Općinska organizacija SDP BiH Zavidovići

Za vrijeme pandemije nije održana nijedna sjednica OV Zavidovići

Općinska organizacija SDP BiH Zavidovići i Klub vijećnika SDP BiH u Općinskom vijeću Zavidovići, imaju obavezu i potrebu da se oglase saopštenjem u vezi sa radom i funkcionisanjem organa lokalne uprave u situaciji proglašenja stanja nesreće na našoj općini, izazvane pandemijom Korona virusa.

Kao društveno odgovorni politički subjekt zajednice, ne možemo a da javno ne izrazimo negodovanje i nezadovoljstvo radom i djelovanjem najodgovornijih, vodećih ljudi lokalne samouprave, u ovim kriznim momentima.

Naime, po proglašenju stanja nesreće na području naše općine, OO SDP BiH Zavidovići i Klub vijećnika SDP BIH u Općinskom vijeću Zavidovići uputili su nadležnim u općini Zavidovići više prijedloga mjera, inicijativa, dostavljena je odluka o odricanju naknada vijećnika u korist građana i zajednice za nabavku zaštitnih sredstava, nudili smo direktan angažman naših predstavnika, ponudili volontere, tražili sastanke u skladu sa naredbama i mjerama zaštite, zahtijevali održavanje hitnih i vanrednih sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, …

Na žalost, do današnjih dana, niti u bilo kakvom obliku nismo dobili odgovor niti na jednu predstavku, gore navedenu. Takođe, povratne informacije o realizovanim aktivnostima po prijedlozima su izostale.

Razloge za ovakvo postupanje ne znamo, ali ne možemo da ne dovodimo u sumnju da se radi o svjesnom ignorisanju, želji za samovoljom u djelovanju vodećih ljudi u općini, pojedinaca ili interesnih grupa, koji možda ovu nezavidnu situaciju u kojoj se nalazimo, nastoje iskoristiti za ličnu, političku ili drugu promociju. Ili u najgorem slučaju za pribavljanje bilo kojih vidova koristi protivpravnim djelom.

Uz sve gore navedeno, možemo govoriti i o javnom nezadovoljstvu građana postupanjem nadležnih u općini.

Izostala je direktna pomoć građanima, onima kojima je najpotrebnija. Bilo da se radi o pomoći u prehrambenim i higijenskim paketima najugroženijim, bilo da se radi o sredstvima zaštite. Spiskovi koji su se pravili u mjesnim zajednicama u skladu sa naredbom Kriznog štaba, nikada nisu javno objavljeni, evidentirane osobe su nepoznate javnosti, nismo upoznati da li je uopšte realizovana ova aktivnost, kako, na koji način, kada i ko su odabrani korisnici?

Niti druge oblike direktne pomoći građanima nismo vidjeli, niti smo upoznati sa njihovom realizacijom i rezultatima aktivnosti.

Nijedna konkretna mjera direktne pomoći i podrške privredi, privrednicima, radnicima nije predstavljena, niti pokrenuta. Naročito onim privrednim subjektima i njihovim radnicima koji su naredbama Kriznog štaba bili primorani zaustaviti svoj rad i djelatnosti. Subvencije, sufinansiranje, oslobađanja od plaćanja općinskih naknada, odlaganja plaćanja, …!!!

Javni pozivi za poticaje u poljoprivredi su izazvali ne samo negodovanje i nezadovoljstvo, već i podsmijeh građana i po koji put dokazali nepovjerenje građana u lokalne institucije i pravičnost funkcionisanja. Objavljeni spiskovi su izgleda vođeni kriterijima za odabir: Moj, Moji, Naš, Naši, Tvoj, Tvoji, … pa na kraju šta ostane njima, njihovim (građanima).

Istovremeno, paralelno sa svom problematikom, prioritetno su rješavane sa velikom žurbom, u ovim kriznim vremenima nepotrebne i neurgentne: javne nabavke, konkursi, javne prodaje objekata, zemljišta, odabiri koncesionara, zakupaca, javni radovi bez definisanih planova, plaćanja iz budžeta, itd. Zašto i iz kojih razloga?

Jedna smo od rijetkih općina koja nije u hitnom postupku usvojila izmjene i dopune Budžeta općine, iako smo kao i mnogi drugi subjekti u općini insistirali na hitnosti u pripremi i usvajanju u konačnici. Kako bismo na vrijeme, pravično i zakonito servisirali potrebe nastale i prouzrokovane pandemijom virusa. Naši vlastodršci su se oglušili i na sugestije i zahtjeve viših zakonodavnih i izvršnih organa naše države po pitanju rebelansiranja Budžeta.

Niti jedna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići nije održana, iako je Kolegij Općinskog vijeća Zavidovići, dana 16.04.2020. godine usvojio Zaključak da se u roku od najkasnije 7 dana sazove nova sjednica Kolegija OV, na kome bi se razgovaralo o donošenju potrebnih mjera i odredio datum održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ovaj Zaključaj je naišao na ignorisanje Predsjedavajućeg OV Zavidovići, koji i pored statutarne i poslovničke obaveze nije postupio po navedenom Zaključku.

Smatramo da je Općinsko vijeće kao predstavnički organ građana i organ lokalne samouprave morao u ovim okolnostima održati sjednice s obzirom na potrebe, uz činjenicu da imamo i bolje i povoljnije kapacitete i uslove, uz poštovanje naredbi, za održavanje istih od mnogih drugih lokalnih sredina koje su ih održali.

Mnogo pitanja, bez jasnih i konkretnih odgovora koji izostaju po ko zna koji put!

Odgovorno tvrdimo da ćemo u našim narednim aktivnostima, kroz organe, izabrane vijećnike insistirati na odgovorima na ova pitanja i tražiti uvid na sve poduzete aktivnosti od strane općinskih organa, sa akcentom na utrošak i zakonitosti utroška sredstava po svim aktivnostima.

Odgovore ćemo predočiti javnosti, a u slučajevima protivpravnog postupanja pokrenuti ćemo sve zakonom propisane radnje i tražiti odgovornost svih učesnika.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.