Mladen Simić

U zadnje vrijeme odlaze i situirani mladi ljudi

Jedan od onih koji je rado prihvatio odgovoriti na pitanja od značaja za javno mnijenje je i Mladen Simić, vijećnik Gradskog vijeća Zenica. Prije lokalnih izbora kazali su da je posljednja investicija u Zenicu ušla prije 12 godina, da su to stvari za koje će se SDP Zenica najviše zalagati ukoliko dobije povjerenje građana. Dobili su tri vijećnička mandata, od kojih jedan obnaša i Mladen Simić, predsjednik Gradskog odbora Socijal-demokratske partije u Zenici, od maja 2017.godine.

Zbog korupcije u zapošljavanju mnogi mladi ljudi ne mogu doći do zaposlenja. Dok ste bili u JP “BH Pošte – Centru pošta Zenica” okarakterisani ste kao najuspješniji direktor JP BH Pošte, a prema nezvaničnim informacijama zaposlili ste 30 mladih poštonoša i šalterskih radnika bez konkursa. Kako to komentarišete?

Mladen Simić: Mogu reći i da su do mene došle takve tvrdnje i to čak da sam zaposlio svoju rodbinu, iako nažalost ja u Zenici i nemam rodbine. Mislim da se kroz takve izjave pokušava narušiti dignitet i minimizirati posao koji sam radio, i koji radim maksimalno pošteno i posvećeno kao svaki drugi do sada. Još uvijek sam radnik JP “BH POŠTA“ Sarajevo CP Zenica koje je organizovano i koje posluje u skladu za Zakonom o javnim preduzećima, u kome je Vlada FBiH skupština, i u skladu sa unutrašnjim aktima svako koga interesuje bilo šta u vezi JP “BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo uključujući i organizacione dijelove, Centre pošta, može poslati upit Službi za marketing koja je jedina i kompetentna i ovlaštena da daje informacije. Što se tiče vaše konstatacije da sam bio najuspješniji direktor, ostavljam drugim da procjenjuju, a stava sam da su radnici koji direktno donose dohodak, odnosno prihod i koji su ogledalo preduzeća, najzaslužniji za pozitivno poslovanje, a što se mene tiče ja sam bio tu da organizujem i usmjerim posao.

U mom prethodnom intervju-u, vaš kolega iz vijećničkih klupa, Mensud Keleštura tvrdi da se u gradskoj administraciji i javnim preduzećima, protuzakonito primaju novi uposlenici. Da li je to istina? Ima li korupcije u zapošljavanju i zašto omladina odlazi iz grada?

Mladen Simić: Ko me poznaje i privatno i profesionalno zna da sam isključivo za provođenje Zakona i suzbijanje svih negativnih pojava, tako da ko god ima saznanja o počinjenim krivičnim dijelima i nepoštovanju propisa treba da podnese prijavu nadležnim i traži sankcije. Ja sam tako postupao i postupam. Mladi odlaze zbog desetine razloga. Mislim da je osnovni egzistencija uz nakaradan sistem. Ono što me zabrinjava je da u zadnje vrijeme koliko mogu da primjetim odlaze zaposleni, odnosno za naše prilike, situirani mladi ljudi. Mladima je, kao i svima, očito svega dosta. Dosta im je obrazovnog sistema koji sve više počiva na kupljenim diplomama, sistema podjela, nazadovanja, zagađenog zraka, nedostatak elemetarnih uslova za život, nejednakih kriterija…

Postoji opravdana bojazan da će biti nastavljen trend odlaska mladih iz BiH. Razlog odlaska: obrazovanje ili posao. Imate li podatke koliko ljudi godišnje odlazi iz Zenice i da li poduzimate konkretne radnje da smanjite taj odlazak?

Mladen Simić: Nažalost, sa relevatnim podacima koliko mladih odlazi iz Zenice, ne raspolažemo ali je evdentno da je to zabrinjavajuća pojava obzirom da se smanjuje broj nezaposlenih, odnosno brišu se osobe sa evidencije Zavoda za zapošljavanje a ne otvaraju nova radna mjesta, što dovoljno govori. SDP-a Zenica kao i SDP-a BIH kroz opoziciono djelovanje ukazuje na probleme i nudi rješenja. Nažalost trenutna vlast malo ili nikako to ne želi da prihvati. Svjesni tereta koji smo imali tokom vlasti u periodu 2011-2014 na državnom i Federalnom nivou, ipak sa ove distance da se primjetiti da je SDP-a vlast bila mnogo bolja čime je i ambijent za život u BiH i u Zenici bio bolji i gdje smo mogli da vidimo neku nadu za budućnost. Kod nas su preovladavale i opet će, ekonomske teme, vraćali smo dugove predhodnih vlasti penzionom fondu i borcima, povećali penzije dva puta, donijeli Zakon o vraćanju opljačkane imovine i druge antikorupciske zakone, (sadašnja vlast ne želi da ih primjenjuje) gradili autoputeve… Naravno bilo je i greška, ali smo mišljenja da uz sve opstrukcije, za BiH vladavina SDP-e BiH nema alternativu. Kada je u pitanju Grad Zenica nismo, mogu slobodno reći nažalost, bili u vlasti osim u jednom mandatu kada je prijedlog SDP-a Zenica postao načelnik Općine. U vijeću nismo nikad imali većinu a naši odlični prijedlozi za rješavanje dugogodišnjih problema nisu dobijali podršu samo zato što su naši.

“SDA Zenica će predložiti smjenu Sanje Renić, predsjedavajuće Gradskog vijeća”, javljaju iz Glavnog odbora te stranke. Navodno, Predsjedavajuća Renić je potpunim neznanjem, ali i zloupotrebama i grubim kršenjem Poslovnika i Statuta ovo tijelo pretvorila u politikantski i demagoški vašar. Šta Vi misite o tome? Javnosti je poznato da ste se kod izbora predsjedavajuće razišli sa Snagom Centra. U kakvim ste odnosima danas i da li i Vi smatrate da predsjedavajuća GV ne radi dobro svoj posao?

Mladen Simić: Kao što znate SDP I DF su imali svog kandidata za predsjedavajućeg vijeća koji nije dobio potrebnu podršku. Isključivi razlog zašto nismo podržali Sanju Renić za predsjedavajuću je saznanje da su prije konstituirajuće sjednice bez SDP-e i DF-e, kao i druge pozicije u sastavu radnog predsjedništva i komisijama vijeća, već dogovorile SDA, SC, A-SDA i SBB. Nakon navedenog dogovora izgubila se smisao dogovaranja sa uspostavljenom većinom. Paradoks ali i praksa političkog djelovanja u BiH, pa evo i u Zenici je taj da nakon što se podjele funkcije svi tvrde i pokušavaju da kažu nisam ja vlast, vi nećete nije se moglo drugačije itd. Jadni i providni izgovori.

Trenutno predsjedavajuću žele smjeniti oni koji su je birali, a koji joj ne daju da ima profesionalni status kao što je imao bivši predsjedavajući, želeći očito izvršiti pritisak jer nad prdsjedavajućom nemaju kontrolu, a takođe im smeta odnos predsjedavajuće i Gradonačelnika. Što se tiče SDP-e DF-e, obzirom na uslove rada, opstrukcije sa kojima se suočava, te aspiracije stranaka, predsjedavajuća ima našu bezrezervnu i bezuslovnu podršku.

SC su osnovali naši bivši drugovi koji su bili dugogodišnji članovi, članovi organa partije i čak kandidati na listama ispred SDP-e Zenica. Naravno svako ima pravo da postupa kako misli da je ispravno ali sam mišljenja da su izlazkom iz SDP kratkoročno nanijeli štetu SDP-i, a dugoročno sebi. Trebali su ostati u SDP-i i boriti se kroz organe partije, ako su imali vrijedne i kvalitetne ideje. Činjenica je da su, predstavljajući se kao novi u politici, „čaršijska stranka-pokret“, na kritici vlasti kao i SDP-e, dobili veliko povjerenje građana, čime su naravno sigurno direktno uticali na naš loš rezultat. Mi nismo niti prije a ni nakon izbora željeli iznosti negativnosti o njima, baviti se negativnom kampanjom, niti smo ih smatrali konkurencijom po bilo kom pitanju. Iako i dalje smatramo da u SC ima kvalitetnih i dobrih članova, vrijeme je pokazalo i pokazaće da niko, ni puno kvalitetnija i značajnija imena koja su izašla iz SDP-e, nisu značajno mogli ponoviti izborni rezultat.

SDP-a je partija koja ostaje i koja je sposobna prevazići sve krize. Oni su izabrali svoj put, iskreno im želimo sreću, ali isto tako nećemo ubuduće ukoliko se dese negativna, lažna i zlonamjerna spinovanja na račun SDP-e, ostati imuni i bez oštre reakcije, ni njima niti bilo kome drugom.

Javnost u gradu zanima ima li naznaka ujedinjenju tzv.ljevice, pravljenju neke većine i da li ćemo i dalje gledati “demagoški vašar” na sjednicama GV?

Mladen Simić: Što se tiče većine u vijeću SDP-a je od starta jasno rekla da ne želi biti u većini radi podjele funkcija, niti uskih kratkoročnih partijskih interesa. Spremni smo sa svima sarađivati ko želi iskreno napredak Zenice. Svedoci smo da većina nekad postoji a nekad ne. Mislim da je u startu napravljena greška u smislu da se jasno i uvijek zna ko je odgovaran, a ne na kraju prebacivati odgovornost na nekog drugog i težiti da se samo pojedinci nameću kao dobri a ostali svi loši. Klub SDP-e je, a to će nastaviti u buduće, podržavati sve dobre prijedloge, podržavati Gradonačelnika u realizaciji dobrih projekata, bez ličnih i partijskih interesa, a sve u nastojanju poboljšanja stanja. Ko želi na takav način postupati SDP-a je tu.

Vi ste jedan od vijećnika koji je postavio pitanje zastupljenosti Hrvata, Srba i Ostali u gradskim javnim ustanovama i preduzećima. Mislite li da je to zaista bitno u gradu s bošnjačkom većinom ili time mislite uposliti neke vaše kadrove?

Mladen Simić: Nisam ja postavio to pitanje ali nije ni bitno. SDP-a je multietnička partija koja se ponosi sa tom činjenicom. Nikad nismo niti ćemo to dozvoliti da zbog imena bilo ko od strane SDP-a nešto dobije, a niti da izgubi. Mi instistiramo na stručnosti, znanju, rezultatima, a takođe smo partija koja je tu za svakog ko se želi zajedno boriti za ostvarenje socijal-demokratskih ideja.

SDP Zenica je prije nekoliko godina podlegao pritisku gradske uprave i podržao projekt KTG-a, kombinovane termoelktrane koja nikada nije realizovana. Da li ćete tražiti poništenje tog ugovora i što bi to značilo za grad? Da li bi time grad izgubio zemljište milionske vrijednosti?

Mladen Simić: Mi smo konstantno kritikovali projekat KTG-a, odnosno njegovu realizaciju i zbog rezervi koje smo imali proglašavani smo za nekog ko ne voli ovaj grad. SDP-a je nudila rješenje i jedno od najboljih, što sad priznaju i oni koji nas nisu podržali, je bila da Zenica dobije grijanje iz TE Kakanj. Obezbjedili smo dok smo bili vlast u Kantonu i FBiH nepovratna sredstva od milion eura iz Fonda za okoliš, radovi bi bili jeftiniji zbog uporedne gradnje autoputa, imali bi jeftinije grijanje. Ovaj prijedlog nije prihvaćen samo zato što je došao od SDP-e i što je SDP-a sve obezbjedila. Trenutno nudimo ideju da se grad zagrijava od otpadne pare sa konvektora utilizatora iz čeličane i ovo smo predstavili u Gradskom vijeću i u Mittalu. Očito da i ovaj prijedlog neće proći jer Mitall želi da ima ekskluzivitet u izvoru energije i cijene putem vezanja Grada za kupovinu kotlova, iaoko koristi dio pomenute otpadne pare za svoje potrebe. Moramo ako se ovo realizuje biti oprezni kod potpisivanja ugovora. Što se tiče KTG žalosno će biti ako neko ne završi u zatvoru. Godinama lagati građane da će krenuti realizacija je nedopustivo. Klub SDP-a je u Gradskom vijeć pokrenuo ova pitanja i pitanje obligacijonih odnosa a naravno da nećemo dopustiti otimanje zemljišta.

Primjetio sam da je nastala otimačina za pohvalom o realizaciji projekta rekonstrukcije zgrade ‘Socijalnog’!? Ko je zaslužan za ovaj projekt?

Mladen Simić: Najzaslužniji za rekostrukciju su svi građani koji svojim uplatama doprinosa omogućuju sredstva za svaku namjenu. Naravno da moram ovde istaći, jer sam lično upoznat, zasluge bivšeg direktora Begić Senaida od koga je potekla ideja i koji je učestvovao u najvećem dijelu realizacije.

Imali ste problema sa sjedištem stranke koje ste naslijedili od bivšeg Saveza komunista. Od strane gradske uprave najavljivano je i vaše iseljenje iz prostorija. Kako ste riješili taj problem?

Mladen Simić: Zgrada u kojoj je smješten SDP Zenica je jedina zgrada u BiH koja je izgrađena isključivo od članarine i koja je kao pravni sljednik, uz ispunjenost svih drugih zakonskih uslova, pripala SDP BiH. Međutim zbog perioda rata kad su vršene određene pravne radnje, političkih odnosa i nejednakog postupanja raznih organa, kroz niz godina pokušava se osporiti stečeno pravo. Pravni tim SDP BiH se putem institucija bori da sjedište SDP Zenica ostane u postojećim prostorijama i nadam se da će u tome i uspjeti.

Vi ste predsjednik GO stranke koja baštini antifašizam, bratstvo i jedinstvo i samoupravni socijalizam. Stranka je doživjela veliki pad na prethodnim izborima i “spala” na 3 vijećnika. Obzirom da se na prostoru cijelog regiona rehabilituju fašisti, rasplamsava šovinizam i nacionalizam, možete li mi reći kakva je budućnost vaše stranke u Zenici?

Mladen Simić: SDP Zenica je u usponu. Nakon lošeg izbornog rezultata, u skladu sa zaključcima GO, proveli smo unutar partiske izbore po principu, koji ima samo SDP-a, jedan član jedan glas, izabrali novo rukovodstvo, podmladili i kadrovski ojačali organizaciju. Činjenica je da su neki koji su očito bili isključivo radi interasa, nakon izbornog poraza, napustili SDP-u, prešli u druge stranke i sad čekaju rezultate Opštih izbora da vide kome će se priključiti. Za takve u SDP-i Zenica više nema mjesta. „Otvorili“ smo partiju, pozvali sve kome je stalo do jednakosti, pravde, poštenja, jednakih šansi za sve, bez obzira na razlike po bilo čemu, borbi protiv fašizma i nacionalizma, da se priključe SDP-i Zenica, zašto koristim i ovu priliku.

Ohrabruje nas činjenica konstatnog povećanja članstva i to pogotovo mladih progresivnih ljudi koji još imaju snage da od našeg grada i BiH naprave bolje mjesto za život. Zbog navedenog, kao i zbog konstantne, otvorene i poštene političe borbe, programa SDP-e, između ostalog daje nam za pravo da će SDP-a Zenica vratiti povjerenje građana i da ćemo biti vodeća partija u gradu već na narednim izborima.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.