Vikić Musić uputila inicijativu za sistemsko rješenje sigurnosti u Kantonu Sarajevo

Sarajevski SDP, sagledavajući kompletnu situaciju u smislu analize stanja i definisanja sistemskog rješenja kada je sigurnost Kantona Sarajevo u pitanju, ponudio je niz konkretnih smjernica.

Potrebna je hitna reakcija za provođenja trenutnih mjera u smislu prisustva većeg broja policijskih službenika s ciljem učestalih kontrola i prevencije eventualnih novih incidenata. Kontrole se moraju provoditi kontinuirano, a ne kratki vremenski period nakon nemilih događaja, što je do sada bio slučaj.

Zastupnica Vedrana Vikić Musić (SDP) je uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se imenuje stručni Tim za sigurnost sa članovima iz sljedećih institucija:

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova KS;
2. Uprava policije MUP-a;
3. Tužilaštvo KS;
4. Kantonalni sud u Sarajevu/Općinski sud u Sarajevu;
5. Zavod za bolesti ovisnosti KS;
6. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS;
7. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade u KS;
8. Ministarstvo saobraćaja KS;
9. Predstavnici akademske zajednice (Pravni fakulteta,  Fakulteta za saobraćaj, Filozofski fakultet – psiholozi, Kriminalistički fakultet…);
10. FMUP-a, stručni kadar iz policijske akademije.

Stručni Tim za sigurnost se imenuje sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedlog koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne smjernice u cilju poboljšanja sigurnosti svih građana u KS sa konkretnim prijedlozima za izmjene zakonske regulative (pooštravanje kazni, sa posebnim naglaskom za višestruke povratnike u vršenju prekršaja i krivičnih dijela i dr.).

U inicijativi koju je uputila naša zastupnica Vikić Musić precizirane su kratkoročne i dugoročne smjernice:

KRATKOROČNE SMJERNICE:

Prijedlog da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS i Uprava policije KS odmah izvrše potrebne analize u cilju sagledavanja mogućnosti i davanja odgovora na složenu sigurnosnu situaciju u okviru svojih mogućnosti vezano za broj službenika i materijalno-tehnička sredstva.

DUGOROČNE SMJERNICE:

• Preispitati broj policijskih službenika u KS, te odrediti njihov optimalan broj u skladu sa potrebama i sigurnosnim izazovima;

• Sagledati stvarne potrebe kada su u pitanju materijalno-tehničkih sredstava vezano za uspješan rad Kantonalne policije;

• Sagledati mogućnosti uvođenja četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja  policijskih službenika u KS (npr. osnivanje srednje policijske škole), kao i drugim kantonima koji bi dali saglasnost, a po ugledu na dobru komparativnu praksu država u okruženju a i šire, u cilju da se dobiju što kvalitetniji policijski službenici, koji će na najbolji mogući način moći odgovoriti situaciji i izazovima sa kojima se suočavamo;

• Sagledati mogućnosti da se uvede četverogodišnje obrazovanje na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova nakon srednje škole za dodatno usavršavanje npr. pri Fakultetu za kriminalistiku ili policijskoj akademiji;

• Unutar Uprave policije formirati odjeljenje koje će se baviti operativnom analitikom i prevencijom krivičnih djela u KS;

• Uspostaviti sistem koji će omogućiti permanentno usavršavanje i osposobljavanje policijskih službenika kroz različite razmjene iskustva sa policijskih tijelima zemalja EU i šire putem specijaliziranih obuka, treninga, sticanja novih taktika, upoznavanje sa novim materijalno-tehničkim sredstvima kako policajaca tako i rukovodnog kadra, te osigurati potrebna financijska sredstva za realizaciju navedenog;

• Preispitivanje zakonskog okvira u smislu potrebe pooštravanja kazni posebno kada su u pitanju višestruki povratnici i dr.

• Preispitati postupak i proceduru konkurisanja i prijema stručnog kadra iz drugih policijskih agencija  u MUP KS s ciljem privlačenja najkvalitetnijeg policijskog kadra.

SDP BiH Sarajevo želi da zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo implementira dobre prakse u cilju prevencije ovakvih i sličnih djela i poboljšanja sigurnosti u KS – navodi se u saopćenju ove partije.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.