SDP BiH – Vijeće stranih investitora u BiH

Unapređenje poslovnog okruženja je uvjet za ekonomski rast, rast zaposlenosti i investicija

Domazet je istaknuo da su prioriteti u poboljšanju poslovnog okruženja, pored poreskih reformi, pojednostavljenje administrativnih procedura za biznis, iskorjenjivanje korupcije, jačanje kvaliteta javne administracije za podršku biznisu i omogućavanje pristupa povoljnijim izvorima financiranja za biznis.

Slika

U prezentaciji Ekonomskog programa SDP BiH članicama Vijeća stranih investitora (FIC) u BiH prof. dr. Anto Domazet, član GO SDP BiH i predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH rekao je da ekonomija BiH treba u narednom periodu da ostvari veliki strateški preokret ka ekonomskom rastu utemeljenom na jačanju proizvodnje, izvozu i reindustrijalizaciji koja će omogućiti ponudu novih izvoznih proizvoda. Ključni srednjoročni ekonomsko-socijalni cilj je smanjenje nezaposlenosti   i to zahtjeva reforme koje moraju startati od prvog dana djelovanja novih vlada i parlamenata u BiH. Ustavne i druge političke reforme treba da otklone barijere za napredovanje prema EU i NATO, bez čega je teško postići povratak poslovnog povjerenja u BiH od strane domaćih i međunarodnih investitora. U ekonomskim reformama prioritet moraju imati poreske reforme i reforme javnog sektora jer one mogu dati i najbrže efekte u pokretanju ekonomskog rasta, investicija i zaposlenosti. Cilj poreskih reformi je da se barem za trećinu smanje porezi i doprinosi na plaće, a gubitak javnih prihoda zbog te mjere naknadi korekcijama stope PDV i uvođenjem novih poreza na luksuz i nekretnine. Smanjenje poreskih opterećenja zahtjeva strukturalne reforme u javnom sektoru (penzijski sistem, zdravstvo, obrazovanje, socijalni sektor i javna administracija), jer je nerealno očekivati smanjenje poreza, a održavati istu strukturu i obim javne potrošnje.

Domazet je istaknuo da su prioriteti u poboljšanju poslovnog okruženja, pored poreskih reformi, pojednostavljenje administrativnih procedura za biznis, iskorjenjivanje korupcije, jačanje kvaliteta javne administracije za podršku biznisu i omogućavanje pristupa povoljnijim izvorima financiranja za biznis. U oblasti javnih i poduzeća sa državnim kapitalom ključni su ciljevi restrukturiranje radi podizanja njihove efikasnosti, a zatim i privatizacija onih poduzeća koja djeluju u konkurentskim tržišnim uvjetima. Nije predviđena privatizacija poduzeća sa tehničkim ili prirodnim monopolom (elektroprivredna poduzeća, BH Telekom i druga), ali ona moraju dalje jačati svoju konkurentnost u uvjetima stalno rastuće liberalizacije.

U narednom periodu treba napraviti i preokret u promociji i zaštiti domaće proizvodnje. SDP BiH posebno će se zalagati za stvaranje preferencijalnih uvjeta za domaće kompanije u postupcima javnih nabavki i mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza.

Zbog značaja  stranih direktnih investicija (SDI) za unapređenje ekonomskog rasta i zaposlenosti, SDP BiH se zalaže za inoviranje politika privlačenja SDI koje bi trebalo da se fokusiraju na nove (greenfield) investicije i stimuliranje reinvestiranja postojećih kompanija sa stranim kapitalom u BiH, s obzirom da je ulazak stranog kapitala putem privatizacije izgubio u tempu. Prioritet bi trebalo da imaju proizvodnja i poslovni servisi, kao izvozno orijentirane investicije, tim prije što i danas oko 75% izvoza BiH ostvaruju upravo te kompanije.

Članice FIC su istakle da je za njihovo uspješno poslovanje i doprinos ekonomskom razvoju BiH, što u cijelosti važi i za domaće investitore,  ključno imati stabilno i predvidivo poslovno okruženje sa jasnim pravcima reformi koje će se poduzimati sa ciljem poboljšanja poslovnog okruženja. Predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH istaknuo je da strani investitori tretiraju BiH kao lokaciju svog biznisa u konkurenciji sa drugim zemljama i da usmjeravanje novih investicija ovisi o tome kolika je konkurentnost BiH i gdje je veća isplativost ulaganja za strane investitore.  Vijeće je spremno da surađuje sa vladama i drugim institucijama u kreiranju rješenja kojima će se unapređivati poslovno okruženje u BiH za veći priliv stranih investicija. On je istaknuo da je FIC prethodnih godina pripremao Bijelu knjigu sa definiranim ključnim problemima poslovanja u BiH i da je u realizaciji njihovih preporuka ostvarena uspješna suradnja sa Vladom F BiH. U tom pravcu nastavit će se i suradnja sa novim vladama u BiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.