Irfan Čengić

U FBiH ne postoji kategorizacija cesta

Federalni parlamentarac Socijaldemokratske partije (SDP) Irfan Čengić je poručio da u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji kategorizacija cesta.

To je poručio na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj je razmatran Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, gradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period od 2020. do 2023. godine.

“Čuvena je rečenica premijera Fadila Novalića da Vlada FBiH gradi ceste, ali se one ne vide. Moram danas reći da vi također vidite ceste, ali one ne postoje, odnosno nisu kategorizirane”, ukazao je Čengić.

Podsjetio je da je Odluka o kategorizaciji cesta usvojena 24. novembra 2014. godine, ali da je Vlada FBiH 30. marta 2018. stavila van snage ovu odluku i od tada ceste nisu kategorizirane i one formalno-pravno ne postoje.

Smatra da je entitetska vlast ovim programom dovodi u zabludu zastupnike jer je u izvještaju, između ostalog, navedeno da FBiH ima 26 magistralnih cesta, ali ne postoji akt koji je utvrdio tih 26 cesta.

Čengić je doveo u pitanje i samo izdavanje licenci za održavanje cesta kompanijama koje to rade jer je to vezano za kategorizaciju cesta.

“Postavlja se pitanje na osnovu kojeg dokumenta se radilo u 2020. godini jer danas je februar 2021., a program nije usvojen. Član 24. Zakona o cestama FBiH jasno propisuje proceduru i trajanje programa. Mišljenja sam da su milioni KM potrošeni bez adekvatnog i na zakonu utemeljenog programa za period 2020. godine”, izjavio je.

Čengić je poručio da ovakav pristup strateškim dokumentima pokazuje koliko je Vlada FBiH nesposobna u oblasti saobraćaja i komunikacija, i da je sve na planovima, željama, idejama, očekivanjima, a ništa ili vrlo malo u afsaltu.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio ovaj program, ali je usvojio zaključke Odbora za promet i komunikacije ovog doma. Tako je usvojen i zaključak Čengića kojim je Vlada FBiH obavezana da donese odluku o kategorizaciji cesta.

klix.ba


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu