Intervju Draženke Subašić, ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, za Našu riječ

Svi zajedno trebamo biti pobjednički tim za bolju budućnost naše djece

Da li je počeo nastavni proces u svim školama na području Zeničko-dobojskog kantona?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona poduzelo niz aktivnosti kako  bi školska godina počela u zakonskom roku. Uspjeli smo da školska 2023/2024. godina počne 1. septembra 2023. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, kako je i planirano Nastavnim kalendarom za osnovne i srednje škole za ovu školsku godinu.

Koliko je ukupno prvačića u Zeničko-dobojskom kantonu po prvi put sjelo u školske klupe?

Prema podacima kojima trenutno raspolaže resorno Ministarstvo, u prvi razred osnovne škole na području Zeničko-dobojskog kantona, za školsku 2023/2024. godinu, upisano je ukupno 3.259 školskih obveznika, što je za 53 manje u odnosu na broj upisanih učenika u prethodnoj školskoj godini. Veći broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole, u odnosu na prethodnu školsku godinu,  evidentiran je u općinama/gradovima Doboj Jug, Maglaj, Tešanj i Zavidovići, dok je manji broj učenika upisanih u prvi razred osnovne evidentiran u općinama/gradovima Breza, Kakanj, Olovo, Usora, Vareš, Visoko, Zenica i Žepče.

Da li ste zadovoljni upisom učenika u srednje škole i za koja zanimanja je postojao najveći interes učenika?

Analizirajući  izvještaje o upisu u I razrede srednje škole došli smo do podataka da se u I razred srednje škole upisalo 3 084 učenika, koji su raspoređeni u 143 odjeljenja. U odnosu na prošlu godinu preko 100 učenika više je upisalo prvi razred srednje škole u ovoj godini, a posebno me raduje činjenica da su dvije gimnazije u ZDK upisale po jedno odjeljenje više nego što je to bilo prethodne godine, te da možemo očekivati za naredne 4 godine da ćemo imati značajno veći interes i za upis na fakultete, te na taj način obezbijediti privredi stručne i potrebne ljudske resurse potrebne za razvoj i povećanje produktivnosti.

Također, analiza izvještaja je pokazala da je najveći interes, kao i prethodnih godina, postojao za medicinske i tehničke škole. I ovo su sigurno zanimanja za koja pohvaljujem interes učenika (iako mnogi zaključuju da će svi oni otići iz BiH), jer je nama potreban i medicinski i tehnički kadar, te ćemo kroz različite inovacije i poboljšanja nastojati da oni i ostanu u našoj zemlji i našem kantonu i budu oni koji će doprinositi ekonomiji i napretku naše države i da će, prije svega, biti zadovoljni svojim položajem u svojoj domovini. To nam je, također, jedan od bitnih prioriteta, jer ne želimo da naša djeca ovdje završavaju škole da bi otišli negdje drugo „trbuhom za kruhom“. Optimizam nalazim i u nekolicini zahtijeva za povratak u naš sistem školovanja djece koja su jedno vrijeme boravila u inostranstvu i sada su se vratili sa svojim roditeljima i nastavljaju svoje školovanje ovdje.

Kakvom ocjenjujete konkursnu proceduru za prosvjetne radnike i da li su zbrinuti svi radnici proglašeni tehnološkim viškom?

Nakon što su škole dobile saglasnost Ministarstva na broj odjeljenja/izbornih područja/grupa po razredima na nivou škole, Komisija za zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona je na osnovu Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona i dostavljene dokumentacije od strane osnovnih i srednjih škola na području koje su u nadležnosti Ministarstva donijela 122 Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku u osnovnim školama  i 80 Rješenja o utvrđenom tehnološkom višku u srednjim školama.  Važno je napomenuti da svi radnici, koji su proglašeni tehnološkim viškom, imaju isključivu prednost u odnosu na ostale prijavljene na konkurs, tako da će imati priliku i biti zbrinuti u jednoj od osnovnih i srednjih škola koje imaju potrebu za angažovanjem radnika.Većina konkursnih procedura je okončana, tako da su nastavnici, stručni saradnici i saradnici, kao i ostali radnici škole na osnovu Ugovora o radu zauzeli svoja radna mjesta i počeli sa radom.

Predstavnici sindikata osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja u kulture Zeničko-dobojskog kantona su uputili zahtjev za usklađivanje plata? Da li ste imali razgovore i sastanke s njima?

Razgovore sa pomenutim sindikatima vodimo već nekoliko mjeseci i oni će se intezivirati u narednom periodu kako bismo mogli udovoljiti određenim zahtjevima, a koje je u mogućnosti da podnese budžet ZDK za ovu kalendarsku godinu. Također, na osnovu trendova punjenja budžeta i fiskalnih projekcija koje išćekujemo za narednu kalendarsku godinu ćemo planirati izdvajanja u obrazovanje za narednu fiskalnu godinu po raznim segmentima.

Da li su tokom raspusta rađeni određeni infrastrukturni radovi ( instalacije centralnog grijanja, zamjena stolarije,..) u školama i koliko je novca Ministarstvo opredijelilo za te namjene?

Do sada smo za 53 osnovne i srednje škole na području ZDK izdvojili 2.259.750 KM u svrhu poboljšanja uslova odvijanja nastave. Posebno me raduje što smo izdvojili sredstva za muzičke škole i paralelna odjeljenja muzičkih škola u našim osnovnim školama za nabavku instrumenata, što decenijama nije bio slučaj i što smo opredijelili sredstva za opremanje kabineta predmetne nastave kako bi naši učenici mogli na novoj opremi izučavati predmete kao što su informatika, biologija, hemija, likovno i sl. na jedan zanimljiviji i inovativniji način. Naravno, ipak najveći dio od navedenih sredstava je uložen u neophodne infrastrukturne radove.

Kakvu saradnju imate sa općinama i gradovima u oblasti izgradnje i rekonstrukcije školske infrastrukture?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport ZDK je u ovoj godini lokalnim zajednicama transferisalo 4.400.000 KM za sufinansiranje kapitalnih projekata u oblasti izgradnje i rekonstrukcije školske infrastrukture, sportskih objekata, objekata kulture. Gradovi i općine su nam jako važni partneri kada je u pitanju izgradnja i održavanje školske infrastrukture i u ovoj godini ZDK je učestvovao sa 900.800 KM, dok je preostali iznos transfera usmjeren kao podrška lokalnim zajednicama za izgradnju i rekonstrukciju sportskih i objekata kulture, a čiji su osnivači upravo gradovi i općine.

U saradnji sa Caritasom Švicarske ove godine smo uspjeli renovirati, utopliti i/ili zamijeniti sistem grijanja i izvor energije za grijanje u 4 područne škole u ZDK: OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica PŠ „Topčić Polje“, OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica PŠ „Dolača“, Prva osnovna škola Maglaj PŠ „Ravna“ i OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko PŠ „Radovlje“. Vrijednost ovih radova iznosi nešto preko 220.000 KM od čega je Ministarstvo izdvojilo 100.000 KM, a preostali iznos Caritas Švicarske.

U saradnji sa UNDP je u toku opremanje STEM učionica (kabineta za robotiku) u dvije srednje škole. Ovaj projekat je vrijedan 80.000 KM.

Jako nam je važna saradnja kako sa gradovima i općinama, tako i sa međunarodnim organizacijama i višim nivoima vlasti, te sam jako zadovoljna što sam uvidjela da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK izuzetno poželjan partner svima pomenutima i iskreno se radujem rezultatima ovih ulaganja i budućim projektima.

Da li je Ministarstvo i ove godine opredijelilo sredstva za nabavku besplatnih udžbenika, te za učenike koji razreda?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je pokrenulo proceduru nabavke udžbenika za učenike osmog razreda osnovnog obrazovanja, na području Zeničko-dobojskog kantona, u školskoj 2023/2024. godini, i u tu svrhu izdvojilo 300.000,00 KM.  U toku je postupak javnih nabavki putem pregovaračkog postupka, po čijem okončanju, nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, izvršit će se distribucija udžbenika po školama. Također, ove školske godine u Budžetima osnovnih škola planirana su sredstva za nabavku udžbenika za učenike sedmog razreda i u tu svrhu je izdvojeno 486.150,00 KM. Također, želimo naglasiti da su lokalne zajednice, što je postala uobičajena praksa, nabavljale udžbenike za učenike prvih razreda osnovnog obrazovanja.

Postupajući povodom informacije Federalno ministarstva obrazovanja i nauke kojom obavještavaju javnost o nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda, resorno ministarstvo će poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi započelo proceduru nabavke udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovnog obrazovanja, čim novčana sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke namijenjena Zeničko-dobojskom kantonu budu operativna.

Napominjemo da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona prethodnih godina, prije početka svake školske godine, nabavljalo udžbenike za učenike osnovnih škola, tako da su nabavljeni besplatni udžbenici za učenike drugog, trećeg, četvrtog, šestog i osmog razreda osnovnog obrazovanja, bez obzira na socijalni status, koji će se koristiti i ove školske godine.

S tim u vezi škole će udžbenike koji su prethodnih godina nabavljeni racionalno da iskoriste, i na taj način zadovolje potrebe učenika, pogotovo onih koji su u stanju socijalne potrebe. Također, očekujemo od nastavnika da u ovom periodu, u slučaju eventualnog manjeg broja udžbenika za 1. do 5. razreda, ne insistiraju na nabavci istih i da u realizaciji odgojno-obrazovnog procesa koriste i druge izvore znanja, dok se ne steknu uslovi za nabavku istih po transferisanju granta od strane Vlade FBiH.

Vršnjačko nasilje u školama je sve češće prisutno u našem društvu. Da li će Ministarstvo nastaviti za započetim aktivnostima, a u cilju prevazilaženja vršnjačkog nasilja u školama?

Ministarstvo je u posljednje vrijeme, zbog nemilih događaja koji skrenu pažnju javnosti na ovaj problem, u više navrata davalo informacije o aktivnostima i projektima koji se provode u školama kao odgojno-obrazovnim ustanovama, o propisima koji su doneseni u cilju pravnog reguliranja ove oblasti, a sve u cilju prevazilaženju svih oblika nasilja u školama, jer smo opredjeljenja da u društvu, a pogotovo u školama, mora biti nulta tolerancija na nasilje. S tim u vezi, škole kao odgojno-obrazovne ustanove moraju nastaviti provoditi redovne edukativne programe koji će se fokusirati na promicanje, nenasilnog ponašanja, međuljudskih odnosa, empatije i rješavanju sukoba na miran način. Nastavnici, učenici, roditelji, mediji, ali kompletna zajednica trebaju biti dodatno educirani o važnosti poštivanja drugih, prihvatanju različitosti i rješavanju problema kroz konstruktivnu komunikaciju. To je stalna i kontinuirana aktivnost odgojno-obrazovnih ustanova i Ministarstva.

Kako pitanje nasilja/neprimjerenih oblika ponašanja učenika nije samo problem s kojim se suočava obrazovani sektor, neophodno je da kompletna zajednica sarađuje po pitanju prevencije, prepoznavanja i reagovanja na neprimjerene oblike ponašanja, jer jedino na taj način možemo biti sigurni da kontinuirano radimo na rješavanju ovih problema.  S tim u vezi, Ministarstvo i osnovne/srednje škole sarađuju s drugim ministarstvima, ustanovama za borbu protiv ovisnosti, centrima za mentalno zdravlje, a na lokalnom nivou s centrima za socijalni rad, policijom, pravosudnim institucijama, širom lokalnom zajednicom, roditeljima i učenicima s ciljem razvijanja svijesti o nasilju u društvu i poticanju saradnje na suzbijanju ovih pojava.

Zbog iskazane potrebe za stručnim saradnicima psiholozima, socijalnim pedagozima i defektolozima (edukatorima-rehabilitatorima), socijalnim radnicima, Ministarstvo je donijelo Izmjene i dopune Pedagoških standarda za osnovne i srednje škole, kojima smo predvidjeli mogućnost zapošljavanja navedenih stručnih saradnika, kao i saradnika u nastavi- asiste nata u nastavi, definirali profil i stručnu spremu, kao i opis poslova. Sve je to odraz naše opredjeljenosti da ojačamo inkluzivne timove na nivou škole, koji će uključivati pored pedagoga, stručnog saradnika odgovarajućeg profila za rad sa djecom s teškoćama u razvoju, roditelje, nastavnike razredne i predmetne nastave, kao i gore navedene stručne saradnike.

Koju biste poruku uputili učenicima, ali i svim prosvjetnim radnicima, povodom početka nove školske godine?

Svim učenicima, roditeljima, nastavnicima, profesorima, organima rukovođenja i upravljanja škola, stručnim saradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, uz izraze podrške, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, želi sretnu i uspješnu novu, školsku 2023/2024. godinu.

Želimo da Vam školski dani budu sretni i da uspješno, sa ljubavlju i entuzijazmom obavljate svoj posao.

Posebnu dobrodošlicu u novu avanturu života želimo našim dragim prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, kao i našim školarcima, velikim i malim, uz želju da im škola bude mjesto radosti, druženja i sreće!

Dragi roditelji, nastavnici i zaposlenici u obrazovanju, budite našoj djeci vjetar u ledja! U toj prevažnoj ulozi za našu zajednicu, želim Vam mnogo uspjeha, a u mom timu i meni imate podršku uvijek!

Svi ZAJEDNO, trebamo i hoćemo biti pobjednički tim za bolju budućnost naše djece!

Samo uspjeh, sreća i radost uz mnogo odličnih ocjena neka vas prate kroz novu školsku godinu!

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.