Vlada TK zbog UKC Tuzla vodi kanton u disoluciju

Nakon što je Vlada FBiH razriješila stari i (na isti način kao prethodni) imenovala novi UO UKC Tuzla svjedočimo orkestriranim napadima majstora iluzije i prodavača magle.
Apelujemo na samosvjesnost građana Tuzlanskog kantona, afirmišemo istraživačko i objektivno novinarstvo s ciljem pravovremenog i tačnog informisanja o ovoj važnoj temi i podsjećamo na nekoliko nepobitnih činjenica o ovom pitanju.

Da krenemo redom.

Nadležnost Vlade Federacije BiH za imenovanje Upravnog odbora UKC-a Tuzla utvrđena članom 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10 i 75/13). Sastav Upravnog odbora utvrđen je članom 64. stav 3. istog Zakona, prema kojima Upravni odbor čine predstavnici Federacije BiH – 2 člana, Tuzlanskog kantona – 2 člana i stručnih radnika UKC-a Tuzla – 3 člana od kojih najmanje 2 moraju biti iz reda zdravstvenih radnika.

Opći i posebni uvjeti i kriteriji koje moraju ispunjavati kandidati za članove Upravnog odbora, propisani su Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03, 34/03 i 65/13), te Odlukom o bližim kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u svojini Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/10 i 59/10).

Postupak izbora članova upravnog odbora također je propisan Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Status UKC-a Tuzla, kao jedne od tri univerzitetsko-kliničke bolnice u Federaciji BiH, pravno je regulisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Na osnovu tog Zakona, Parlament Federacije BiH i Skupština Tuzlanskog kantona su imali obavezu donijeti odluke o preuzimanju osnivačkih prava, što su i učinili. Parlament Federacije BiH donio je Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/13) kojom je preuzeo prava i obaveze osnivača nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH, među kojima je i UKC Tuzla. Takođe i Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC Tuzla (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 12/13). Pored toga, oba ova zakonodavna tijela su dala saglasnost na Statut UKC-a Tuzla koji je usaglašen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i koji je danas na snazi. Sve to je dodatno potvrđeno kroz Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova, koji jasno tretira UKC Tuzla kao univerzitetsko-kliničku bolnicu od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Niti u Ustavu, niti u bilo kojem važećem zakonu ne postoji nikakav pravni osnov da Skupština TK stavi van snage svoju raniju odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla i na takav način jednostrano mijenja oblik organizacije ove zdravstvene ustanove. Zato je Odluka Skupštine TK o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC Tuzla broj: 01-02-308-4/23 od 31. maja 2023. godine (“Službene novine TK”, broj: 9/23) suprotna Ustavu Federacije BiH i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pa je samim tim pravno ništavna i kao takva ne može proizvesti nikakve pravne učinke.

Odluka Parlamenta Federacije BiH o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH, među kojima je i UKC Tuzla, svakako je još uvijek na snazi i ne može biti stavljena van snage bilo kakvom odlukom Skupštine TK, niti Skupština TK uopće ima način da „isključi“ Federaciju BiH iz osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla.

Zaključivanje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, kao suosnivača UKC Tuzla, je njihova zakonska obaveza u smislu člana 7. Zakona o ustanovama (“Službeni list Republike BiH”, broj 6/92, 8/93 i 13/94) i to je neupitno. Međutim, činjenica da taj ugovor još uvijek nije zaključen nije i ni u kojem slučaju ne može biti zakonska smetnja za imenovanje i razrješenje upravnog odbora UKC Tuzla, na osnovu člana 64. stav 6. i člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Vlade Federacije BiH, kao i davanje saglasnosti na izbor direktora UKC Tuzla od strane federalnog ministra zdravstva, u smislu člana 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovo iz razloga jer je odredbom člana 234. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti decidno utvrđeno da „od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama općine, kantona, odnosno Federacije, Vlada Federacije BiH, vlada kantona, odnosno općinsko vijeće imenovat će organe upravljanja, rukovođenja i nadzora zdravstvene ustanove u skladu sa ovim zakonom….“.
Da je tako, potvrđuje i činjenica da ni za ostale dvije univerzitetsko-kliničke bolnice u Federaciji BiH (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišna klinička bolnica Mostar) nisu zaključeni međuosnivački ugovori, ali to niti u jednom trenutku nije bila, niti je mogla biti, smetnja da se u ove dvije zdravstvene ustanove imenuju organi upravljanja, rukovođenja i nadzora u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Pravno potpuno neutemeljenim osporavanjem Federaciji BiH da vrši osnivačka prava, iza čega se zapravo krije osporavanje nadležnosti federalnih organa u postupcima imenovanja organa upravljanja, rukovođenja i nadzora u UKC Tuzla, ova zdravstvena ustanova se ponovo izvodi izvan zakonskih okvira i dovodi se u pitanje njena opstojnost, a o njenom daljem razvoju da i ne govorimo.

Drugi kvaziargument koji se pokušava iskoristiti kao opravdanje ovakvog nezakonitog postupanja jeste činjenica da Federacija BiH do danas nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača UKC-a Tuzla, pa se zvog toga navodno ne može ni smatrati osnivačem. Ovakav stav je pogrešan, netačan i neutemeljen i to iz nekoliko razloga. Prije svega, upis Federacije BiH kao jednog od osnivača UKC-a Tuzla u sudski registar je trebalo izvršiti rukovodstvo UKC-a Tuzla, nakon imenovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i za to nije bilo baš nikakve pravne prepreke, te se postavlja pitanje zbog čega to već nije urađeno.

Pored toga, osporavanje nadležnosti Vlade Federacije BiH za imenovanje upravnog i nadzornog odbora UKC-a Tuzla zbog toga što Federacija BiH još uvijek nije upisana u sudski registar kao jedan od osnivača UKC-a Tuzla je takođe potpuno pravno neutemeljeno, bez obzira na to čija je odgovornost i krivica što to do sad nije urađeno.

Naime, prava i obaveze osnivača zdravstvenih ustanova utvrđena su vežećim zakonima baš kao i nadležnost za imenovanje organa upravljanja, rukovođenja i nadzora u zdravstvenim ustanovama i nisu ni na koji način vezana za momenat upisa osnivača u sudski registar. Dakle, sva ta prava i obaveze, uključujući i nadležnost za imenovanje organa, konstituisana su zakonom, a ne rješenjem suda o upisu u registar.

Posebno podsjećamo da su osnivači Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Federacija BiH, Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-sanski kanton i Srednjobosanski kanton, te da svi oni uredno vrše osnivačka prava i u skladu sa važećim zakonima imenuju organe u ovoj ustanovi, iako niti između njih još uvijek nije zaključen međuosnivački ugovor.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.