Sud časti SDP BiH

U službi afirmacije etičkih vrijednosti SDP-a

U Sarajevu je održana konstituirajuća sjednica Suda časti SDP BiH, koji broji 15 članova, kojeg je imenovao Glavni odbor SDP BiH iz reda članova SDP BiH „koji su svojim radom dali značajan doprinos afirmaciji društvenih vrijednosti“, na čelu sa predsjednikom Karlom Filipovićem.

U svojim uvodnim napomenama, predsjednik je podsjetio na značaj donošenja Etičkog kodeksa SDP-a i ulogu Suda časti, kao neovisnog tijela, u afirmaciji standarda ponašanja i djelovanja članova SDP-a, te je u svoje lično ime i u ime svih imenovanih članova, izrazio zahvalnost Glavnom odboru SDP BiH, na datom povjerenju.

Biti u službi afirmacije etičkih vrijednosti utvrđenih Etičkim kodeksom SDP-a, znači kontinuirano djelovanje na afirmaciji standarda ponašanja i djelovanja članova SDP BiH, kontinuirano poticanje i inspirisanje, stvaranje duha zajedništva i organizacijske kulture koja pomaže ostvarenju programskih ciljeva SDP-a, predstavlja veliku čast, ali i odgovornost, rekao je predsjednik Suda časti SDP BiH.

Kako je istaknuto, modeliranje ponašanja  članova SDP-a, izabranih na partijske funkcije, u zakonodavne i izvršne organa vlasti i njihova tijela, javne ustanove i preduzeća, kako u  međusobnim odnosima i unutrašnjoj komunikaciji, tako i prema građanima i široj javnosti, u skladu sa standardima Etičkog kodeksa, ima za cilj osnaživanje povjerenja građana u moralne osobine, čestitost i poštenje članova SDP BiH.

Imajući u vidu da misija Suda časti predstavlja dugotrajan proces, njeno uspješno ostvarivanje  predpostavlja partnerstvo i saradnju sa svim članovima, organima i tijelima SDP BiH, to će sa svoje strane, Sud časti kontinuirano poduzimati aktivnosti na unapređenju i jačanju kvalitetnih međusobnih odnosa.

Na sjednici je usvojen Okvirni program rada Suda časti za 2022.godinu, a o svome radu, će podnijeti izvještaj Glavnom odboru.

Usvojen je i Poslovnik o radu Suda časti, kojim je propisana razumna procedura za utvrđivanje činjenica i donošenje odluka o tome da li je u nekom konkretnom slučaju ponašanja i djelovanja došlo do kršenja Etičkog kodeksa, a koji će biti objavljen na web stranici SDP-a.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.