Forum seniora/ki SDP BiH

Socijaldemokratski odgovor na reformu penzionog sistema

Iako je Strategija reforme penzijskog sistema, na prijedlog Vlade SDP-ovog premijera Nermina Nikšića, usvojena  na oba doma Parlamenta federacije BiH (Predstavničkom domu 11. i 12. novembra 2013. godine, a na Domu naroda 06. februara 2014. godine ), provođenje reforme u Federaciji BiH nedopustivo kasni.

Kako je Reformskom agendom najavljivano usvajanje reformskih zakona iz ove oblasti do kraja 2015. godine, FOS  DP BiH je, imajući u vidu tešku finansijsku situaciju SDP BiH , putem Foruma lijeve inicijative pokrenuo aktivnosti na iznalaženju mogućnosti dodatnih izvora finansiranja troškova održavanja javnih tibina i drugih oblika neposredne komunokacije sa građanima i građankama radi omogućavanja  njihovog uticaja u kreiranju penzione i invalidske politike.

Polazeći od stavova i opredjljenja SDP BiH koji se tiču usvojene Strategije reforme penzionog i invalidskog sistema, FOS SDP BiH je uputio Fondaciji Friedrich Ebert projekat pod nazivom „Socijaldemokratski odgovor na reformu penzijskog i invalidskog sistema“, a koji je odobren u martu mjesecu 2016. godine.

Cilj projekta je kreiranje i donošenje reformskih zakona kojim će se osigurati pravedna reforma penzionog sistema, sprječavanje socijalne ugroženosti u poznijem životnom dobu i osiguranje dohotka u starosti za sve grupe stanovništva  – smanjenje siromaštva, utemeljeno na principu pravde i jednakosti,

što podrazumijeva osiguranje istih uslova u pogledu staža osiguranja i godina života i obračuna penzijskog osnova kroz jedinstven bodovni sistem za sve penzionere, plaćanje iste stope doprinosa, uvođenje redovnog i transparentnog usklađivanja penzija sa rastom plaća umjesto sistema koeficijenata, zadržavanje minimalne –„socijalne“ penzije, garantovanje budžeta države za isplatu dostignutog nivoa penzija, redovnu isplatu i rast penzija sa rastom plaća i BDP-a i dugoročno osiguranje stabilnosti i održivosti Fonda PIO/MIO,te spriječavanje daljnjeg socijalnog raslojavanja i smanjivanje siromaštva penzionera i osoba starije dobi.

Pored općeg cilja, projektom su definirani i posebni ciljevi:

  • javne konsultacije o prihvatljivosti predloženih zakonskih rješenja iz aspekta pravde , jednakosti i solidarnosti i uticaja neoliberalnog koncepta razvoja;

– davanje vlastitog doprinosa izgrađivanju pravednog penzionog sistema;

Projekat će se realizirati u Federaciji BiH (Sarajevo, Zenica, Tuzla i Mostar), u periodu  od tri mjeseca.

Nosilac realizacije projekta je projektni tim u sastavu: predsjednica FOS SDP BiH, Suada Hadžović (menadžerica projekta), predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH prof. dr. Anto Domazet, predsjednik Stručnog odbora za prava penzionera FOS-a/ki SDP BiH Hamzalija Bešlagić i Anto Mrnjavac, predsjednik Stručnog odbora za socijalnu politiku i asistent Projekta.

Učesnici u realizaciji Projekta su: FOM, FSA i FOŽ SDP BiH, NVO, udruženja penzionera i sindikata.

Između ostalog, očekujemo da ćemo realizacijom Projakta doprinijeti:

– jačanju svijesti o potrebi reforme penzijskog i invalidskog osiguranja;

– jačanju svijesti o mogućnosti uticaja na promjenu postojećeg penzijsko invalidskog sistema;

– tansparentnom i javnom izgrađivanju stavova o prihvatljivosti zakonskih rješenja sa aspekta

pravde,jednakosti i solidarnosti;

– većem uključenju osiguranika, poboljšanju finansijske održivosti Fonda PIO i vraćanju povjerenja u

penzioni sistem;

– izradi amandmana na prijedlog zakona, odnosno izrada icjelovitog zakona kao odgovor SDP BiH na Vladinu politiku reforme penzionog sistema;

– promociji i upućivanju u parlamentarnu proceduru amandmana,odnosno zakona, kao socijaldemokratski odgovor na reformu penzionog sistema

– jačanju socijaldemokratskog identiteta SDP BiH, pridobijanju novih članova i jačanje SDP BiH.

 

 

 

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.