Vijećnici SDP-a u Sarajevu od Kriznog štaba traže da omogući nesmetano održavanje sjednica općinskih vijeća

Članovi rukovodstava općinskih vijeća iz SDP BiH uputili su zahtjev Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministru zdravstva Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo da se iz zabrane okupljanja građana u zatvorenom prostoru izuzmu sjednice općinskih vijeća kako bi se osigurao nesmetan rad, spriječile zloupotrebe i opstrukcije rada predstavnika građana, te kako bi se sačuvali temelji demokratije i demokratske prakse.

Naglašavaju da nema nikakvog osnova da se predstavnicima lokalne vlasti daje privilegija online rada, dok su građani, radnice i radnici, djeca i učenici, svakodnevno izloženi riziku od zaraze.

Malik Garibija, Benjamin Isović, Majda Kalamujić i Samir Avdić, zamjenici predsjedavajućih općinskih vijeća Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Ilidža, uputili su ovaj zahtjev i dodali da se istom naredbom propiše i puno poštivanje svih higijensko-epidemioloških preporuka o distanci od dva metra, nošenju maski, specifikaciji prostora, dezinfekciji na ulazu i izlazu i drugih preporuka kojim se čuva javno zdravlje.

“Potpuno razumijemo i prihvatamo nužnost provođenja svih higijensko-epidemioloških mjera za zaštitu javnog zdravlja, ali ističemo da se mjerama kriznog štaba ne smije ugroziti i dovesti u pitanje rad lokalne zajednice i podrivati demokratija. Općinska vijeća u Kantonu Sarajevo broje do 31 vijećnika, a pored toga na sjednicama je obavezno prisustvo sekretara općinskih vijeća, tehničkih službi, načelnika i pomoćnika načelnika. Primjena odredbe o zabrani okupljanja više od 30 ljudi onemogućava i otežava sazivanje i održavanje sjednica, te zadire u ustavima i zakonima zagarantovana i konvencijama zaštićena prava lokalnih zajednica”, ističu u svom apelu Garibija, Isović, Kalamujić i Avdić.

Naglašavaju da se država ne smije dovesti u situaciju da inspekcije prekidaju rad parlamenata, skupština i vijeća, da to opasno graniči sa praksama policijskih država, te stoga zahtijevaju da se po hitnom postupku donese naredba kojom se općinskim vijećima omogućava nesmetan i odgovoran rad kojim se neće ugroziti ni pravo lokalne zajednice ali ni javno zdravlje.

Poseban problem je, navode, kod sjednica koje je nemoguće provesti online, kao što su sjednice gdje se biraju gradski vijećnici, te članovi rukovodstava općinskih vijeća iz reda SDP BiH pozivaju Vladu Kantona Sarajevo, u čiju dobru namjeru su uvjereni, da odbaci zatečene loše i nepromišljene prakse, te da omoguće nesmetano funkcionisanje demokratskih institucija.

 


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu