Stav kluba poslanika SDP-a

Ustav Federacije će biti promijenjen i donesen tek nakon izbora

Parlamentarna raspravi o pristiglim inicijativama, amandmanima i prijedlozima za izmjene Ustava Federacije BiH.

Slika

Na prvoj parlamentarnoj raspravi o pristiglim inicijativama, amandmanima i prijedlozima za izmjene Ustava Federacije BiH poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta iznijeli su danas stavove stranačkih klubova. 

– Za izmjene Ustava Federacije BiH potrebna je dvotrećinska većina, a izmjene moraju proći i u Domu naroda Federalnog parlamenta. Nažalost zbog političkih odnosa koji vladaju Ustav Federacije će biti promijenjen i donesen tek nakon izbora – istakao je predsjednik Kluba SDP- a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasenko Selimović, dodajući da se proces promjena ustava, po prvi put nalazi tamo gdje i treba biti, u Parlamentu. 

SDP BiH, naglašava, polazi od opredjeljenja da se ustavno uređenje države BiH i Federacije BiH mora temeljiti na savremenim demokratskim vrijednostima, punoj jednakopravnosti građana i naroda i da se mora osigurati efektivna primjena standarda neophodnih za pristup Evropskoj uniji i NATO savezu. 

S obzirom na brojnost promjena, koje bi trebalo izvršiti u Ustavu FBiH, SDP BiH smatra, ističe Selimović, da bi trebalo ići na donošenje novog ustava FBiH, a ne na parcijalne amandmanske intervencije na Ustav Federacije BiH. 

– Smatramo da BiH kao multietničkoj državi i društvu u organizaciji vlasti više odgovara parlamentarni nego polupredsjednički sistem vlasti, kakav je sada, jer, parlamentarni sistem više omogućava da se ispolje prednosti principa podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku – kaže Selimović. 

Navodi da „Parlament treba da bude centar političkog odlučivanja i da je Vlada, kao kolegijalno-kolektivno tijelo, odgovorna Parlamentu u okviru svoje ustavne nadležnosti“. 

– To pretpostavlja ukidanje funkcije predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, kao što je i predloženo u Radnom nacrtu Ustava Federacije BiH. Ukidanjem funkcije predsjednika i potpredsjednika FBiH, nužno je jačati ustavnu ulogu Parlamenta FBiH, ne ugrožavajući pri tome načelo podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast – istakao je Selimović. 

Također, „SDP BiH smatra da u uređenju Federacije BiH treba uspostaviti balans između građanskog i nacionalnog, što zahtijeva jednakopravnost građana i pripadnika konstitutivnih naroda, ali i onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i pripadnika nacionalnih manjina“. 

U cilju stvaranja uvjeta za uspostavljanje i jačanje jednakopravnosti građana i konstitutivnih naroda , treba u strukturi vlasti u Federaciji BiH obezbijediti dvodomnost – Predstavnički dom, u kojem se izražavaju interesi građana i Dom naroda, u kojem se izražavaju interesi konstitutivnih naroda, onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina.

– Prevashodna uloga Doma naroda treba da bude u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda i kolektivnih prava onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina – kaže Selimović. 

Navodeći da se predstojećim promjenama Ustava Federacije BiH trebaju ukinuti kantoni kao federalne jedinice sa zakonodavnom, izvršnim i sudskom vlašću naglašava da treba zadržati kantone kao ustavnu kategoriju i kao teritorij. 

– Time bi se izbjegle rasprave o granicama, teritorijama i slično. Također, treba ukinuti zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u kantonima i skoro sve dosadašnje nadležnosti kantona rasporediti između federalnog i lokalnog nivoa vlasti. Vladu FBiH proširiti s najmanje deset ministara za svaki od deset kantona, kao i za onoliki broj ministara koji je potreban da bi se obezbijedila ustavna i zakonska garancija ravnopravne nacionalne i regionalne zastupljenosti unutar Vlade – kazao je Selimović. 

Naveo je da „trideset i pet vanbudžetskih fondova treba svesti na pet federalnih vanbudžetskih fondova i umjesto 35 upravnih odbora imati pet upravnih odbora, u kojima bi Ustavom bila zagarantovana nacionalna i regionalna zastupljenost svih članova upravljačke strukture tih fondova“. 

– Promjena ustava ne može se i ne smije se završiti samo na Federaciji BiH. Da bi došli do funkcionalnije, moderne evropske države, potrebno je i neophodno pristupiti izmjenama ustava manjeg bih entiteta i države BiH – poručio je Selimović, dodajući da bi Evropska povelja o lokalnoj samoupravi trebala da bude osnova za regulisanje odredbi o lokalnoj samoupravi u Ustavu FBiH. 

Sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta  o ustavnim reformama još uvijek je u toku.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.