Vlada FBiH je najveći kleptoman

Razlog je što SDP smatra da je sadašnji predloženi tekst loš i da uz njega nije Parlamentu upućena i simulacija mogućih ekonomskih efekata u budućoj primjeni. Osim toga, nije usklađen sa zakonodavstvom Republike Srpske iz te oblasti, pa neće doprinijeti jedinstvu ekonomskog prostora u Bosni i Heregovini, smatra SDP.

To je izjavio šef zastupničkog kluba SDP-a Elvir Karajbić na pres-konferenciji održanoj uoči današnje sjednice Predstavničkog doma za čiji dnevni red su kandidirani upravo zakon o porezu na dohodak i drugi zakonski akti iz seta fiskalne politike FBiH.

Predloženi zakon o porezu na dohodak Karajbić je nazvao dijelom “kleptomanske fiskalne politike” i dodao da Vlada predlaže povećanje poreza na plaće s deset na 13 posto, kao i oporezivanje “svega što je dosad bilo neoporezivano” u sferi dohotka – naknada za prijevoz i topli obrok.

Također je u tekstu zakona predloženo oporezivanje stipendija viših od 300 KM i svih naknada, pa i onih za učeničku praksu, viših od 150 KM.

Karajbić je kazao da je također predloženo oporezivanje sudski presuđenih naknada za neku pretrpljenu štetu ako te naknade prelaze iznos pet prosječnih plaća u Federaciji BiH.

Sve to je, po mišljenju Kluba zastupnika SDP-a, pogrešna politika Federalne vlade, zbog čega će tražiti da Vlada povuče predloženi zakon iz parlamentarne procedure i doradi ga na prihvatljiv način.

U suprotnom, stupi li na snagu, predloženi porezi će negativno uticati na BDP Federacije Bosne i Hercegovine i više nego dosad pogoditi porodice s djecom budući da, po riječima Elvira Karajbića, predviđa ukidanje poreskih olakšica po tom osnovu.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu