Davor Čičić

Usvojeni amandmani za Nacrt zakona o komunalnim taksama

Nacrt zakona o komunalnim taksama razmatran je danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Resorni ministar Davor Čičić je rekao da je posljednja izmjena ovog zakona bila 2018. godine.

– Pristupilo se izradi novog zakona. Najbitniji razlog za donošenje novog zakona o komunalnim taksama je presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrdeno da Tarifni broj Zakona o komunalnim taksama nije u skladu sa Ustavom FBiH, odnosno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij na propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima – rekao je ministar Čičić.

Nije utvrđena tarifa

Predloženim zakonom o komunalnim taksama utvrđuju se vrste komunalnih taksi, obveznik plaćanja takse, način uplate takse, nadležnost općina da svojim aktom utvrdi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani ili posluju na području općine, oslobađanja od plaćanja takse, način prijave i naplate takse, nadzor i kaznene odredbe.

Predloženim zakonom nije utvrđena tarifa komunalnih taksi u odnosu na raniji Zakon o komunalnim taksama već je općinskim vijećima u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH dato u nadležnost da odlukom utvrde kriterije i visinu komunalne takse.

Tehnička izrada zakona

Dopredsjedavajuća Danijela Kristić pitala je ministra šta će biti s pravnim licima koji su uplatili takse ua 2021. godinu.

– Da li će moći izvršiti refundaciju – pitala je Kristić.

Čičić je rekao da će sredstva biti refundirana.

Zastupnik Samir Suljević istako je da su bitna tri aspekta o ovom prijedlogu Zakona.

– Prvi je tehnički, trenutni zakon je donesen 1997. godine i pretrpio je značajan broj izmjena i dopuna i imajući u vidu da je osnovni tekst mijenjana s više od 50 posot članova logično je da se pristupilo tehničkom dijelu izrade zakona. Drugi bitan parametar je poštivanje odluke Ustavnog suda BiH. Maloprije je ministar rekao da su uvažene sugestije i prijedlozi što je pozitivno. Ide se u pravcu da se zaključak Vlade KS treba podržati – rekao je Suljević.

Zastupnici su usvojili amandmane, a javna rasprava trajat će 30 dana.

avaz.ba

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.