Sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole bit će refundirana kantonima iz Budžeta Federacije BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava javnost i kantonalna ministarstva obrazovanja da će sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole biti refundirana iz Budžeta Federacije BiH.

Ističu da je Vlada Federacije BiH u ovom trenutnku garant kantonalnim ministarstvima da će sredstva biti uplaćena odmah nakon usvajanja rebalansa Federalnog budžeta.

S ciljem objektivnog informiranja javnosti, iz Ministarstva pojašnjavaju da je kašnjenje u isplati sredstava za nabavku udžbenika, a što je složen i dugotrajan proces, uzrokovano greškom u ekonomskom kodu do koje je došlo prilikom usvajanja Federalnog budžeta u januaru ove godine.

Naime, kako se dodaje, Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zbog navedene greške ne može dati saglasnost ovom ministarstvu da Vlada Federacije BiH razmatra i usvoji predloženu Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Također, Federalno ministarstvo finansija je istim aktom obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da su uputili zahtjev Parlamentu Federacije BiH za razmatranje Prijedloga za ispravku tehničke greške u Budžetu FBiH za 2023. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Tom prilikom je Federalno ministarstvo finansija naložilo Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da sačini novi prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera, a koji ne sadržava transfer za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda. S tim u vezi, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dostavilo je traženi korigirani prijedlog odluke, a koja je na sjednici Vlade FBiH 13.4.2023. godine i usvojena.

Također, Federalno ministarstvo finansija je istim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, nakon što Parlament FBiH usvoji pomenuti Prijedlog za ispravku tehničke greške, treba sačiniti novi prijedlog odluke za Program nabavke besplatnih udžbenika, te isti prije upućivanja Federalnoj vladi na usvajanje dostaviti na mišljenje Federalnom ministarstvu finansija.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da će nakon ispravki grešaka u ekonomskom kodu sredstva kantonalnim ministarstvima obrazovanja Vlada Federacije BiH isplatiti u najkraćem roku, a kako bi bili osigurani besplatni udžbenici učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola u FBiH.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.