Nermin Nikšić za TV1

Svaka marka pomoći će doći do onih kojima je pomoć najpotrebnija

Gost Dnevnika TV1 bio je Federalni premijer Nermin Nikšić.

SlikaTV1: Prije nego što počnemo razgovor, ima jedna zanimljiva anketa koju provodi portal Vijesti.ba pa bih volio da prokomentarišete to. Anketa se odnosi na dosadašnje premijere Federacije, odnosno – Koji je premijer Federacije bio nauspješniji u svom mandatu. Svojim čitaocima, odnosno posjetiocima, ponuđeni su svih osam premijera dosadašnjih. Anketa još traje, a po trenutnim rezultatima za najuspješnijeh se smatra upravo aktuelni premijer, kako to komentarišete ?

Nikšić: Ja se zahvaljujem svima onima koji to prepoznaju i nastojim da cijelo ovo vrijeme radim svoj posao najbolje što mogu i da dam sve od sebe, i drago mi je ako to ljudi prepoznaju, mada iskren da budem kad ste rekli da ide anketa ja sam mislio, pošto je stvorena takva atmosfera u BiH i FbiH, atmosfera jedne kataklizme, katastrofe bez perspektivnosti, da bi mogli biti takvi rezultati ankete. Siguran sam kako nije, i ne treba uopšte pričati o tome kako je neko blagostanje, svjestan sam svega onoga kroz šta prolazimo, i svih političkih turbulencija, a i stanja u zemlji, ali isto tako sam siguran kako su svi oni pokazatelji koji se objektivno uzmu u analizu, pokazaju da su određeni pomaci napravljeni u Federaciji BiH, pa i BiH.

TV1: Jedan od glavnih razloga zašto smo Vas danas zamolili da budete naš gost u Dnevniku jeste sjednica Federalne vlade na kojoj je doneseno mnoštvo nekih odluka, ali ono što je najinteresantnije je to da je imenovan Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima u proteklim poplavama i odronima zemljišta, klizištima itd. Šta je primarni cilj ovog Fonda?

Nikšić: Fond za pomoć postradalim u poplavama i stanju prirodne nesreće koje je, nažalost, u nepuna tri mjeseca dva puta pogodilo BiH, i želimo osigurati potpuno transparento trošenje sredstava koji se troše i želimo osigurati da se ona plasiraju prema određenim kriterijima, i da je to dostupno Sudu, najširoj javnosti, da oni koji su najzainteresiraniji mogu participirati u tome. Fond je danas na neki način, dobio svoj Upravni odbor, mi planiramo da u utorak održimo prvu konstituirajuću sjednicu. Samim Zakonom je već determinisano ko će biti članovi Upravnog odbora.

Tu su po svojim funkcijama šest članova Federalne vlade, tu su tri predstavnika donatora, predstavnici Udruženja poslodavaca, tu je predstavnik našeg drugog socijalnog partnera SSS i svakako da u skladu sa onim što je propagirano, i što je propisano tu je predstavnik Saveza opština i gradova. Treba naglasiti da osim Upravnog odbora, Fond ima i svoje savjetodavno tijelo, u kojem također po zakonu čine predstavnici, odnosno premijeri kantona koji su potopljeni i u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće, i siguran sam kako će Fond ostvariti svoju ulogu i svoju funkciju, i da će ovi ljudi koji su članovi organa Fonda uspjeti da osiguraju što je moguće kvalitetnije kriterije, što je moguće bolja i veća donatorska sredstva, i da osiguraju da ta sredstva budu potpuno transparentno utrošena i plasirana.

TV1: Pretpostavljam da do sada imate neke približne procjene koliko je štete pričinjeno na terenu. Kada ćete imati konkretne podatke i na koji način će se to rasporediti prema građanima, jer zima se polako bliži i ljudi su na neki način u panici, posljednjih dana smo imali priliku vidjeti kakve su scene u Željeznom Polju.

Nikšić: Činjenica je da poplava koja je bila u maju mjesecu pogodila BiH, procjenjuje se da su štete negdje na nivou BiH oko četiri milijarde KM, otprilike pola-pola je Federacija i RS, dakle neke oko dvije milijarde su štete u Federaciji BiH i one se tiču kako šteta na stambenim objektima, tako i infrastrukturnim, tako šteta u ekonomiji i na poljoprivrednim gazdinstvima i obradivom zemljištu. Ono što je činjenica da pomalo su ljudi upravu kad ukazuju na to jer je stvorena fama, imali smo izuzetno uspješnu donatorsku konferenciju u Briselu, i tu se prijavilo negdje oko milijardu i osamsto miliona KM za područje BiH i već tada se znalo da jedan veći dio tih sredstava su kreditna sredstva koja idu preko Međunarodnih finansijskih institucija, Nažalost ovdje se stvorila fama kao da je novac tu negdje u kombiju, ili najmanje u Centralnoj banci u BiH, i samo treba da ga utrošimo.

Procedure kada su u pitanju Međunarodne finansijske institucije nisu baš tako jednostavne i proći će još vremena dok budemo imali potpuno operativna ta sredstva. Mi treba da radimo sve što je u našoj moći, za šta i jeste ovaj Fond, da stvaramo pretpostavke ovdje, da se organizujemo i da vlastitim sredstvima, koliko je to moguće pomognemo građanima na području Federacije, odnosno BiH i upravu u tom pravcu jesu ove sve mjere koje vlada Federacije preduzima i radi. Nažalost, nije prošlo ni tri mjeseca, mi smo već imali još jednu priliku da nas pogodi prirodna nesreća i da imamo i nove štete koje još uvijek nisu evidentirane, ni procjenjene, i one su sigurno također značajne i zbog toga je vrlo bitno da što je moguće prije intervenišemo i krenemo sa procesom pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Vlada FBiH je i do sad u prvom rebalansu budžeta odvojila nekih 10 miliona KM, od kojih je pet ipo miliona podijeljeno lokalnim zajednicama, opštinama. Prilikom ovog posljednjeg stanja prirodne nesreće smo intervenisali sa neka tri i pol miliona prema kantonalnim vladama i činit ćemo i dalje napore i osiguravati sredstva da pomažemo tim ljudima.

Sad je stvar kako ćemo otvoriti određene prioritete i upravo danas, na sjednici Vlade, prilikom konstituisanja ovog Fonda, usvojili smo i imali smo jednu tačku dnevnog reda gdje bio izvještaj načelnika štaba Civilne zaštite, gdje smo usvojili određene zaključke u kojima tražimo da u narednih sedam dana iz lokalnih sredina, dakle načelnici opština pošalju konačan popis. Jako teško je utvrditi, i različite su procjene iznosa štete, ali da bar utvrdimo konačan popis i koji je broj stambenih jedinica koje su oštećene i porušene, i koji je broj stambenih objekata koji su zbog klizišta potpuno neupotrebljivi i kojima niti će se popravljati niti će se može više stanovati, za koje ćemo morati osigurati posebne lokacije za izgradnju tih objekata.

TV1: Spomenuli ste da su različite procjene sa terena, da li postoji mogućnost zloupotrebe ovih sredstava?

Nikšić: Uvijek postoji mogućnost zloupotrebe, odnosno, različite procjene štete i povučeni nekim dosadašnjim iskustvima, ja imam osjećaj da se iz posebnih opština utrkuju da pošalju veći iznos štete kako bi, svjesni činjenice da neće dobiti kompletnu nadoknadu, onaj procenat koji dobiju bi bio dovoljan eventualno za namirenje te štete. I to je na neki način ljudski. Ono što je meni bitno je da mi osiguramo da sredstva koja se budu plasirala budu transparentna i dođu do onih kojima je pomoć najpotrebnija, da tu ne bude zloupotrebe. Prilikom sastanka sa kantonalnim premijerima i načelnicima opština, jednom prilikom u Vladi Federacije, sam insistirao na tome da uđemo u to korektno, pošteno i pravedno, da nam se ne desi da zbog jednog slučaja koji se našao na listi za pomoć, zbog toga što je eventualno dobar s nekim premijerom ili s ministrom, s načelnikom opštine, dovedemo u pitanje kompletan projekat.

TV1: Ko vrši evidenciju prikupljenih sredstava?

Nikšić: U ovom trenutku ima nekoliko izvora i finansiranja i plasmana tih sredstava. Ono što je bitno za Federaciju je da će ta sva sredstva ići preko Fonda za pomoć. Ono što smo dodjelili opštinama, to je njima kao interventna pomoć i kantonima i oni su dužni da Vladu, u roku od 60 dana izvjeste za šta su ih utrošili. Nažalost, možda čak i ne nažalost, možda je to pozitivno, da uvijek ima onih koji žele da direktno doniraju sredstva, koji žele da direktno pomognu, i oni pomažu, i to jedini ko može da evidentira, i ko treba da evidentira, to su organi lokalne samouprave, dakle načelnici opština, odnosno opštinski štabovi Civilne zaštite, kako bi se u konačnici izbjeglo i to da neko pet puta dobije pomoć iz raznih izvora, a da neko nema nikakve.

TV1: Potpredsjednik Federalnog Doma naroda, Jasenko Tukfečić optužio je Federalnu Vladu da nije informisala delegate o poduzetim aktivnostima na pomoći poplavljenim i postradalim područjima. Je li to tačno?

Nikšić: Sva ova priča koju smo imali, podsjetit ću vas, prvo je bila priča da sredstva koja Vlada potroši, potrošit će u predizborne svrhe, pa sam ja tvrdio i garantovao da se neće nijedna marka koja bude uplaćena na donatorski račun potrošiti bez formiranja Fonda, onda su rekli – Eh vidite sad su prikupili neka četiri ipo miliona i neće da ih potroše, drže ih kod sebe, neće da ih troše. Nismo ih potrošili jednostavno zato što Fond još nije bio formiran. Nekoliko puta sam ponovio da je zaista ovo stanje u kome ne treba nikakve političke poene da prikuplja, zaslužuje svako ko pokušava tu da politizira da bude izložen određenom preziru javnosti, i ja ne želim u tome da učestvujem.

Međutim, pošto se nevjerovatna fama sad napravila, i eto kao Vlada se ne odaziva na ovo, ja pretpostavljajući da će i to biti jedno od pitanja, ja sam ponio, ono što kažu – „Ako laže koza, ne laže rog”. Mi smo danas u Vladi, 13.8.2014. dobili zaključak Doma naroda koji je nekim čudom napisan 13.7., a usvojen 31.7., a dostavljen u Vladu 13.8. Ja zaista ne želim da učestvujem u politizaciji i svi oni koji misle da će time pokazati kako se nešto više brinu o ovome, Vlada će vrlo rado, i mi smo danas na Vladi dali zadatak da se u narednih sedam dana pripremi Informacija koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH, opet samo kao informacija o tome šta radimo, kako radimo, sa željom da svi oni koji misle da mogu pomoći daju svoj doprinos u tome, ali nikako da se to politizira. Pitanje je vrlo jednostavno, kako smo mogli da odgovorimo i da dostavimo informaciju zbog koje čak i uvaženi delegat najavljuje ostavku jer to Vlada ne poštuje, pri čemu ni danas ovaj akt nije potpisan nego je kao vlastoručan.

Nakon što smo mi jučer rekli – „Na šta ćemo odgovoriti kad nismo dobili uopšte taj zaključak”, danas smo dobili ovaj dio. Nijednog trenutka ne pada mi na pamet da bilo kakve političke poene iz ovoga izvlači Vlada, ja lično, ili bilo koji ministar, iako će se delegati vjerovatno, i poslanici kad dobiju tu informaciju, pa i javnost, uvjeriti zaista da je Vlada bila vrlo angažovana i da smo uradili jedan značajan posao i pokušavali da dajemo doprinos da se pomogne tim ljudima koji su izloženi ovom stanju prirodne nesreće.

TV1: Za kraj ću Vas samo pitati, pretpostavljam to su vas pitali i gledaoci koji su ostali bez svojih imanja i kuća, kada mogu očekivati sredstva za obnovu svojih domova, ili domove ili šta… Dakle prva konkretna stvar koju oni mogu očekivati na terenu?

Nikšić:  Mi smo danas zatražili upravo iz tog razloga, od opština da dobijemo koji su to stambeni objekti. Imamo dvije vrste stambenih objekata: oni koji su oštećeni gdje ćemo morati uložiti i pomoći tim ljudima da to oprave i dovedu u stanje normalno za život, i imamo one koji su ne useljivi, gdje se ne može vratiti. Vi znate da smo mi donijeli Zakon kojim smo omogućili lokalnim zajednicama, dakle opštinama da mogu dodjeljivati zemljišta svom vlasniku bez ikakvih posebnih taksi i nadoknada i sad nam je vrlo bitno da znamo koliko je tih objekata, da li su pokrenute te procedure. Kako ćete praviti nekome kuću, objekat, krov nad glavom, kako ćemo dodjeliti sredstva da on to pravi ako nema lokacije. Mislim da je iluzorno da ponovo to radimo mjestima gdje su klizišta i gdje smo utvrdili da to ne može, a s druge strane da krenemo i evidentiramo one kojima je potrebno nužno pomoći da se ti objekti dovedu ponovo u useljivo stanje.

Neko je već to i napravio, pa mu je možda nužno pomoći nešto što mu je najpotrebnije u ovom trenutku da može sebi stvoriti uslove za život. Očekujemo u roku od sedam dana da dobijemo te informacije, utorak očekujemo da se ovaj Upravni odbor konstituiše i da odmah krene sa utvrđivanjem kriterija. Ono od sredstava što bude nama na raspolaganju bit će na raspolaganju sigurno i građanima i potrudit ćemo se da dođe do onih kojima je najpotrebnije i svakako da tražimo i pozivamo donatore da se odazovu bez obzira na ovo kada će doći sredstva koja su planirana od donatorske konferencije.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.