Borislav Trlin za Fenu

Trenutno stanje u Razvojnoj banci stabilno

Trenutno stanje u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine je stabilno, s kvalitetnim kreditnim portfolijem 80 i više posto od ukupnog portfolija – izjavio je u intervjuu za Agenciju Fena Borislav Trlin, novoimenovani predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Slika

Trenutno stanje u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine je stabilno, s kvalitetnim kreditnom portfolijem 80 i više posto od ukupnog portfolija – izjavio je u intervjuu za Agenciju Fena Borislav Trlin, novoimenovani predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.

Fena: Kakvo je trenutno stanje u RB FBiH, koliko ima plasiranih kredita i u koje projekte? 

Trlin: Stanje u Razvojnoj banci je stabilno, a prema podacima od 30. juna ove godine, saldo kredita banke iznosi 198.830.754 KM. Kvalitetni kreditni portfolio (glavnica kredita A i B kategorije) iznosi 166.732.626 KM i čini 83,86 posto ukupnog kreditnog portfolija. U periodu od 1. januara, pa do 30. juna, odobren je kreditno-garancijski potencijal u iznosu od 65.324.262 KM, koji se sastoji od odobrenih direktnih kredita u iznosu od 45.110.400 KM, zatim od odobrenih garancija u iznosu od 258.479 KM, odobrenih prolongacija garancija u iznosu od 3.248.492 KM i reprogramiranih kredita u iznosu od 16.706.890 KM. Saldo komisionih kredita, koje Banka vodi u ime i za račun Vlade Federacije BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje, iznosi 208.441.461 KM, od čega krediti u ime i za račun Vlade FBiH iznose 196.616.314 KM, a krediti u ime i za račun Zavoda za zapošljavanje FBiH 11.825.147 KM. Ovdje treba dodati da su krediti odobreni od strane jedinica za implementaciju Vlade FBiH, preuzeti kod osnivanja Banke, Vlade FBiH i Zavoda za zapošljavanje FBiH. Procenat naplate za ove kredite iznosi 73,58 posto. 

Fena: Ko su najveći korisnici kredita? 

Trlin: Najveći korisnici kreditnih sredstava banke su pravna lica koja se bave industrijskom proizvodnjom, poljoprivredom, pružanjem proizvodnih usluga, te izvozno orijentisane firme. 

Fena: Koliki je procenat naplativosti i koji su najveći dužnici ? 

Trlin: Naplaćena dospjela potraživanja po osnovu glavnice te redovnih i zateznih kamata, za kredite klasifikovane u A, B, C i D kategoriju, u izvještajnom periodu iznose 42.695.846 KM, dok procenat naplate dospjele glavnice iznosi 94,82 posto. Saldo specijalnog kreditnog rizika (E kategorija) po osnovu glavnice kredita iznosi 24.412.846 KM, a procenat učešća ovih kredita u ukupnom portfoliju iznosi 12,28 posto. 

Fena: Koje su Vaše naredne aktivnosti, dok ste na čelu banke? 

Trlin: Aktivnosti na održavanju nastavka redovnog poslovanja banke, unapređenje poslovnih odnosa s klijentima, promocija proizvoda banke, priprema prijedloga akata iz nadležnosti Nadzornog odbora banke, za usvajanje s obzirom na to da prethodni saziv Nadzornog odbora, kako vam je poznato, nije funkcionirao dvije godine; ublažavanje posljedica nastalih razrješenjem prethodne Uprave, set mjera i aktivnosti za "otvaranje“ banke prema realnom sektoru, kao i posebne aktivnosti u vezi s pravnim licima  koja su pogođena nedavnim poplavama. 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.