Revizija korisnika boračkih prava

Vlada FBiH o stanju prava boračke populacije sa analizom provođenja revizije

U dosadašnjem provođenju Zakona o reviziji pregledano je ukupno 92.825 predmeta, od toga su 74.962 potpuno završena.

Slika

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, čijem je početku prisustvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, prihvatila Informaciju o stanju prava boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od jula 2010. do 31. marta 2014. godine.

Informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, kao i uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Vlada Federacije BiH će Informaciju sa analizom primjene Zakona uputiti Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo pravde da odmah ponovno uputi Vladi Federacije BiH, a radi upućivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave u skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH koja se odnosi na preuzimanje poslova vođenja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata Vlada je zadužila da joj ponovno uputi, a radi upućivanja u parlamentarnu proceduru, izmjene i dopune Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i izmjene i dopune Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, a u skladu s presudama Ustavnog suda Federacije BiH.

Inače, u dosadašnjem provođenju Zakona o reviziji (od jula 2010. do marta 2014. godine) pregledano je ukupno 92.825 predmeta, od toga su 74.962 potpuno završena. Za 69.938 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, a za 3.976 predmeta za obrazac FMB2. Za 481 predmeta utvrđeno je da su mirnodopski vojni invalidi, za 567 predmeta je utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga), dodatno je za 9.203 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO-a.

U dosadašnjem toku provođenja revizije, radilo je od 10 do 16 revizorskih timova. Izvještajni prosjek za kvartal u toku godine po timu je oko 600 pregledanih predmeta, odnosno mjesečni prosjek po timu je 150-200 predmeta.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.