Bolji život budućih i sadašnjih penzionera

Socijaldemokratski odgovor na reformu PIO

Materijalni i socijalnih položaj aktuelnih penzionera mora se poboljšati sada i odmah, a ispravljanju nepravde koja im je pričinjena parametrijskom reformom 1999. i 2000.godine, mora se pristupiti od dana stupanja na snagu Zakona, poruka je Javne tribine, sinoć održane u organizaciji Foruma seniora SDP BiH u sali Općinskog vijeća u Zenici, u cilju konsultacije građana ZE-DO kantona o Nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom kojeg je federalna Vlada uputila u parlamentarnu proceduru.

Naime, nakon što je predsjednica FOS/ki Suada Hadžović, prisutnim prezentirala sadržinu Nacrta zakona, sa posebnim osvrtom na odredbe koje se tiču provođenja smjernica iz Strategije refome PIO, a prof. dr. Anto Domazet izložio  neke socijaldemokratske poglede na predloženu penzionu politiku, uslijedila su brojna pitanja i komentari predstavnika udruženja penzionera,invalida, Prenuma građana Zenica i drugih učesnika,zastupnik SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Elvir Karajbić, je bez ikakve dileme,preuzeo obavezu da prezentira izražene zahtjeve i mišljenja građana ovog Kantona o potrebi poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja penzionera i predloženoj budućoj penzionoj politici.

Kako je istaknuto, Zakon se prvenstveno odnosi na buduće korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i u mnogim elementima, predložena zakonska rješenja se mogu smatrati prihvatljivim, ali ona izgledaju kao lijepa obećanja jer nisu dovoljno argumentirana, kao što je vrijednost općeg boda i usklađivanje penzija i naknada.Obrazloženje  o načinu utvrđivanja vrijednosti općeg boda nije zasnovano na uvjerljivoj argumentaciji, tim prije što aktuelna vlast nije pokazala sposobnost da stvori ambijent za veće zapošljavanje i realne predpostavke za ostvarenje makroekonomskih pokazatelja, redovnu uplatu doprinosa, izvršavanje vlastitih obaveza prema Fondu PIO,te njegovu finansijsku konsolidaciju i održivost.

Međutim, pitanje penzijske reforme ,kako je istaknuto, nije samo pitanje budućih penzionera, nego i pitanje međugeneracijske  solidarnosti i odnosi se i na mlade i na aktuelne penzionere,jer se osiguranje prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa  mora odnositi i na buduće i na aktuelne penzionere.

Penzionom politikom se, prema aktuelneim penzionerima, nudi ispravljanje nepravde koja im je pričinjena parametrijskom reformom 1999.i 2000.godine u narednih 5 godina, zadržavanjem visine penzije na nivou posljednje isplaćene penzije usklađene sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu zakona i naknada troškova sahrane u visini prosječne plaće.

To je nepravedno i ponižavajuće. Ovakvom politikom se ne vodi računa o živim ljudima, penzionerima  sa punim stažom koji su na granici siromaštva.

Intencija Zakona na osiguranje prava i dostojanstvo života po osnovu uplaćenih doprinosa se mora odnositi i na buduće i na aktuelne penzionere, a učinjena nepravda se mora ispraviti, počev od dana stupanja na snagu Zakona.

Materijalni i socijalnih položaj aktuelnih penzionera mora se poboljšati sada i odmah,poruka je građana ZE-DO kantona.

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.