Općinska organizacija SDP BiH Zavidovići

Za vrijeme pandemije nije održana nijedna sjednica OV Zavidovići

Općinska organizacija SDP BiH Zavidovići i Klub vijećnika SDP BiH u Općinskom vijeću Zavidovići, imaju obavezu i potrebu da se oglase saopštenjem u vezi sa radom i funkcionisanjem organa lokalne uprave u situaciji proglašenja stanja nesreće na našoj općini, izazvane pandemijom Korona virusa.

Kao društveno odgovorni politički subjekt zajednice, ne možemo a da javno ne izrazimo negodovanje i nezadovoljstvo radom i djelovanjem najodgovornijih, vodećih ljudi lokalne samouprave, u ovim kriznim momentima.

Naime, po proglašenju stanja nesreće na području naše općine, OO SDP BiH Zavidovići i Klub vijećnika SDP BIH u Općinskom vijeću Zavidovići uputili su nadležnim u općini Zavidovići više prijedloga mjera, inicijativa, dostavljena je odluka o odricanju naknada vijećnika u korist građana i zajednice za nabavku zaštitnih sredstava, nudili smo direktan angažman naših predstavnika, ponudili volontere, tražili sastanke u skladu sa naredbama i mjerama zaštite, zahtijevali održavanje hitnih i vanrednih sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, …

Na žalost, do današnjih dana, niti u bilo kakvom obliku nismo dobili odgovor niti na jednu predstavku, gore navedenu. Takođe, povratne informacije o realizovanim aktivnostima po prijedlozima su izostale.

Razloge za ovakvo postupanje ne znamo, ali ne možemo da ne dovodimo u sumnju da se radi o svjesnom ignorisanju, želji za samovoljom u djelovanju vodećih ljudi u općini, pojedinaca ili interesnih grupa, koji možda ovu nezavidnu situaciju u kojoj se nalazimo, nastoje iskoristiti za ličnu, političku ili drugu promociju. Ili u najgorem slučaju za pribavljanje bilo kojih vidova koristi protivpravnim djelom.

Uz sve gore navedeno, možemo govoriti i o javnom nezadovoljstvu građana postupanjem nadležnih u općini.

Izostala je direktna pomoć građanima, onima kojima je najpotrebnija. Bilo da se radi o pomoći u prehrambenim i higijenskim paketima najugroženijim, bilo da se radi o sredstvima zaštite. Spiskovi koji su se pravili u mjesnim zajednicama u skladu sa naredbom Kriznog štaba, nikada nisu javno objavljeni, evidentirane osobe su nepoznate javnosti, nismo upoznati da li je uopšte realizovana ova aktivnost, kako, na koji način, kada i ko su odabrani korisnici?

Niti druge oblike direktne pomoći građanima nismo vidjeli, niti smo upoznati sa njihovom realizacijom i rezultatima aktivnosti.

Nijedna konkretna mjera direktne pomoći i podrške privredi, privrednicima, radnicima nije predstavljena, niti pokrenuta. Naročito onim privrednim subjektima i njihovim radnicima koji su naredbama Kriznog štaba bili primorani zaustaviti svoj rad i djelatnosti. Subvencije, sufinansiranje, oslobađanja od plaćanja općinskih naknada, odlaganja plaćanja, …!!!

Javni pozivi za poticaje u poljoprivredi su izazvali ne samo negodovanje i nezadovoljstvo, već i podsmijeh građana i po koji put dokazali nepovjerenje građana u lokalne institucije i pravičnost funkcionisanja. Objavljeni spiskovi su izgleda vođeni kriterijima za odabir: Moj, Moji, Naš, Naši, Tvoj, Tvoji, … pa na kraju šta ostane njima, njihovim (građanima).

Istovremeno, paralelno sa svom problematikom, prioritetno su rješavane sa velikom žurbom, u ovim kriznim vremenima nepotrebne i neurgentne: javne nabavke, konkursi, javne prodaje objekata, zemljišta, odabiri koncesionara, zakupaca, javni radovi bez definisanih planova, plaćanja iz budžeta, itd. Zašto i iz kojih razloga?

Jedna smo od rijetkih općina koja nije u hitnom postupku usvojila izmjene i dopune Budžeta općine, iako smo kao i mnogi drugi subjekti u općini insistirali na hitnosti u pripremi i usvajanju u konačnici. Kako bismo na vrijeme, pravično i zakonito servisirali potrebe nastale i prouzrokovane pandemijom virusa. Naši vlastodršci su se oglušili i na sugestije i zahtjeve viših zakonodavnih i izvršnih organa naše države po pitanju rebelansiranja Budžeta.

Niti jedna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići nije održana, iako je Kolegij Općinskog vijeća Zavidovići, dana 16.04.2020. godine usvojio Zaključak da se u roku od najkasnije 7 dana sazove nova sjednica Kolegija OV, na kome bi se razgovaralo o donošenju potrebnih mjera i odredio datum održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ovaj Zaključaj je naišao na ignorisanje Predsjedavajućeg OV Zavidovići, koji i pored statutarne i poslovničke obaveze nije postupio po navedenom Zaključku.

Smatramo da je Općinsko vijeće kao predstavnički organ građana i organ lokalne samouprave morao u ovim okolnostima održati sjednice s obzirom na potrebe, uz činjenicu da imamo i bolje i povoljnije kapacitete i uslove, uz poštovanje naredbi, za održavanje istih od mnogih drugih lokalnih sredina koje su ih održali.

Mnogo pitanja, bez jasnih i konkretnih odgovora koji izostaju po ko zna koji put!

Odgovorno tvrdimo da ćemo u našim narednim aktivnostima, kroz organe, izabrane vijećnike insistirati na odgovorima na ova pitanja i tražiti uvid na sve poduzete aktivnosti od strane općinskih organa, sa akcentom na utrošak i zakonitosti utroška sredstava po svim aktivnostima.

Odgovore ćemo predočiti javnosti, a u slučajevima protivpravnog postupanja pokrenuti ćemo sve zakonom propisane radnje i tražiti odgovornost svih učesnika.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu