KO SDP ZDK

U Skupštini Zeničko-dobojskog kantona ne postoji većina

Više je nego jasno da u Skupštini ZDK ne postoji većina koja može odlučivati i donositi odluke bitne za građane našeg Kantona. Evidentno je to bilo na 21. sjednici Skupštine a posebno na posljednjoj, 22. sjednici Skupštine, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Kvoruma nije bilo zato jer su zastupnici većine napustili sjednicu i tako doveli do prekida zasjedanja.
Iako je poslovnički dužan zakazati nastavak sjednice u roku od 15 dana, predsjedavajući Skupštine to nije uradio.

Poslovnik Skupštine ZDK Član 74a.

„Na obrazložen i opravdan zahtjev Kluba poslanika ili Kluba naroda, Skupština može odlučiti da se prekine rad sjednice Skupštine, u kom slučaju se nastavak sjednice mora zakazati najkasnije za 15 dana.“

Danas, 17.06.2020. godine, je istekao rok za sazivanje nastavka 22. sjednice Skupštine ZDK i nema naznaka kada će doći do toga.

Dok informacije o radu Javnih preduzeća čekaju i po tri godine u skupštinskim ladicama, dok nema prijedloga novih zakonskih rješenja, dok nema prijedloga rješenja za probleme prouzrokovane pandemijom COVID-19 predsjedavajući zajedno sa sada već nepostojećom većinom opstruira rad Skupštine ZDK.

Očito je da su dosadašnji koalicioni partneri zaokupljeni predizbornim aktivnostima i nemaju vremena da se bave problemima koje imaju građani Zeničko-dobojskog kantona. Pitanja od životnog značaja ne mogu i ne smiju čekati na bilo koga.

Građani Zeničko-dobojskog kantona su taoci odnosa koalicionih partnera koji više nemaju potrebnu većinu da donose bilo kakve odluke.

Pozivamo predjedavajućeg Skupštine ZDK da u što kraćem roku sazove nastavak 22. sjednice ili da u javnost izađe i jasno kaže postoji li većina ili ne i ko je čini.

Podsjećamo predsjedavajućeg Skupštine da je jedna od njegovih obaveza da osigurava poštivanje načela i odredbi Poslovnika Skupštine što on u ovom trenutku ne radi.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu