Tražimo parlamentarni nadzor nad radom Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH i Federalne uprave policije

Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Nermin Nikšić uputio je u parlamentarnu proceduru Inicijativu za provođenje parlamentarnog nadzora nad zakonitošću rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

Nikšić u inicijativi predlaže da Predstavnički dom Parlamenta FBiH, u skladu sa ovlaštenjima koja direktno proizlaze na osnovu odredbe iz člana 72. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, te Ustava FBiH, pokrene mehanizam parlamentarnog nadzora i kontrole zakonitosti rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

„Federalna uprava policije, kao jedini federalni organ sa policijskim ovlaštenjima, već duži vremenski period, tačnije više od dvije godine, funkcioniše bez bilo kakvog oblika građanskog nadzora i kontrole. Nezavisni odbor za nadzor nad radom direktora Federalne uprave policije shodno odredbi iz člana 46. stava 1. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH treba osigurati nepristrasnu, objektivnu, kvalitetnu i zakonitu proceduru imenovanja direktora FUP-a, lišene svakog političkog uticaja. Istovremeno je ovom zakonskom odredbom propisano i to da Nezavisni odbor ima zadatak da osigura stručno, objektivno i nepristrasno praćenje rada direktora FUP-a, kao i obavljanje drugih poslova utvrđenih tim Zakonom.

Nažalost, iako je shodno odredbi iz člana 48. stav 3. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH Nezavisni odbor bio ovlašten da obavlja navedene poslove najduže tri mjeseca nakon isteka mandata, a taj rok je davno istekao, nikada nije okončana procedura imenovanja Nezavisnog odbora. Sve navedeno ukazuje da duže vrijeme direktor Federalne uprave policije, suprotno citiranim zakonskim odredbama, obavlja ovu vrlo odgovornu i važnu funkciju (koja za sobom povlači i mogućnost primjene represivnih ovlaštenja, metoda i sredstava) bez bilo kakvog građanskog, neovisnog i nepristrasnog nadzora koji treba da vrši Nezavisni odbor. Sve ovo ukazuje kako ova vrlo važna federalna institucija djeluje izvan zakonskih normi i okvira postupanja, pa se opravdano može dovesti u pitanje povjerenje građana i cjelokupne javnosti u zakonitost rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a naročito Federalne uprave policije“, navodi Nikšić i dodaje da ukoliko prihvatimo toleranciju na nezakonitosti u institucijama koje su Zakonom zadužene i ovlaštene da štite i provode Zakon, kako onda očekivati da se građani oslone na takve institucije u ostvarenju njihovih prava i legitimnih interesa?

„Parlament FBiH je donošenjem Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH prvi u BiH prepoznao značaj i mogućnosti savremenih trendova u području građanskog i parlamentarnog nadzora i kontrole zakonitosti rada policije i kroz odredbe članova 72. do 76. ovog Zakona omogućio da se uspostave vrlo učinkoviti mehanizmi kontrole zakonitosti rada Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

SDP BiH želi da se Zakon provodi, i da se u ovom slučaju pokrene mehanizam parlamentarne kontrole jer želimo policiju koja služi svim građanima naše države, a ne ekskluzivno političkim centrima moći. Postoji objektivno stanje da su Nezavisni odbori sve, samo ne nezavisni, i da služe kao paravan za skrivanje od odgovornosti za katastrofalnu sigurnosnu situaciju, korištenje policije za discipliniranje političkih rivala, montiranje sudskih postupaka i općenito zloupotrebu ovog vrlo važnog represivnog instrumenta izvršne vlasti. Umjesto takvog katastrofalnog stanja u oblasti građanske i parlamentarne kontrole policije, želimo uspostavljanje jasne linije odgovornosti na relaciji Parlament-Vlada-ministar unutrašnjih poslova-Direktor policije, i da se jasno zna ko kome odgovara na toj liniji“, dodaje Nikšić, koji posebno bitnim argumentom, za potrebu hitnog uključivanja najvišeg zakonodavnog organa u Federaciji BiH u postupak istrage u vezi rada Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, smatra činjenicu da je za potrebe rada ove institucije, a u skladu sa budžetom FBiH za 2016. godinu, odobrena i nabavljena oprema za provođenje posebnih istražnih radnji, odnosno prisluškivanja.

„Kako već više od dvije godine ne postoji Nezavisni odbor, trenutno ne postoji bilo kakva civilna kontrola nad aktivnostima FUP i FMUP i u vezi sa korištenjem ove opreme, odnosno ni teoretski nije moguće osigurati bilo kakav mehanizam zaštite ljudskih prava u slučaju eventualne zloupotrebe. Takva situacija je ne samo nezakonita, već suprotna temeljnim demokratskim standardima.

U odnosu na sve navedeno, predlažem da Komisija za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH obavi razgovore sa ministrom unutrašnjih poslova i direktorom FUP-a, te izvrši neposredni uvid u dokumentaciju ovih institucija, naročito u pogledu zakonitosti rada direktora FUP-a. Također predlažem da ova Komisija imenuje ad-hoc tijelo koje će provesti sveobuhvatnu istragu kao sastavni dio parlamentarnog nadzora i kontrole zakonitosti rada Federalne uprave policije i sasluša sve relevantne osobe i provede druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje bitnih činjenica u pogledu zakonitosti rada direktora ove Uprave.

Smatram da je ovakav vid parlamentarnog nadzora jedina moguća opcija u uspostavljanju minimalnih standarda i garancija da policija na nivou Federacije BiH postupa zakonito, nezavisno od političkih naloga i u interesu svih građana, jer već duže od dvije godine godine ne postoji Nezavisni odbor koji bi vršio svoje Zakonom propisane dužnosti nadzora nad radom policije“, zaključuje u svojoj inicijativi Nikšić.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.