Za podršku privredi Vlada TK osigurala četiri miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 4 miliona KM planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za Program „Podrška razvoju Kantona”. Od ovog iznosa 3,93 miliona su namijenjena za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, 50.000 KM za sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova, a 20.000 KM za ugovorene i druge usluge, naveo je Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i privrede TK.

“Od 3,93 miliona planiranih za subvencije privredi 1,8 miliona KM je planirano za subvencije malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala, 1 milion KM je planiran za subvencioniranje kamatne stope privrednim subjektima, 500.000,00 KM za nabavku opreme, alata i repromaterijala za obrtnike, 400.000,00 KM refundacija uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika za mjesec mart 2021. godine privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, a 120.000,00 KM za subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju. Za subvencioniranje nabavke opreme, alata i repromaterijala u novoosnovanim mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtima planirano je 100.000,00 KM, dok je za subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika planirano 10.000,00 KM.

U skladu sa prezentiranim ekspozeom prilikom imenovanja Vlade TK, novost u ovogodišnjem programu je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima za digitalnu transformaciju. 120.000,00 KM, koliko je namijenjeno za ovaj oblik podrške, mikro, mala, i srednja preduzeća moći će koristiti za subvencioniranje troškova nabavke ili izrade digitaliziranih rješenja u poslovanju, implementaciju sistema ERP- Enterprise resource planning i CRM- Customer Relationship Management, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalni marketing, digitalna nabava, edukacija, te slična digitalna rješenja u poslovanju, a sve sa ciljem poboljšanja rada poslovnih subjekata u uslovima pandemije COVID-19.

U narednim danima očekuje se i rapisivanje Javnog poziva za podnošenje aplikacija za dodjelu navedenih oblika podrške. Javni poziv će biti raspisan u dnevnim novinama i na web stranici Vlade TK. Po obradi i izvršenom bodovanju aplikacija, a u cilju transparentnosti cjelokupnog postupka, preliminarni rezultati, a potom i Konačna rang lista korisnika sredstava će biti objavljeni na web stranici Vlade TK”, navodi se u obrazloženju ministarstva.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu