Hadžić

Za pristup EU neophodno je da BiH poveća sigurnost cestovnog prometa

Ministar Hadžić izjavio je da se izgradnjom i modernizacijom cestovne infrastrukture mijenja međusobno ovisni odnos u sistemu čovjek – vozilo – cesta, kao i da je sigurnost cestovnog prometa nedvojbeno postala dio globalne politike svih zemalja, a posebno evropskih.

Slika

Nakon donošenja Odluke ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damira Hadžića okončan je postupak izbora članova Vijeća za sigurnost prometa iz reda stručnjaka, a imenovanjem tog vijeća stvoreni su preduvjeti za izradu i usvajanje Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. 

Ministar Hadžić izjavio je da se izgradnjom i modernizacijom cestovne infrastrukture mijenja međusobno ovisni odnos u sistemu čovjek – vozilo – cesta, kao i da je sigurnost cestovnog prometa nedvojbeno postala dio globalne politike svih zemalja, a posebno evropskih. 

– Bez sistemske i kontinuirane provedbe mjera nema postizanja dugoročnih ciljeva. Za pristup Evropskoj uniji neophodno je da Bosna i Hercegovina prihvati direktive i smjernice koje obavezuju zemlje članice na povećanje sigurnosti cestovnog prometa – dodao je Hadžić. 

On je istakao da se Strategijom sigurnosti prometa na cestama definiše razvoj i funkcionisanje sistema sigurnosti cestovnog prometa Bosne i Hercegovine, te da je ona i izraz opredjeljenja da BiH bude dio regionalnih i globalnih sistema sigurnosti prometa.

Po dostupnim policijskim izvještajima glavni uzročnici nastanka prometnih nezgoda u Bosni i Hercegovini su brzina, nepoštivanje prava prvenstva i alkoholiziranost. 

Imajući u vidu raspoložive pokazatelje o prometnim nezgodama, Bosna i Hercegovina spada u zemlje s najvećim brojem ozlijeđenih i poginulih u odnosu na broj pređenih vozilokilometara. 

Strategija sigurnosti prometa na cestama dio je Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a tretirati će postojeće stanje sigurnosti prometa, dugoročne i kratkoročne ciljeve, smjernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje plana za provođenje Strategije. 

Na osnovu Strategije bit će donesen Akcioni plan koji usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH, a Strategija će biti usklađena sa standardima Evropske unije, međunarodnim konvencijama i sporazumima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH. 

Nakon donošenja Odluke ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Damira Hadžića okončan je postupak izbora članova Vijeća za sigurnost prometa iz reda stručnjaka, a imenovanjem tog vijeća stvoreni su preduvjeti za izradu i usvajanje Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. 

Ministar Hadžić izjavio je da se izgradnjom i modernizacijom cestovne infrastrukture mijenja međusobno ovisni odnos u sistemu čovjek – vozilo – cesta, kao i da je sigurnost cestovnog prometa nedvojbeno postala dio globalne politike svih zemalja, a posebno evropskih. 

– Bez sistemske i kontinuirane provedbe mjera nema postizanja dugoročnih ciljeva. Za pristup Evropskoj uniji neophodno je da Bosna i Hercegovina prihvati direktive i smjernice koje obavezuju zemlje članice na povećanje sigurnosti cestovnog prometa – dodao je Hadžić. 

On je istakao da se Strategijom sigurnosti prometa na cestama definiše razvoj i funkcionisanje sistema sigurnosti cestovnog prometa Bosne i Hercegovine, te da je ona i izraz opredjeljenja da BiH bude dio regionalnih i globalnih sistema sigurnosti prometa.

Po dostupnim policijskim izvještajima glavni uzročnici nastanka prometnih nezgoda u Bosni i Hercegovini su brzina, nepoštivanje prava prvenstva i alkoholiziranost. 

Imajući u vidu raspoložive pokazatelje o prometnim nezgodama, Bosna i Hercegovina spada u zemlje s najvećim brojem ozlijeđenih i poginulih u odnosu na broj pređenih vozilokilometara. 

Strategija sigurnosti prometa na cestama dio je Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a tretirati će postojeće stanje sigurnosti prometa, dugoročne i kratkoročne ciljeve, smjernice, ključne oblasti rada i rokove za donošenje plana za provođenje Strategije. 

Na osnovu Strategije bit će donesen Akcioni plan koji usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH, a Strategija će biti usklađena sa standardima Evropske unije, međunarodnim konvencijama i sporazumima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH. 

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.