Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Smanjenjem taksi za centralno grijanje do boljeg vazduha

Sezonu grijanja prate visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku, za šta su, prema brojnim istraživanjima, u velikoj mjeri odgovorna i individualna ložišta i kotlovnice. Veliki broj domaćinstava i pravnih subjekata u gradskoj zoni kao gorivo koriste ugalj ili druge okolinski nepovoljne energente, te direktno doprinose ekstremnim zagađenjima.

Sa ciljem smanjenja broja ložišta i emisija, predložena je izmjena Odluke o visini komunalne takse za priključenje i izmiještanje priključka na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije i na sistem centralnog grijanja iz marta 2011. godine. Prijedlog je delegirao općinski načelnik Edin Delić (SDP), u skladu sa svojim ovlaštenjima, za narednu sjednicu Općinskog vijeća Lukavac, a radi se o 50 posto smanjena naknada za priključak na centralno grijanje pravnih subjekata i 56 posto za fizička lica za objekte koji se zagrijavaju iz individualnih ložišta.

Umjesto dosadašnjih 100 KM po jednom kW, koliko su pravna lica obavezna plaćati za priključak na sistem centralnog grijanja, predloženo je da ta cijena bude 50 KM/kW ili 50 posto niža. Predloženo je i veliko smanjenje cijene priključka za fizička lica, koja je trenutno 80 KM/kW, a prema predloženoj Odluci, trebala bi iznositi 35 KM/kW.

Osim toga, tokom ljeta, dovršit će se projektovanje toplovoda prema kolektivnim i individualnim objektima, kako bi se otklonile formalne smetnje za priključak većeg broja korisnika.

Očekuje se, da do naredne sezone grijanja, ove mjere stimulišu proširenje sistema daljinskog zagrijavanja i umanje visoke koncentracije zagađujućih materija.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.