Aner Žulević za portal Klix

Treba spriječiti SDA i HDZ da ugase Finansijsku policiju, to rade zbog Sokola i Aluminija

Delegat Socijaldemokratske partije (SDP) BiH u Domu naroda FBiH Aner Žuljević danas će u parlementarnu proceduru uputiti dva amandmana na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji FBiH koji se direktno tiču Finansijske policije u ovom entitetu.

SDA i HDZ su 2018. godine dogovorili da ugase Finansijsku policiju, i to rade izmjenama zakona o računovodstvu koji je prošao na Predstavničkom domu Federalnog parlamenta i sad dolazi na Dom naroda, smatra Aner Žuljević, delegat SDP-a u Domu naroda FBiH.

“Ukoliko se usvoje takve izmjene, tužilaštvo neće više imati alat za finansijske istrage, koje sad vrši nalozima preko Finansijske policije u skladu sa postojećim zakonom. Očigledno je da se radi o političkoj osveti za Soko, Aluminij, Operatora i sve druge istrage koje su rađene”, kaže za Klix.ba Žuljević.

Žuljević u obrazloženju kaže kako navednim članovima Prijedloga zakona, data su isključiva ovlaštenja Poreznoj upravi FBiH za vršenje nadzora nad odredbama zakona, iako drugim članovima Prijedloga, propisuje da nadzor vrše i druge institucije ukoliko su im posebnim propisom data ovlaštenja. Navedeno znači da su članovi 50. i 51. Prijedloga u koliziji.

“Radi se o vrlo zahtjevnim i brojnim aktivnostima koje Porezna uprava Federacije BiH, iako je i po trenutno važećem Zakonu o računovodstvu i reviziji bila ovlaštena za preduzimanje istih, iste nije provodila odnosno nije implementirala u praksi. Naime, Porezna uprava Federacije BiH je vršila samo nadzor nad uspostavljanjem sistema računovodstva i knjigovodstva, uz neke izuzetke, dok je nadzor i kontrolu nad ostalim odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji vršila Finansijska-Financijska policija Federacije BiH”, navodi se u obrazloženju amandmana.

Kaže se i kako važeći Zakon o računovodstvu i reviziji propisuje nadležnost i drugih institucija, te na osnovu iste je i Finansijska-Financijska policija Federacije BiH kompletan rad i kontrole izvršene pod nadzorom nadležnih tužilaštava, zahtjeva Vlade FBiH i drugih organa uprave u FBiH, vršila na temelju odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o finansijskom poslovanju.

“Kao primjer navodimo kontrole pravnih lica Aluminij d.d. Mostar, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Mostar, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Javna ustanova za zaštitu djece i omladine Pazarić i drugih, koje su obavljene na zahtjev nadležnih Tužilaštava, gdje se kontrolisalo kompletno finansijsko poslovanje kontrolom primjene odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji i Zakona o finansijskom poslovanju”, smatra Žuljević.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu