Strpljenje penzionera je na izmaku

Forum seniora SDP-a BiH smatra opravdanim zabrinutost i nezadovoljstvo penzionera što su, u ime brige za zaštitu od zaraze Corona virusom, ne samo uskraćeni u pravu da na partnerskoj osnovi sa Vladom Federacije BiH, budu konsultovani prilikom izrade Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, nego i u pravu da dobiju potpunu i pouzdanu informaciju da li usvojeni budžet (po hitnom postupku), garantuje ostvarivanje zakonom utvrđenih prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i zaštitu od pada životnog standard ispod linije siromaštva.

Kako život penzionera na principima skromnosti i solidarnosti ima granicu izdržljivosti i kako njihovo strpljenje može izmači kontroli, Forum seniora SDP-a poziva resorno federalno Ministarstvo i Vladu Federacije BIH da što prije, informišu udruženja penzionera i širu javnost, koja prava će biti finansirana iz Budžeta za tekuću godinu i da li ima osnova za zabrinutost i nezadovoljstvo.

Ovo tim prije, što je u razgovoru za „Avaz“, krajem decembra 2020.godine, direktor Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Federacije Zijad Krnjić poručio da je Zakonom predviđeno usklađivanje penzija s procentom rasta BDP-a i rastom indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou, da će oba parametra u ovoj godini biti negativna, ali zakonom nije predviđeno da se penzije mogu smanjivati, pa to neće biti ni učinjeno. Hoće li se moći napraviti neko drugo usklađivanje, to ćemo “izvagati” u međuvremenu. Nije zahvalno prognozirati, ali ako ekonomska situacija dozvoli, razgovarat ćemo o nekom modusu koji FBiH može izdržati. Za sada bi to neozbiljno bilo prognozirati – pojasnio je Krnjić.

Potpunu i pouzdanu informaciju, penzioneri zaslužuju, ne samo zbog pokazanog nivoa svijesti o opasnosti pandemije i pozitivne percepcije situacije u kojoj smo se nalazili i u kojoj se još uvijek nalazimo, dajući ogroman doprinos javnom zdravlju, nego i zbog toga što je takva informacija izostala u tekstu obrazloženja Prijedloga budžeta-Tekućeg transfera pojedincima- na razdjelu Federalnog zavoda PIO/MIO, te što je direktor Zavoda, svojim saopćenjem ostavio penzionere u neizvjesnosti kada će “vaganje”biti završeno i čemu se mogu nadati u tekućoj godini.
Naime, na razdjelu Federalnog zavoda PIO/MIO, kako se navodi, planirano je povećanje transfera za isplatu penzija/mirovina u iznosu od 21, 3 mil. KM u odnosu na prethodnu godinu, ali se ne navodi da li se povećana sredstva odnose na ime povećanja broja penzionera ili za usklađivanje penzija sa rastom BDP, rastom plaća i troškova života.

U svom izvještaju o radu za 2019.godinu, kojeg je usvojila Vlada Federacije poloviom 2020.godine, Federalni zavod PIO tvrdi da neće doći do povećanja broja penzionera u narednom srednjoročnom period, imajući u vidu da je dobna granica, 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, ili 40 godina staža osiguranja, zaustavila porast broja penzionera, što će omogućiti vođenje penzijske politike ka realnom povećanju penzija, na osnovu rasta BDP-a, bez rizika na stabilnost javnih finansija.

Sada, dvije godine i tri mjesaca od početka primjene novog Zakona o PIO/MIO vidi se da je po svim osnovama, uključujući broj udovica šehida i poginulih boraca i povećanje broja korisnika po osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, broj penzionera na kraju maja 2020., u odnosu na decembar 2019. godine, veći za samo 951 ili 0,22 posto i iznosi 424.964 penzionera, rečeno je u Izvještaju.

Međutim, prema podacima Fonda PIO/MIO o isplati penzija za decembar 2020.godine, od juna mjeseca do kraja decembra 2020.godine, broj penzionera povećan za 3.153 ili 0,74 % i iznosi 428.117 penzionera.

Ako se tome doda da je za decembar prosječna penzija iznosila 427,92 KM, najniža 382,18 KM, a zajamčena 478,91KM i to nakon usklađivanja sa rastom BDP u visini od 2,8 % , te da Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za decembar 2020. Godine, iznosi 1.863,47 KM (minimalni troškovi života četveročlane porodice), onda je sasvim razumljivo zašto penzioneri strahuju od pada njihovog standarda ispod linije siromaštva i zašto je njihovo strpljenje na izmaku.

Forum seniora SDP-a smatra opravdanim zabrinutost i nezadovoljstvo penzionera, te poziva resorno federalno Ministarstvo i Vladu Federacije BIH da što prije, informišu udruženja penzionera i širu javnost, koja prava će biti finansirana iz Budžeta za tekuću godinu i da li ima osnova za zabrinutost, namjenu više planiranih sredstava na rzdjelu PIO/MIO učini transparenom, te da li će i iz kojih sredstava biti izvršeno usklađivanje penzija u 2021.godini predviđeno Zakonom o PIO/MIO.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu