65% građana BIH neće prihvatiti da bilo ko pokuša urušiti teritorijalni integritet i cjelovitost BiH

U Bosni i Hercegovini suspendirana je vladavina prava

Jučerašnjim obilježavanjem 9. januara u Banja Luci i drugim dijelovima entiteta Republike srpske, država Bosna i Hercegovina izložena je najopasnijoj društveno-političkoj pošati – suspenziji vladavine prava i urušavanju ustavno-pravnog poretka.

Tragična je društveno-politička situacija u kojoj nosioci najznačajnijih funkcija u državnim i entitetskim institucijama, predsjedavajući Predsjedništva BIH Mladen Ivanić, predsjednik entiteta RS-a Milorad Dodik, predsjednica Vlade RS-a Željka Cvijanović, učestvuju u procesu suspenzije vladavine prava i urušavanju ustavnog poretka u Državi u kojoj obnašaju najznačajnije funkcije. Podršku suspenziji vladavini prava i udaru na ustavni poredak svjedočio je i ohrabrivao, predsjednik susjedne R Srbije Tomislav Nikolić, sa svojim saradnicima.

Zahtjevamo i insistiramo da pravosudne institucije BIH, prije svih Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i Visoki predstavnik u BIH, svako iz okvira svojih nadležnosti, u skladu sa važećim Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima, odmah procesuiraju sve vinovnike jučerašnjeg udara na ustavno-pravni poredak u BIH.

Samo radi podsjećanja, sličan udar na ustavno-pravni poredak izvršen je isto tako 09. januara i to 1992. godine, kada je grupa funkcionera i zastupnika tadašnje SR BIH, iz reda srpskog naroda, izvršila udar na Ustavno-pravni poredak SR BIH, proglašenjem Srpske Republike BIH. Ne reagiranje tadašnjih pravosudnih institucija i policijskih snaga, za posljedicu je imao stravična oružana razaranja RBIH, izvršenje zločina genocida i najtežih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Svim građanima Bosne i Hercegovine, kao i svim nosiocima najznačajnijih funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj vlasti BIH, kao i OHR-u, kao vrhovnom tumaču Općeg okvirnog sporazuma za mir u BIH, jasno je da je ceremonija obilježavanja 9. januara 2017. godine izvedena protivno odluci Ustavnog suda BIH, zakonima i podzakonskim aktima o odbrani i službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

U cilju očuvanja postojećeg ustavnog poretka, s osnovnim ciljem očuvanja mira u Bosni i Hercegovini, neophodno je da:
– Tužilaštvo BIH odmah, po službenoj dužnosti, otvori procese, u skladu sa Krivičnim zakonom BIH protiv svih vinovnika i nosioca funkcija koji su 9. januara 2017. godine izvršili suspenziju vladavine prava, nepoštvanjem odluka Ustavnog suda BIH, Zakona o oružanim snagama BIH i podzakonskim aktima OS BIH;
– OHR, odnosno Visoki predstavnik u BIH Valentin Incko, odmah poduzme sve neophodne aktivnosti protiv dužnosnika BIH i entitea RS-a, u cilju sprečavanja posljedica udara na ustavno-pravni poredak BIH i očuvanja mira u Bosni i Hercegovini;
– Predsjedništvo i Vijeće ministara BIH, u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti, poduzme sve potrebne aktivnosti i mjere, u cilju zaštite demokratskog poretka i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Neophodno je, zbog jasne podrške neustavnim i nezakonitim akcijama predsjedavajućeg Predsjedništva BIH Madena Ivanića i rukovodstva entiteta RS-a, od strane predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, odmah uputiti notu ambasadi Srbije u BIH, sa napomenom da se otkazuje najavljena posjeta Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini, i svakako mu otkazati gostoprimstvo u BIH do uspostave vladavine prava u BIH.

Od građana Bosne i Hercegovine očekujemo da se suspregnu od bilo kakvih aktivnosti koje mogu dodatno destabilizirati prilike u Bosni i Hercegovini, a od svih organa i institucija vlasti BIH očekujemo da svim raspoloživim ustavnim i zakonskim sredstvima očuvaju pravni, demokratski poredak i mir u Bosni i Hercegovini.

Sada je sasvim jasno da su ključni faktori destabilizacije Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona zapadnog balkana, locirani u nosiocima funkcija u izvršnoj vlasti entiteta Republike srpske, koji su podržani i potpomognuti od strane člana Predsjedništva BIH iz reda srpskog naroda, ali i predsjednika susjedne države R Srbije. Ni u kakvom slučaju ne može se prihvatiti teza koju rukovodstvo RS-a uporno plasira, da iza nesutavnih i nezakonitih postupaka funkcionera RS-a stoji cijeli srpski narod i građani entiteta RS-a, jer to je apsolutna neistina.

Očekujemo od strane ambasadora prijateljskih država koji su članovi PIC-a da poduzmu dodatne diplomatske napore te da svoje vlade informiraju o suspenziji vladavine prava i ugrožavanju mira u Bosni i Hercegovini, te da reagiraju u skladu sa međunarodnim pravnim standardima, koji se primjenjuju u ovakvim vanrednim prilikama.

Radi ozbiljnosti situacije u BIH, koju je proizvelo rukovodstvo entiteta RS-a i član Predsjedništva BIH iz reda srpkog naroda, uz podršku aktuelnog predsjednika Srbije, mora se istaći činjenica da u ovom trenutku, više od 65% građana BIH, Bošnjaka, Srba, Hrvata, Bosanaca i Hercegovaca i ostalih, neće prihvatiti da bilo ko pokuša urušiti teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

(izvor:vijestu.ba)

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.