Zukan Helez

U provođenju Zakona o reviziji ukupno pregledano 92.825 predmeta.

U Informaciji je navedeno da je zbog kršenja ovog zakona podneseno nekoliko desetina krivičnih prijava, ali da ni jedna nije odbačena niti procesuiranja.

Slika

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez danas je na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH (FBiH) prezentirao Informaciju o stanju boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koju je Vlada FBiH usvojila prije dva dana.

Helez je naveo da je u dosadašnjem provođenju Zakona o reviziji (od 5. jula 2010. do 31. marta 2014. godine) ukupno u prvoj fazi pregledano 92.825 predmeta.

Od tog broja, kako je kazao, za 69.938 predmeta su izdati nalozi za obrazac FMB1, za 3.976 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB2, za 481 predmet je utvrđeno da su mirnodopski vojni invalidi, za 567 predmeta utvrđen je prestanak prava (uslijed smrti i drugih razloga), a za 9.203 predmeta zatražena je provjera u arhivskim depoima.

Prema riječima Heleza, u drugoj fazi revizije (od 15. marta 2011. godine do 31. marta ove godine), od općinskih službi za boračko invalidsku zaštitu preuzeto je 22.672 predmeta koji su objedinjeni sa nalozima FMB1/FMB2, zapisnicima revizorskih timova i onda tako kompletni predmeti, njih ukupno 21.781 (20.360 FMB1 i 1.421 FMB2), predato je na rad Sektoru za upravno rješavanje.

Nakon provjere dokumentacije u predmetima iz Sektora za upravno rješavanje, 16.437 predmeta je upućeno na Institut za medicinsko vještačenje

U trećoj fazi revizije ( od 15.03.2011. do 31.03.2014.), Ministarstvo je sa Instituta dobilo 12.407 obrađenih predmeta.

U Informaciji je navedeno da je u ukupno 3.083 predmeta smanjen procenat invaliditeta ili eventualno druga prava, te su donesena odgovarajuća rješenja o smanjenju obima prava, dok je u 2.334 predmeta procenat invaliditeta utvrđen ispod 20 posto ili nula posto, te je odgovarajućim rješenjem odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu.

Istovremeno, u 107 predmetu lične invalidnine je povećan obim prava, nakon što su ljekarske komisije utvrdile veći procenat invaliditeta ili ortopedski dodatak, a 113 predmeta je vraćeno općinskim službama iz razloga što su korisnici prava umrli ili je u ranijem postupku u skladu sa Zakonom odlučeno o prestanku prava.

Također, 7.234 predmeta lične i porodične invalidnine je obrađeno, potvrđen obim prava i pozitivno riješen stavljanjem klauzule izvršene revizije, te su predmeti vraćeni prvostepenim organima na nadležnost.

Ministar Helez je naveo i da su se revizorski timovi susretali sa mnogim problemima, kao što su onemogućen pristup i nedostavljanjen predmeta iz pojedinih općina, prvenstveno Zapadno-hercegovačkog kantona, kao i nedovoljan iznos budžetskih sredstava za troškove provođenja revizije.

“U budžetskom zahtjevu za 2014. godinu za troškove provođenja revizije tražili smo 2,8 miliona KM, a usvojenim budžetom odobreno nam je dva miliona KM”, naveo je, između ostalog, Helez.

Dodao je i da su od početka provođenja revizije ostvarene uštede po raznim osnovama od oko 53 miliona KM, te da se provođenje Zakona o reviziji vrši na principu pravičnosti i pravne odbranjivosti.

U Informaciji je navedeno da je zbog kršenja ovog zakona podneseno nekoliko desetina krivičnih prijava, ali da ni jedna nije odbačena niti procesuiranja.

Sjednica Doma naroda o stanju boračke populacije sa analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite je u toku

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.