Klub vijećnika SDP Žepče

U vrijeme pandemije i kraha privrede političke opcije ne trebaju biti humanitarne organizacije, nego trebaju spašavati radna mjesta

Nalazimo se u izuzetno teškim trenucima za sve stanovnike općine Žepče, zdravstvo i privreda su pred kolapsom i umjesto da se bavimo spašavanjem radnih mjesta i pomaganjem zdravstvenim ustanovama, nama se ponavlja scenario klizišta i poplava iz 2014. godine, SDA se transformiše u humanitarnu organizaciju, a HDZ-ovi lideri minimiziraju problem, očekujući da se isti sam od sebe riješi.

Evidentno je da se i jedni i drugi skrivaju od problema i ne žele da se suoče sa zdravstvenim i privrednim izazovima koji nažalost nisu zaobišli ni općini Žepče.

OO SDP BiH Žepče smatra da političke opcije u ovom trenutku ne treba da prave paralelne humanitarne organizacije, nego treba da svoje političke kapacitete i stručne potencijale usmjere na pronalaženje rješenja, a Klub SDP-a u OV Žepče je na tragu pomenutog stave od Načelnika Općine Žepče i Predsjedavajućeg OV Žepče zatražio da se poduzmu sljedeće aktivnosti:

1. Da se održi sastanak Načelnika Općine Žepče, Predsjedavajućeg OV Žepče sa predstavnicima svih parlamentarnih političkih opcija s ciljem pronalaženja zajedničkih mjera za pomoć privredi i socijalno ugroženoj populaciji usljed pandemije koronavirusa.

2. Da se izvrši izmjena i dopuna Poslovnika o radu OV Žepče kako bi se mogle neometano održavati sjednice OV Žepče putem online komunikacionih kanala, odnosno kako bi smo sve neophodne Odluke i pomoć građanima mogli institucionalno pokriti adekvatnim aktima.

3. Da se službenim aktom od strane nadležne općinske službe uputi dopis prema javnosti, pravnim i fizičkim licima u kojem će se građani zamoliti da prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći ide institucionalnim putevima, kako bi zvanične ustanove koje se bave humanitarnim radom mogle kreirati stvarnu sliku socijalnog statusa stanovnika općine Žepče u vremenu pandemije i kako bismo mogli spriječiti zloupotrebe koje su se dešavale 2014. godine, a zatim i na adekvatan način pomoći ugroženim stanovnicima ( penzionerima, socijalnim kategorijama i osobama koje ostaju bez redovnih primanja )

4. Da načelnik Općine Žepče, gospodin Mato Zovko, što hitnije uputi namjensko pismo svim privrednim subjektima općine Žepče u kojem će od njih tražiti podatke o broju otpuštenih i radnika na čekanju, zatim informaciju o obimu poslovanju preduzeća u vremenu pandemije, procjene finansijskih gubitaka kao i procjene daljnjeg poslovanja. Ovi podaci su neophodni kako bismo na vrijeme mogli oformiti Komisiju za očuvanje radnih mjesta ( pomoć realnom sektoru i socijalno ugroženim stanovnicima općine Žepče ) i kako bi komisija mogla u startu da ima registar firmi direktno pogođenih pandemijom.

5. Rebalansom Budžeta oformiti novu budžetsku stavku , odnosno utvrditi tačan novčani iznos – ne manji od 200.000,00 KM koji će se u narednom vremenskom periodu koristiti za očuvanje radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima na području općine Žepče i pomoći penzionerima i drugim socijalno ugroženim kategorijama.

6. HITNO Osloboditi plaćanja kirija u vlasništvu Općine i pomoći u plaćanju kirija malim i srednjim preduzećima koja se nalaze u zakupljenim prostorima, a kojima je Odlukom nadležnog štaba onemogućen rad.

7. Procentualno umanjiti sve parafiskalne namete do kraja 2020. ( Općinske komunalne takse, naknade i sl. ) godine prema malim i srednjim preduzećima kojima je Odlukom nadležnog štaba zabranjen rad.

8. Obezbjediti plan sjetve sa tačno utvrđenim detaljima za sve Mjesne zajednice na području općine Žepče, zatim obezbjediti sadni materijal i u koordinaciji sa Mjesnim zajednicama i oformljenom Komisijom vršiti distribuciju sadnog materijala. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Opštine ustupiti zainteresovanim poljoprivrednicima na području općine Žepče.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu