SDP Vareš

PREDSJEDNIŠTVO

Ajanović Mirnes (predsjednik), Sarajlić Maja i Gajić Vinko (potpredsjednici) Fetišević Arijeta (sekretar), Beganović Emira, Kukić Salima, Fatić Hamdo, Franjić Zdenko, Salketić Avdo, Fatić Osman i Aščerija Edhem

Kontakt

  • Zvijezda br. 14. 71330 Vareš
  • 032/ 843 – 038

Aktuelnosti

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu