Ekspoze premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nikšića

Vjerujem da će Federacija BiH postati primjer dobre političke prakse

Cijenjene zastupnice i zastupnici, poštovana predsjednice i potpredsjedici Federacije, uvaženo rukovodstvo doma,  poštovani gosti i mediji

Koristim priliku da vas sve srdačno pozdravim…

Nadam se kako je pred nama period saradnje na obostrano zadovoljstvo, te uvažavanja na putu izgradnje međusobnog povjerenja i omogućenja stvaranja ambijenta koji će dovesti do kvalitetnijeg i boljeg života građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Želja mi je da u kratkim crtama iznesem osnove plana i smjernica rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u predstojećem mandatnom periodu.

Ovo je vrijeme brojnih izazova sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina i svi nivoi vlasti. Rastuća inflacija, migrantski val s jedne strane i iseljavanje domaćeg stanovništva s druge, neki su od ključnih izazova sa kojim će se suočiti nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Posljedice agresije na Ukrajinu ostavljaju dubok trag na ekonomske, sigurnosne i političke prilike svih evropskih društava i administrativnih područja, pa tako i na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Za efikasno suočavanje sa problemima koji su pred nama potreban je ozbiljan rad, saradnja svih nas koji smo činitelji domaćeg političkog poretka, te nedvosmislena podrška međunarodne zajednice, prije svega Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, kao naših tradicionalnih partnera i podržavatelja razvoja naše države i svih njenih administrativnih jedinica.

Primarno ćemo se oslanjati na vlastite resurse, znanje i kapacitete, a međunarodna saradnja treba poslužiti kao dodatni razvojni impuls koji će doprinijeti političkoj, ekonomskoj i sigurnosnoj stabilnosti nadamo se ne samo ovog dijela države, nego Bosne i Hercegovine u cjelini.

Osnovni ciljevi i smjernice djelovanja nove Vlade Federacije detaljno su opisani u programskom dokumentu, u kojem su precizno navedene mjere za svaki od resora u Vladi, kao i lista prioritetnih projekata.

Prvi put se Vlada Federacije uspostavlja na osnovu jednog tako obimnog dokumenta u kojem su taksativno navedeni svi ciljevi i smjernice rada nove Vlade.

Naravno da vas neću opterećivati kompletnim dokumentom koji će nakon zvaničnog usvajanja programa rada vlade biti dostupan na web stranici Vlade Federacije.

Zato ću danas iznijeti samo neka od osnovnih usmjerenja i opredjeljenja nove većine, s obzirom da bi elaboriranje cijelog dokumenta ipak iziskivalo previše vremena.

Prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina se sporije i teže od očekivanog oporavlja od pandemijske krize, a posljedice rata u Ukrajini na domaće ekonomske i političke prilike su također izraženije od očekivanih razina.

Rizik od siromaštva se povećava, a razvojni kapaciteti poput izvoznih ili investicija u mala i srednja preduzeća su u opadanju, kao i ulaganja u kapitalne projekte.

Svjetska trgovinska organizacija za Bosnu i Hercegovinu ističe kontinuiran negativan omjer pokrivenosti uvoza izvozom u iznosu od  -3,7 milijardi dolara, a naša država je rangirana na 101. mjestu po izvozu od nekih 190 svjetskih ekonomija.

Iako se radi o podacima za cijelu državu, jasno je da Federacija Bosne i Hercegovine treba i mora biti motor ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine u cjelini, jer za to ima sve pretpostavke i nužne kapacitete.

Imamo namjeru uvesti posebne programe stimulacije za proizvođače čija proizvodnja pozitivno utiče na povećanje izvoza i smanjivanje uvoza, s posebnim fokusom na proizvodnju finalnih proizvoda.

Nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima namjeru smanjiti taj negativni trend koristeći se dostupnim potencijalima, uz nužne izmjene normativnog okvira.

Indikativno je da međunarodne institucije poput State Departmenta ukazuju da je u zadnje vrijeme progresivno teže registrirati poslovne subjekte u Federaciji BiH, te da je poslove mnogo lakše pokrenuti u drugom entitetu, zbog reforme i pojednostavljenja procedura, za kojim Federacija zaostaje.

U tom smislu, jedan od pririteta nove Vlade je olakšanje registracije i poslovanja novih subjekata kako od strane domaćih poduzetnika, tako uz posebno posvećivanje pažnje privlačenju stranih investitora i olakšanju njihovog poslovanja.

Uvođenje e-administracije i tzv. one-stop shop modela registracije preduzeća uklonit će se administrativne barijere, povećati transparentnost i smanjiti mogućnost za blokade i korupciju u procesu registracije, te će se stvoriti preduvjeti za dinamizaciju tržišta i povećanja konkurentnosti u privlačenju inozemnih investicija u odnosu na okruženje.

Ničija prava se neće umanjivati ili uskraćivati.

Naprotiv, želja nam je da radimo na stvaranju pretpostavki kako bi nivo prava i mogućnosti građana za osiguranjem sigurnog, dostojanstvenog života povećali.

Kada uzmemo u obzir činjenicu da dvije prosječne plate nisu dovoljne da pokriju troškove sindikalne potrošačke korpe, koja iznosi blizu 3.000 KM, onda to dovoljno govori u koliko se teškoj poziciji nalaze građani, a pogotovo penzioneri u Federaciji BiH.

U tom smislu, neke iz seta planiranih mjera uključuju uvođenje kategorije socijalne penzije za osobe sa dosegnutom dobnom granicom koje nemaju nužni staž, usvajanje regulative kojom će na pravednim osnovama biti ustanovljeni rasponi između penzija, te stabilan rast penzija u skladu sa inflacijskim trendovima.

Iako je galopirajuća inflacija omogućila drastično uvećanje javnih prihoda, zbog dramatičnog rasta cijena praktično svih vrsta roba i usluga, raspodjela oprihodovanog novca nije adekvatno normirana. Ne vrši se sistematična, uravnotežena i pravedna raspodjela, odnosno povrat novca prema onima koji pune budžete, a to su građani Federacije, poduzetnici i svi oni koji učestvuju u ekonomskim tokovima.

Trenutno, minimalna plata pokriva tek blizu jedne petine iznosa potrošačke korpe, dok je omjer između minimalne plate i potrošačke korpe prije deset godina bio u visini jedne četvrtine. Oba iznosa nisu ni blizu zadovoljavajućih.

Zato se zalažem da usvojimo zakon o minimalnoj plati koji će najugroženijoj kategoriji radnika omogućiti da od svojih primanja žive, a ne preživljavaju, ako je uopšte moguće preživljavati sa ovim omjerom minimalne plate i potrošačke korpe.

Suzbijat ćemo i destimulirati „rad na crno“ jer radnici na crno su jedina ugroženija radnička kategorija od radnika koji primaju minimalnu platu. To je nužno uraditi kroz povećan inspekcijski nadzor, ali ćemo se potruditi da uvedemo i stimulirajuće programe za prijavljivanje novouposlenih radnika.

Poduzetnici trebaju biti potaknuti da dobit reinvestiraju u unapređenje radničkog standarda i vlastitog poslovanja.

Uz smanjenje poreznog opterećenja rada kao i uvođenje poreznih olakšica stvoriće se osnovni preduslov za kreiranje novih radnih mjesta i povećanje neto primanja radnika, a sve kroz izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak i doprinosima.

Tržište rada je danas dinamičnije i razvija se brže nego ikada.

Naši zakonski okviri značajno zaostaju za trendovima na tržištu rada i nisu prilagođeni aktuelnim tokovima, potrebama privrede i interesima radnika.

Ukidanje poreznog opterećenja na pripravnički staž, regulisanje radnog statusa samozaposlenih, kvalitetnije uređenje angažmana radnika iz inostranstva, uvođenje kategorije socijalnog poduzetništva samo su neka od opredjeljenja nove Vlade Federacije.

Vlada Federacije će biti partner obrazovnim institucijama kako bi naš obrazovni sistem proizvodio sposobne stručnjake i radnike u oblastima rada za kojim postoji potražnja na tržištu, a ne tek vlasnike diploma koji nemaju potrebna znanja i vještine koje trebaju stajati iza nijhovih zvanja.

Zavodi za zapošljavanje moraju proći transformaciju i opravdati ime koje nose. Moraju postati servisi poduzetnicima, ali i obrazovnim institucijama u kreiranju obrazovnih i stručnih politika i povećanju konkurentnosti radne snage na tržištu rada.

Populacijske politike moraju biti naša osnovna briga. Najdugotrajnija i najdrastičnija bolest i pandemija koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, koja je pogodila svako domaćinstvo, svaku porodicu, komšiluk i svako mjesto, a koja traje već skoro deset godina, jeste bijela kuga.

U državi iz koje se prema svim dostupnim relevantnim procjenama iselilo 500.000 stanovnika u zadnjih 8 godina, zabrinjavajuće je mali broj normativnih i poticajnih mjera koje su posvećene ostanku stanovništva, te povratku raseljenih građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

Prema podacima UN-ovog izvještaja za 2022. godinu “Perspektive svjetskog stanovništva”, Bosna i Hercegovina je zemlja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. To je definitivno lista na kojoj ne želite biti prvi.

Vlada Federacije će učiniti sve u svojoj moći da trend iseljavanja zaustavimo, a zatim nadamo se, i preokrenemo. Mladima moramo omogućiti stambenu i ekonomsku sigurnost, te uspostaviti natalitetne mjere za mlade porodice.

Uspostavljanje i unapređivanje kreditno-garantnih razvojnih fondova je jedan od ciljeva u tom smjeru, kao i reguliranje i poticanje formiranja bankarskih fondova riziko-kapitala za omogućavanje bankarskog ulaganja kroz takve fondove i poticanje start-up preduzeća, prvenstveno mladih preduzetnika.

Namjeravamo usvojiti zakonsku regulativu kojom će svim porodiljama u Federaciji BiH biti osigurane ujednačene naknade, kao i roditeljima troje ili više djece. Alimentacijski fond Federacije mora biti uspostavljen kao svojevrsna sigurnosna mreža koja treba osigurati prava samohranih roditelja.

Jedna od posljedica masovnog iseljavanja jeste i ta da građani iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu u Bosnu i Hercegovinu na godišnjoj razini pošalju približno 5 milijardi KM novčane podrške svojim srodnicima i prijateljima u domovini.

Novčane doznake i ostali osobni transferi emigranata iz Bosne i Hercegovine čine oko osam posto bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine i po tome smo na vrhu ljestvice zemalja Europe, a ta cifra kontinuirano raste.

Kroz koncept javno-privatnog partnerstva i druge vidove saradnje, subvencioniranja i podrške razvoju poduzetništva, moguće je i potrebno preusmjeriti i prenamijeniti značajna sredstva koja građani u inostranstvu šalju u Bosnu i Hercegovinu. Ta sredstva se na taj način trebaju učiniti pokretačem razvoja naših zajednica, umjesto sredstava kupovine socijalnog mira i podržanja opstanka bližnjih i srodnika u Bosni i Hercegovini.

Umjesto da naši sunarodnjaci u inostranstvu svojim bližnjim šalju jednokratnu pomoć, u saradnji sa Vladom ta sredstva samostalno ili udruženi mogu investirati u kreiranje radnih mjesta koja će osigurati održivost i uposlenje njihovim bližnjim, ali i osigurati ekonomsku dobit investitorima, što osigurava i povećane prihode za državu.

Na ovaj način se štiti dostojanstvo građana koji dobijaju priliku da doprinesu zajednici, svojim ranijim podržavateljima, ali i državi, stavljanjem u funkciji njihovih objektivnih mogućnosti i vještina.

Konačni cilj ovih mjera nije samo osiguranje usposlenja za domaću populaciju, nego očekivani „drugi povratak“ građana koji su Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH napustili u migracijskom valu u poslijeratnom periodu.

Osiguranjem njihove ekonomske povezanosti stvaraju se preduslovi za povratak i reintegraciju novovremenih emigranata iz Bosne i Hercegovine nazad u svoje matične zajednice.

Bosni i Hercegovini i Federaciji treba novi povratak, povratak onih koji su otišli iz svoje domovine u potrazi za sigurnošću i stabilnim izvorom egzistencije. Sigurnost i mogućnost privređivanja su mogućnosti koje svaka vlada treba osigurati svojim građanima, ma gdje se nalazili.

Zdravstvena kriza i pandemija koronavirusa nas je još jednom podsjetila na važnost stabilnog, uvezanog, kvalitetnog zdravstvenog sistema koji građanima mora ponuditi zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju za novac koji uplaćuju u zdravstvene fondove. Želimo se angažirati kako bi svim građanima Federacije BiH omogućili ravnopravno korištenje zdravstvenih usluga na području cijelog entiteta.

Uvođenjem uvezanog informacijskog sistema i programa koordinacije i međusobnog namirivanja troškova liječenja stanovništva između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja namjeravamo učiniti sve što je u našoj moći da građanima osiguramo najkvalitetnije usluge gdje god se u Federaciji nalazili, ondje gdje najkvalitetniju uslugu mogu dobiti, bez administrativnih barijera i komplikovanih procedura.

Građani u trenutku svoje zdravstvene ugroženosti, kao ni medicinski radnici koji pružaju usluge, ne bi trebali biti izloženi dodatnom stresu i razmišljanju o papirologiji. Ovo jeste ambiciozan cilj, ali smatram jako važan svakom oboljelom i nemamo pravo zbog administrativnih prepreka i otpora da ga ne pokušamo ostvariti.

Sa EU se moramo uvezati i u simboličkom i u doslovnom smislu. Ubrzano ćemo raditit na dovršetku koridora Vc. U narednom periodu želimo završiti ovaj strateški projekt i putnom mrežom povezati Federaciju iznutra, kao i sa regijom.

Želimo modernizovati i željezničku mrežu, koja treba rasteretiti putne komunikacije.

Kapitalni projekti neće biti ograničeni samo na putnu infrastrukturu.

Radit ćemo na povećanju energetske sigurnosti i samoodrživosti elektroenergetskog sistema u Federaciji.

Izgradnja termoenergetske infrastrukture jedan je od prioriteta na tom putu. Istovremeno, imamo zadatak i izazov da paralelno radimo na energetskoj tranziciji.

Radi se o složenom srednjoročnom projektu u kojem se sa posebnom pažnjom moramo baviti porodicama i zajednicama na koje će ovi procesi najviše utjecati u socijalno-ekonomskom smislu.

Naši prirodni resursi su naše najveće bogatstvo i zalog za budućnost generacija koje dolaze. Moramo ih zaštiti kvalitetnim zakonskim rješenjima, posebno u oblasti zaštite šumskog fonda i vodnih dobara.

Trebamo u kontinuitetu povećavati izdvajanja u oblasti poljoprivrede, te poticati kultivaciju neobrađenog zemljišta.

Cilj je da uvedemo standarde za eko i bio proizvode porijeklom iz FBIH koji bi bili međunarodno priznati i konkurentni na međunarodnom tržištu.

Osim proizvodnje, kroz programe Vlade ćemo raditi na poticanju i osiguranju otkupa poljoprivrednih proizvoda, te prerade industrijskih žitarica.

Jedan od osnovnih uzročnika stagnacije i propadanja društva je rasprostranjena korupcija. Temelji za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji postavljeni su još 2015. godine usvajanjem seta antikorupcijskih zakona.

Vrijeme je da na tim zapuštenim i zanemarenim temeljima konačno izgradimo institucije koje će se kvalitetno, nepristrasno i efikasno suočiti sa pošasti korupcije i organizovanog kriminala.

Treba nam sigurno, stabilno društvo. U tom smislu ćemo osnažiti i unaprijediti tehničke i druge kapacitete i resurse federalnih policijskih snaga.

Također, unaprijeđenje namjenske industrije i povećanje kapaciteta u ovoj oblasti je važan strateški i ekonomski cilj Vlade Federacije.

Moramo osigurati naveći nivo zaštite za sve ugrožene i manjinske grupe stanovništva.

Vlada Federacije mora biti adresa koja nudi oslonac i zaštitu svim ugroženim i manjinskim grupacijama.

Ojačat ćemo institucije koje imaju zadatak da podržavaju socijalno ugrožene kategorije stanovništva i povećati njihove kapacitete podrške kategorijama kojim trebaju biti na usluzi, poput povratnika, pripadnika boračke populacije, osoba sa invaliditetom i nezaposlenih.

Pred nama su brojni izazovi u oblasti kulture i sporta. Zbog složenog državnog sistema, potrebna je podrška svih nivoa vlasti razvoju sporta, te sportskim savezima od državnog značaja.

Federacija Bosne i Hercegovine će povećati izdvajanja za ključne sportske saveze i reprezentativne selekcije, jer se radi o najboljim ambasadorima Bosne i Hercegovine u svijetu.

U jednakoj mjeri, radićemo i na sistemskoj regulaciji podrške uspješnim individualnim sportašima. Masovni sport, amaterski sport također treba imati pažnju i takvi projekti koji doprinose obogaćenju života i poboljšanju kvalitete življenja će u Vladi Federacije imati svoje podržavatelje.

U oblasti kulture ćemo raditi na podršci razvoju samoodrživosti kulturne djelatnosti, te adekvatnom prioritetiziranju i sistematiziranju kulturnih sadržaja.

U okviru svojih nadležnosti, Federacija mora povesti bolju brigu o nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine koji se nalaze na području ovog entiteta, koji su mnogobrojni i nude osnovu za dalji razvoj turizma, a prečesto su izloženi nemaru i propadanju.

Društveni i politički tokovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, naša država, pa čak i dešavanja u globalnoj zajednici obilježeni su polarizacijom. Moramo raditi na mirenju razlika i na saradnji, koliko god ona teška i mukotrpna bila.

Želimo ostvariti saradnju i sa vlastima drugog entiteta u Bosni i Hercegovini, iako su naši pogledi na neke ključne političke procese ponekad i dijametralno različiti.

I to je Bosna i Hercegovina i mi se ne možemo i nećemo odreći povezivanja svih dijelova naše države i saradnje na bitnim projektima od značaja za sve ljude u našoj državi.

Sarađivati ćemo i sa vlastima Brčko Distrikta i činiti sve da pomognemo našoj državi na euroatlantskom putu.

Moramo raditi i na političkoj saradnji unutar Federacije Bosne i Hercegovine, na građenju povjerenja i bolje političke klime u ovom entitetu. Političke svađe mogu donijeti kratkoročnu političku korist, ali dugoročno su opustošile našu domovinu i Federaciju.

Ljudi su nam se raselili, razočarali i izgubili nadu. Moramo vratiti nadu našim sugrađanima da može i hoće biti bolje.

Svi zajedno trebamo pokazati, izvršna i zakonodavna vlast, da svrha političkog djelovanja nisu folklorna prepucavanja i dobrobit nekolicine, nego dogovaranje i rad na dobrobiti svih. Niko od nas nema ni moralno pravo da doprinosimo otežanju životnih okolnosti za naše ljude koji se iz dana u dan bore sa egzistenicjalnim problemima.

Siguran sam da će nova Vlada i ovaj saziv parlamenta biti izloženi brojnim iskušenjima i razlikama u mišljenju i viziji različitih procesa. Međutim, te razlike ne trebaju biti prepreka razgovaranju i dogovaranju.

Moramo jednaku brigu povesti o svakom građaninu, neovisno o njegovom imenu i prezimenu ili političkom opredjeljenju.

Ne bi trebali dozvoliti da naš ego ili partilkularne političke interesa pretpostavimo interesima naših ljudi, Federacije i države Bosne i Hercegovine.

Na kraju, svima nam želim uspješan rad i napredak. Opoziciju pozivam da nam bude korektiv, da kritikuje, ali i da pokuša biti konstruktivna. Neka ukazuje na probleme, ali neka nudi i rješenja.

U proteklih osam godina opozicionog djelovanja na nivou Federacije BiH, SDP je predlagao niz inicijativa, normativnih akata i rješenja, od kojih je nezanemariv broj dobio podršku u Parlamentu Federacije BiH.

Bit će mi drago ako to bude radila i aktuelna opozicija. Za sva konstruktivna rješenja ćemo biti otvoreni i dostupni.

Svaka iskrena kritika je dobrodošla, a svaki prijedlog poboljšanja stanja još i više.

Parlamentarne rasprave su korisne u mjeri u kojoj nas vode do poboljšanja rada i razrješenja problema, umjesto produbljenja razlika i podjela.

Samo tako, iskrenim odnosom možemo graditi bolje okruženje za sve naše ljude, neovisno o tome otkuda su, kako se zovu i za koga glasaju ili ne glasaju.

Još uvijek aktuelna vlada vrlo često je bila izložena kritikama stranke iz koje dolazim za svoje postupke, ali je bilo i drugačijih situacija kada se sarađivalo.

Naravno da je bilo i pozitivnih iskoraka. Zahvaljujem se svim članovima vlade na odlasku koji su radili svoj posao i doprinosili boljitku, u skladu sa svojim mogućnostima, pravnim poretkom i zakonima.

Naveo sam u ovom ekspozeu dosta podataka. Ipak, ne treba nam statistika da znamo kako živimo, kako žive stanovnici Federacije BiH. Dovoljno je izaći na ulice i upitati ljude.

Na nama je da pokušamo stvari učiniti boljim.

Moramo učiniti sve umjesto da se ugledamo na druge, sami budemo uzor za razvoj, za pozitivne procese, da budemo mjesto ugodnog življenja.

Razumijem da od danas ne možemo promijeniti sve ono što je bilo loše, niti drastično poboljšati ono što je bilo dobro  u funkcionisanju Federacije, parlamenata i vlada, ali možemo započeti taj proces.

Svaki dan se trebamo podsjećati zašto smo ovdje, da radimo za ljude koji su nas doveli na pozicije, naše glasače, ali i sve druge.

Mi bi trebali biti ovdje da služimo narodu, a ne da njime vladamo ili da koristimo javna dobra kao političko sredstvo kontrole građana, političkih procesa ili političkih oponenata.

Federacija Bosne i Hercegovine može i treba biti bolja, sa svakom novom vladom. Naš posao je da učinimo sve da Federacija bude bolja, da doprinesemo tom cilju, da podržimo dobre procese, a ne da na njih gledamo kao na političku prijetnju ukoliko su njihovi kreatori iz drugih političkih opcija.

Vjerujem da će Federacija Bosne i Hercegovine postati primjer dobre političke prakse.

Ova vlada i njeni ministri će uvijek držati otvorena vrata za sve zastupnike koji imaju prijedloge i inicijative kako unaprijediti naš rad i uslove življenja svih naših građana.

Otvorenost, iskrenost i saradnja je nešto što nas sve treba krasiti. Krenimo tim putem.

 

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.