rada volontera.“

 

Član 3.

 

U članu 33. nakon stava 5. dodaje se stav 6. i 7. koji glasi:

 

(6) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM bit će kažnjeno odgovorno lice u Općini ili Gradu koje ne ispuni obaveze iz člana 26a  Zakona o volontiranju FBiH.

 

(6) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena Općina ili Grad koje ne ispuni obaveze iz člana 26a  Zakona o volontiranju FBiH“

 

Član 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

OBRAZLOŽENJE

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O VOLONTIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

  • – USTAVNI OSNOV

 

Ustavnopravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana IV.A.20. (1) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano, da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nadležan za donošenje Zakona o vršenju funkcije federalne vlasti.

Ustavnopravni osnov za donošenje ovog zakona je utvrđen prilikom njegovog prvog usvajanja i ovo je prvi put da se predlažu izmjene i dopune zakona.

  • – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Nakon nekoliko godina primjene i implementacije Zakona o volontiranju FBiH uočeno je par grešaka odnosno nedostataka navedenog Zakona.

Prvenstveni nedostatak Zakona jeste da iako je omogućeno sticanje radnog iskustva po ovom zakonu, nije zagarantovano priznavanje tog radnog iskustva od strane države.

Tako imamo slučajeve gdje osobe koje su stekle radno iskustvo po ovom zakonu u nevladinim organizacijama u struci, nisu mogle pristupiti polaganju ispitu općeg znanja ili stručnom upravnom ispitu.

Ovim izmjenama i dopunama se osigurava priznavanje radnog iskustva od strane države kao uslov za polaganje svih ispita koji zahtjevaju godinu dana radnog iskustva.

Također usvajanjem novog Zakona o radu onemogućen je prijem volontera po Zakonu o radu što je ranije bio slučaj. Međutim mnoge instutucije su nastavile sa prijemom volontera pozivajući se na Zakon o radu iako po njemu nije ostavljena mogućnost prijema volontera već pripravnika i stručnog usavršavanja što nije identičan pojam.

 

Ovim izmjenama i dopunama se motiviraju instutucije da izvrše akreditaciju u skladu sa ovim zakonom.

Također primjetno je da u primjeni ovog zakona se nije akreditovalo mnogo institucija i organa uprave i nisu adekvatno informisani o istom te bi ovim izmjenama potakli takve ustanove da se akredituju.

Jedinice lokalne samouprave ovim zakonom su obavezne akreditovati se za volontiranje jer će na taj način mlade osobe dobiti priliku za sticanje radnog iskustva u svojim lokalnim zajednicama, dok će jedinice lokalne samouprave dobiti mlade edukovane ljude za rad u administraciji.

 

  • – OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ZAKONSKIH RJEŠENJA

 

Član 1. – Ovim članom se zakonski priznaje pravo osobama koje steknu radno iskustvo na osnovu ovog zakona da polažu stručni upravni ispit kao i sve druge ispite za koje je preduslov radno iskustvo

 

Član 2.- Ovim članom Zakona se propisuje obaveza jedinicama lokalne samouprave da se u roku od 6 mjeseci akredituju za organizatora Volontiranja kako bi se u svakoj jedinici lokalne samouprave građani mogli steći radno iskustvo. Također propisuje se obaveza usvajanja pravilnika o načinu prijema volontera kao i vršenje nadzora njihovog rada.

 

Član 3.- Ovim članom Zakona se propisuju kaznene odredbe za općine koje ne postupe prema odredbama ovog Zakona.

 

Član 4.

 

Članom 4. ovog Zakona se određuje kada Zakon stupa na snagu.

 

  • – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva u Budžetu Federacije BiH kao niti u budžetima jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.