Igor Stojanović

Umjesto snižavanja dobne granice za krivičnu odgovornost, potrebno je kadrovski i stručno ojačati institucije koje rade na prevenciji

Na inicijativu potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića, federalno Ministarstvo pravde je u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH i UNICEF-om BiH, 26. juna organiziralo okrugli sto na temu iz Inicijative pod nazivom „Snižavanje dobne granice za krivičnu odgovornost djece“.

„Urgentnosti Inicijative doprinio je i tragični slučaja ranjavanja nastavnika u Osnovnoj školi „Lukavac Grad“ u Lukavcu. Okrugli stol je okupio predstavnike nadležnih i relevantnih institucija u Federaciji BiH, i to akademske zajednice, relevantnih ministarstava, pravosudne zajednice, policije, disciplinskih i penalnih institucija, institucija socijalnog rada, zdravstva i obrazovanja, zastupnika u zakonodavnim tijelima te predstavnike međunarodne zajednice u BiH.

1.Panelisti su jednoglasni, kao i velika većina učesnika, da nije svrsishodno snižavati dobnu granicu za krivičnu odgovornost djece ispod 14 godina. Budući da djeca ispod 14 godina nemaju razvijenu kognitivnu zrelost, nivo razvoja im ne omogućava da razumiju značaj i posljedice svojih djela. Najčešće su počinioci i sami žrtve raznih oblika trauma i izloženosti nasilju (uključujući i nasilje u obitelji) te protupravnih radnji. Radi se o djeci u razvojnom dobu, te je prvenstvena obaveza društva da postupa u njihovom najboljem interesu u skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta. Mentalni i kognitivni kapacitet za donošenje odluka u toj dobi nije u potpunosti formiran. Dostupni su naučno utemeljeni dokazi da se pitanje odgovornosti, logičkog razmišljanja i razumijevanja odgovornosti direktno veže za strukturu mozga. Neposredna naučna istraživanja ukazuju da kazneni sistem koji stavlja akcenat na represiju, uvodi dijete u jedno drugačije okruženje koje ne dovodi do resocijalizacije i rehabilitacije djeteta, nego naprotiv, djeca izlaze iz represivnog sistema u istom mentalnom uzrastu što ukazuje da se takvim pristupom ne utiče na razvoj odgovornosti i preodgoj djeteta. Podstrekavanje djece od strane odraslih na činjenje krivičnih djela iz razloga nemogućnosti njihovog kažnjavanja ne može biti argument za snižavanje dobre granice.

2.Umjesto snižavanja dobne granice za krivičnu odgovornost, potrebno je kadrovski i stručno ojačati institucije koje rade na prevenciji. Ovo podrazumijeva kadrovsko ekipiranje (osnaživanje) centara za socijalni rad, obrazovnih institucija, centara za mentalno zdravlje, itd. koje će odgovarati potrebama društvene zajednice. Posebna pažnja treba biti usmjerena prema osnaživanju institucija koje se bave djecom sa traumama prije nego što dođu u sukob sa zakonom (djeca žrtve nasilja u obitelji ili vršnjačkog nasilja). Mentalno zdravlje društva u svim skupinama je ugroženo a roditelji često predstavljaju problem i nisu dorasli ulozi koju trebaju imati u odgoju djeteta. Naglašen je značaj obitelji i potreba za njezinim osnaživanjem.

3.U pogledu načina rada i organizacije institucija koje rade s maloljetnicima u sukobu sa zakonom, modeli interne specijalizacije npr. formiranje odjeljenja za maloljetničko prestupništvo u policiji, su se pokazali kao dobar model specijalizacije.

4.Potrebno je da se na pitanju institucionalnog i društvenog odgovora na maloljetničko prestupništvo radi kroz interresorne strukture, s naglaskom na prevenciji. Predlaže se formiranje multidisciplinarnog tijela na nivou Vlade Federacije BiH koje će na osnovu podataka napraviti plan i program preventivnog djelovanja i osigurati da sve nadležne službe koordinirano provode aktivnosti iz njihove nadležnosti, te vršiti potrebni nadzor i kontrolu. Sve aktivnosti trebale bi se temeljiti na analizi dostupnih podataka. Federalno ministarstvo pravde u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH trebalo bi prikupiti dostupne podatke o djeci koja su u kontaktu sa zakonom kako bi se na taj način prikupile i analizirale informacije potrebne za dalje intervencije bazirane na činjenicama. Multidisciplinarno tijelo bi, također, trebalo razmotriti pitanje formiranja ustanove za smještaj djece mlađe od 14 godina koja učine teška kaznena djela sa obaveznim psiho – socijalnim tretmanom.

5.Potrebno je kontinuirano preduzimati mjere za kontrolu držanja naoružanja, zakonitog i nezakonitog, te organizirati na nivou Federacije BiH kontinuiranu akciju dobrovoljne predaje nezakonitog naoružanja.

6.Informaciju o održanom okruglom stolu sa zaključcima potrebno je uputiti Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH na znanje i nadležno postupanje”, navodi se.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.