Goražde

Vlada BPK Goražde usvojila prijedloge o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava

Vlada BPK-a Goražde zahvalila se građanima što su protesti u ovom kantonu prošli mirno i dostojanstveno

Slika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je prijedlog Odluke o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava i predložila smanjenje plaća poslanika i ministara za 10 posto. 

Na početku današnje redovne sjednice Vlada BPK-a Goražde zahvalila se građanima što su protesti u ovom kantonu prošli mirno i dostojanstveno bez eskaliranja nasilja i uništavanja državne imovine.

Razmatrajući zahtjeve demonstranata i dijela poslodavaca s prostora BPK-a, Vlada je usvojila prijedlog Odluke o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava koja je upućena Skupštini na usvajanje.

Riječ je o šest interventnih mjera koje se odnose na poboljšanje materijalnog položaja socijalno ugroženih stanovnika, uključujući mjere u oblasti zdravstva.

Također, interventne mjere na osiguranju efikasnog upravljanja javnim resursima, te mjere u oblasti ekonomskog razvoja i poticaja zapošljavanja; mjere u oblasti obrazovanja, sporta i mladih, kao i mjere u oblasti osiguranja vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije te mjere na osiguranju fizičke sigurnosti imovine i ljudi na području Kantona u vanrednim okolnostima.

U interventnim mjerama nalaže se, između ostalog, trenutno smanjenje potrošnje na tekuće izdatke organa uprave koji se finansiraju iz Budžeta, po kojem bi se troškovi plaća poslanika i ministara u Vladi, troškovi materijala i usluga smanjili za 10 posto a ostvaren iznos ušteda uplatio u Kantonalni fond za interventne mjere, uspostavljen za ove namjene.

Nalaže se također i zaustavljanje svih izdvajanja iz Budžeta za tekuće transfere i obustavljanje aktivnosti na njihovom odobravanju, izuzev aktivnosti koje su definisane Zakonom i dugoročnim planovima te potpuno obustavljanje isplata za sve komisije koje se isplaćuju iz Budžeta kantona.

Vlada će, također nastaviti s provedbom odluka Skupštine i Vlade kojima se osigurava zdravstveno osiguranje za sve građane BPK, te u potpunosti zabraniti naplatu zdravstvenih usluga od pacijenata tokom pružanja bolničkih usluga, na način usaglašen sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja.

Također, odmah donijeti Bolničku listu lijekova koji će se nabavljati zdravstvenim ustanovama na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja te na taj način zaustaviti pojavu da pacijenti sami nabavljaju lijekove te donijeti B listu lijekova.

U interventnim mjerama u oblasti rada i smanjenja nezaposlenosti Vlada je predložila i pokretanje stimulativnog programa zapošljavanja osoba mlađih od 27 godina kroz smanjenje troškova doprinosa u periodu od prve dvije godine radnog iskustva.

Ukupno smanjenje troškova koje poslodavci i radnici plaćaju, po ovom osnovu biće umanjeno za najmanje 20 posto.

Osiguranje potpunog poštivanja zakona u postupku zapošljavanja osoba s evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde kako bi se garantovao ravnopravan tretman nezaposlenih lica u odnosu na njihov socijali status, eliminisala korupcija i spriječila zloupotreba službenog položaja.

Vlada će također javno objaviti podatke o svim primaocima sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2013. godinu kao i podatke o svim datim subvencijama i transferima za sva pravna i fizička lica za period 01.01.1996. – 31.12.2013. godine, s prikazom svakog pojedinačne donacije/granta/subvencije, pravnim osnovom i obrazloženjem.

Vlada će u skladu s posebnim propisom osigurati način osiguranja dodatnih sredstava za potrebe Kantonalnog fonda za interventne mjere, a upravljanje Fondom će biti povjereno predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, koji će imati jednako pravo glasa.

Na kraju današnje sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svoj mandat dala je Skupštini na raspolaganje, saopćila je Pres služba Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.