Vlada Federacije BiH Aneru Žuljeviću odbila 150 amandmana

Aneru Žuljeviću, delegatu Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, na posljednjoj sjednici ovog Doma, Vlada FBiH je odbila 150 amandman, koji je uputio ispred delegata SDP BiH.

„Radilo se, po meni, o izuzetno važnom amandmanu na tekst Zakona o bankama u cilju brže i efikasnije borbe protiv kriminala i korupcije, koji je rezultat prakse i iskustava zemalja Evropske unije.

Rješenje predloženo u ponuđenom amandmanu predviđa mogućnost direktnog dostavljanja bankarskih podataka sudu, tužilaštvu ili organima kojima je delegirano prikupljanje podataka po zahtjevu, nalogu ili naredbi suda ili tužilaštva, kako u predkrivičnom, tako i u samom krivičnom postupku, čime se otklanjaju uočeni nedostaci tj. prepreke u radu nadležnih istražnih organa tokom istraživanja krivičnih djela koja se mogu povezati za sticanjem imovinske koristi, pranja novca i slično.

Nadalje, ovakvo inovirano zakonsko rješenje je u direktnoj funkcionalnoj vezi sa načelima i odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/14), jer je hitnost u postupanju jedno od najvažnijih načela ovog zakona, kojeg su dužne da se pridržavaju sve nadležne institucije.

Iako ovaj amandman nije usvojen, kao i onih ranijih 149, dužan sam se zahvaliti svima koji su mi pomagali u kreiranju ovog i svih dosadašnjih amandmana, uz nadu da će Vlada FBiH imati sluha da, barem ponekad, uvaži i mišljenje opozicionih stranaka, što do sada nije bio slučaj“, kaže Žuljević.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.