OO SDP Novi Grad Sarajevo

Umjesto u lokalnu zajednicu, SDA ulaže milione u zgradu Opštine

Da su često upitni prioriteti kojima se nosioci vlasti u našoj zemlji vode, pokazuje i Prijedlog Budžeta Opštine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu u kojem je preko 2 miliona KM predviđeno za ulaganje u zgradu Opštine, i to na obnovu fasade, ponovnu rekonstrukciju multimedijalne sale kao i sale Opštinskog vijeća.

SDP Novi Grad Sarajevo je u toku javne rasprave na Nacrt Budžeta, učestvujući u javnim raspravama koje su se održavale po mjesnim zajednicama naše opštine kao i provedenim internim sastancima, pripremio detaljan dokument od 18 konkretnih prijedloga i mjera za efikasnije ulaganje budžetskih sredstava u korist lokalne zajednice i građana opštine.

Veliki broj podnesenih prijedloga su od strane načelnika odbijeni uopštenim obrazloženjima, a o čemu je SDP Novi Grad Sarajevo obavijestio javnost putem zvaničnog saopštenja.

Kako nismo spremni odustati od prijedloga i zahtjeva građana istaknutih tokom javne rasprave, to smo pripremili novi dokument od 4 amandmana koji će naš Klub vijećnika podnijeti na sjednici Opštinskog vijeća na kojoj je planirano usvajanje prijedloga Budžeta.
Ovim putem javnost obavještavamo o sadržaju tih amandmana:

1. Prebacivanje 500 hiljada KM predviđenih za rekonstrukciju i redizajn zgrade Opštine na novu stavku koju treba otvoriti, a to je program sanacije Smiljevići. Iako jedan od ključnih problema naše opštine, ali i cijelog grada Sarajeva, planiranim Budžetom nisu predviđena nikakva sredstva za ovu namjenu;

2. Sa stavke uređenje platoa ispred Opštine, iznos od 150.000,00 KM preusmjeriti na program unaprijeđenja energetske efikasnosti zgrada kolektivnog stanovanja i javnih objekata za naselja Dobrinja, Alipašino Polje i Saraj Polje. Prijedlogom je predviđeno 200 hiljada KM za projekat spomenika zastavama i grbovima BiH, iako za takav projekat ne postoji nikakav idejni niti projektni plan. Stoga se predlaže na ime izrade projektnog plana ostavljanje 50 hiljada KM, a ostatak da se preusmjeri kao što je izloženo u prijedlogu amandmana;

3. Pola miliona KM sa stavke obnova multimedijalne sale i sale Vijeća preusmjeriti na izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području mjesne zajednice Reljevo. Izdvajanje 500 hiljada KM za ulaganje u funkcionalne sale je za SDP Novi Grad Sarajevo neprihvatljivo, te zahtjevamo da se navedena sredstva preusmjere u rješavanje dugogodišnjeg problema stanovnika MZ Reljevo;

4. Novčana sredstva od 200 hiljada KM predviđenih za rekonstrukciju i izgradnju sportskih igrališta na području opštine precizirati na način da sredstva budu izdvojena za rekonstrukciju i sanaciju parka (univerzalne sportske plohe) na području Alipašinog Polja C-faza i postojeće ograde u ulici Semira Frašte od broja 1 do broja 8. Dosadašnje iskustvo je da neprecizirane stavke koje predviđaju samo ukupnu cifru bez konkretizacije na šta će biti utrošena sredstva ostaju mrtvo slovo na papiru. Stoga tražimo da se navedena stavka precizira.

Gore istaknuti amandmani predstavljaju rješenja za samo dio problema naše lokalne zajednice, ali i minimum uslova kojim bi predloženi Budžet postao prihvatljiv.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.