KO SDP HNK

SDP u HNK traži da se Vlada maksimalno uključi u borbu protiv koronavirusa

Zastupnici SDP-a BiH u Skupštini HNK danas će zatražiti usvajanje više  zaključaka kako bi se Vlada HNK obavezala da u borbi protiv koronavirusa maksimalno iskoristi kapacitete kojima direktno raspolaže i na taj način olakša građanima i medicinskim ustanovama sprečavanje širenja opasnog virusa.  U tom smislu predlažemo sljedeće zaključke:

– Obavezuje se Zavod za zdravstveno osiguranje HNK, da ukoliko postoji potreba za primjenom lijekova Remdesivir i Toclizumab u liječenju teških covid pacijenata iste obezbijedi putem bolničke liste;

– Nalaže se zdravstvenim ustanovama u HNK da u pružanju zdravstvene zaštite u slučaju oboljenja COVID ili sumnje na COVID ne zahtijevaju dokaz o zdravstvenom osiguranju;

– Nalaže se Vladi HNK i Ministarstvu zdravstva da hitno oformi i kapacitira mobilne timove pri JU Dom zdravlja koji bi bili na raspolaganju građanima oboljelim od koronavirusa, koji su kod kuća i u potrebi su za terapijom;

– Obavezuje se Vlada HNK da u što kraćem vremenskom roku svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama za djecu sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju ukoliko traže usluge psihologa i psihoterapeuta odgovore pozitivno ukoliko je zahtjev opravdan kako bi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja što brže i bez odgađanja bili na raspolaganju građanima HNK u nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji koja je dovela do opasnosti po mentalno stanje građana, a među kojima su i pripadnici najranjivije populacije koje koriste usluge ovih ustanova;

– Nalaže se  Vladi HNK da putem Civilne zaštite HNK odmah formira timove, a u koje bi angažirali i volontere, za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijima građana oboljelim od koronavirusa, i da se svi službeni automobili Vlade, ministarstava i javnih preduzeća, kao i vozači, stave u službu timovima za podršku starijoj populaciji i kućna testiranja.

– Nalaže se Vladi HNK i Ministarstvo zdravstva HNK odmah nabavi dodatne količine medicinskog kiseonika, zaštitne i medicinske opreme za potrebe bolnice i domova zdravlja, da ograniče cijene laboratorijskih nalaza, testova i svih drugih usluga vezanih za dijagnostiku i liječenje covid pacijenata u privatnim zdravstvenim ustanovama

– Nalaže se Vladi HNK i Ministarstva zdravstva HNK da poduzme sve pravne radnje i da odmah osigura da Dom zdravlja HNK organizuje rad u tri smjene, a u skladu sa Zakonom, kao i da se osigura da sve javne zdravstvene ustanove na području HNK kao i privatne ugovorne zdravstvene ustanove stave odmah i bez odlaganja sve svoje ljudske i materijalne resurse u borbu protiv pandemije.

– Nalaže se Vladi HNK da ograniči marže na lijekove i imunološke dodatake vezane za liječenje i prevenciju covida u svim ugovornim Apotekama, da se putem Doma zdravlja odmah formiraju mobilni timovi za testiranje građana koji imaju razvijene simptome na adresama, jer su Domovi zdravlja i privatne zdravstvene ustanove postali žarišta širenja koronavirusa.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu