Šemsudin Skejić

Rođen 1955.godine. Osnovnu školu završio u Hajderovićima, Srednju Mašinsku tehničku školu u Zenici. Visoko obrazovanje završio na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, gdje stiče zvanje dipl.inž.mašinstva.

U toku profesionalne karijere obavljao niz odgovornih i rukovodnih funkcija u preduzećima i organima u kojima je bio zaposlen (profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi, rukovodilac grupe mašinskih instalacija i projektant IP „Krivaja“ Zavidovići, direktor DC „Inžinjering“, pomoć.gen.direktora za investicionu gradnju, tehnički direktor Tvornice montažnih kuća ).

U organima uprave lokalne zajednice obavljao funkcije Sekretara Sekretarijata za privredne i društvene djelatnosti, kao i člana Izvršnog odbora općine Zavidovići. Ogroman doprinos dao u borbi od agresije na BiH, gdje je ratni put završio kao Komandant 1.bataljona 318.b.b. Armije RBiH. Specifičnosti profesionalne karijere obilježili su uspjesi i rezultati u izvršavanju obaveza na odgovornim i važnim funkcijama.

Direktno i indirektno učestvovao u primjerima uspješne privatizacije dijelova preduzeća koja i danas uspješno posluju i rade.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu