Vesna Saradžić

Što hitnije donijeti Zakon o bibliotečkoj djelatnosti FBiH

U prošlom mandatnom periodu, tačnije u aprilu 2014. godine, zastupnici Vesna Saradžić i Aner Žuljević uputili su u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjeni zakona o bibliotečkoj djelatnosti.

Izmjena je bila mala, ali suštinska, ( član 18. Stav 1 ) i stvarala je bitnu pretpostavku diplomiranim bibliotekarima da ostvare prednost prilikom konkurisanja na radno mjesto za koje su se školovali. Jer, već dugi niz godina, u našem društvu je prisutna negativna praksa da se na radna mjesta predviđena za bibliotečke radnike, tačnije diplomirane bibliotekare, upošljavaju osobe svih mogućih zvanja društvenog smjera, samo ne i diplomirani bibliotekari.

„Međutim, na zakonodavno-pravnoj komisiji su se čula različita mišljenja, vezano za ustavni osnov, jer aktuelni Zakon Republike Bosne i Hercegovine ( Izvorno Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 37/95 ), navodi da bi se i izmjene trebale pokrenuti na tom nivou.

Shodno tome, pokrenuli smo izmjene na kantonalnom nivou, na Zakon o bibliotečkoj djelatnosti HNK. Izmjena je usvojena,ali su izuzete školske biblioteke, što i nije bilo iznenađenje, s obzirom na uobičajenu praksu da školske biblioteke uređuju i vode kadrovi koji nisu školovani za te poslove i da ta radna mjesta služe za popunjavanje u nedostatku norme.

U međuvremenu, Federalno ministarsvo kulture i sporta je formiralo radnu grupu za izradu cjelovitog teksta Nacrta zakona o bibliotečkoj djelatnosti u Federaciji BiH. Ovim putem upućujem inicijativu prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta da krene sa navedenim aktivnostima i što skorije uputi u parlamentarnu proceduru navedeni zakon, uz napomenu da je zadnja izmjena bila 95-e godine i da ova djelatnost uveliko gubi korak sa vremenom u kome živimo“, rekla je u svojoj inicijativi delegatkinja Saradžić.

Vezani članci

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.