Davor Čičić

Udio u krajnjoj potrošnji, prijavljenom dohotku ili BDP-u, moraju biti ključni kriterij u novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Ministar finansija Vlade Kantona Sarajevo i zamjenik predsjednika sarajevskog SDP-a, Davor Čičić, poručio je da se Zakon o pripadnosti javnih prihoda mora praviti na osnovu ozbiljnih analiza i razvojnih politika i da ne smije biti produkt populističkih pristupa, a da u prvi plan mora biti stavljen udio u krajnjoj potrošnji, prijavljenom dohotku i bruto domaćem proizvodu. Novi model raspodjele mora biti baziran na kombinaciji ekonomskih i socijalnih principa da se unaprijedi fiskalna pozicija”siromašnijih” kantona, a pritom ne ugrozi razvojni potencijal “bogatijih”kantona. Temeljno pravilo fiskalnih politika je da se najveći dio poreza vraća tamo gdje je i nastao, a sve radi finansiranja svih potreba poreskih obveznika.

“SDP je ovoj problematici pritupio obzirno i odgovorno. Na održanoj 20. sjednici Predsjednišva SDP-a usvojeni su Zaključci da će delegati SDP BiH u Domu naroda podržati Nacrt zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kako bi omogućili da se u javnoj raspravi do izrade prijedloga može napraviti sveobuhvatna izmjena Zakona uz poštivanje i ugrađivanje kriterija i standarda koji će dovesti do pravične raspodjele javnih prihoda”, ističe Čičić.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH na snazi je od jula 2006. godine, a zakon je donesen kada je porez na dodanu vrijednost (PDV) zamjenio porez na promet proizvoda i usluga. Porez na promet proizvoda i usluga definisan je bio kao kantonalni prihod, koji su zadržavali kantoni i koji je dijeljen sa općinama.

“Bitno je istaći da je primjenom ovog modela raspodjele (uprkos koeficijentu 2) učešće Kantona Sarajevo u pripadnosti prihoda u FBiH palo sa 35,5 % u 2005. godini na 28,831 % u 2011. godini. ili vrijednosno iskazano sa 443 miliona KM na 360 miliona KM, čime je Sarajevo već oštećeno. U pitanju su iznosi između 70 i 80 miliona KM na godišnjem nivou, a radi se o novcu koji se prelio iz Kantona Sarajevo prema drugim kantonima. Ekonomski institut Sarajevo je 2015. godine pripremio studiju koja je pokazala da se oko 24% prihoda od indirektnih poreza ( cca. 100 miliona KM na godišnjem nivou) koja bi po ekonomskim kriterijima ( učešće KS u krajnjoj potrošnji, prijavljenom dohotku, ostvarenoj dodatnoj vrijednosti) pripala KS, prelijeva drugim kantonima. Slični rezultati se dobiju kada se analizira i 2019. godina, a navodi iz pomenute studije su potvrđeni od strane ekspertske misije MMF-a koji su bili u posjeti BiH u 2015. godini.” podsjeća Čičić.

Već tokom 2011. godine, pojašnjava Čičić, od skoro svih Kantona iskazano je nezadovoljstvo postojećim sistemom raspodjele. Vlada FBiH je na te zahtjeve odgovorila formiranjem zajedničke Radne grupe sastavljena od svih zaintresovanih strana u FBIH. Nažalost, bez posebnih rezultata. Ovo je otvorilo prostor da zastupnici u Parlementu FBiH pokrenu inicijativu vezano za izmjene i dopune postojećeg zakona 2014.

“Umjesto sveobuhvatne analize postojećeg modela, posebno u kontekstu prijava i ubiranja, tj. uplata indirektnih poreza po svim nivoima vlasti (općina, kanton, entitet) i davanja prijedloga za njegovo unapređenje, cijela priča je svedena na brisanje koeficijenta 2 u slučaju Kantona Sarajevo, bez da se pri tome ozbiljno razmišlja o strategiji i politikama planskog razvoja najugroženijih općina i regiona u Federaciji. Drugi problem modela na kojem je baziran postojeći zakon, je  izbjegavanje osnovnog kriterija za raspodjelu prikupljenih poreza po mjestu nastanka, a kao osnovice za utvrđivanje koeficijenata, nego je umjesto toga nametnut  model sa kriterijima i ponderima koji ne odgovara nikome, pa ni Kantonu Sarajevo.”, govori Čičić.

On naglašava da će delegati SDP BiH u Domu naroda FBiH predložiti donošenje seta zaključaka u Domu naroda kojim bi se zadužila Vlada Federacije da u roku od 90 dana pristupi izradi potpuno novog zakona o pripadnosti javnih prihoda, te kojim bi bili utvrđeni novi kriteriji i raspodjele između različitih nivoa vlasti, koji su se u mnogome promijenili u petnaest godina od implementacije ovog Zakona.

“SDP BiH je formirao tim eksperata gdje uz mene sjede još i: Aner Žuljević – delegat u Domu naroda, Elvir Karajbić – zastupnik u PDPFBiH, Ante Domazet – član Predsjedništva SDP BiH, Kadrija Hodžić – premijer Vlade Tuzlanskog kanotna, Vedran Lakić – ministar finansija Tuzlanskog Kantona i Vedran Prša – ministar finansija u USK.  Zadatak ove radne grupe je da u narednih 30 dana da izrade set prijedloga, stavova i zaključaka koji se trebaju naći u Prijedlogu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH.

Ukoliko Dom naroda ne prihvati ovakav tekst zaključka SDP BiH i pored podrške Nacrtu, neće podržati Prijedlog zakona, ukoliko u sadašnjem obliku dođe u parlamentarnu proceduru”, pojasnio je Davor Čičić.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.