Klub vijećnika SDP Zavidovići

SDP ne podržava Odluku o prodaji zemljišta na Gvozdenom mostu

Klub vijećnica i vijećnika SDP BiH u OV Zavidovići ne podržava Odluku o prodaji zemljišta na Gvozdenom mostu i Odluku o prenamjeni novoizgrađenih stanova u ulici Radnička.

Dvije nedavno donesene odluke OV Zavidovići uzburkale su zavidovićku javnost koja ih je dočekala s izrazitim razočaranjem i negodovanjem. To su Odluka o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Zavidovići označenih sa k.č. broj 227/3 i 1578/24, k.o. Zavidovići / zemljište Stadiona na Gvozdenom mostu i Odluka o promjeni namjene stambeno -poslovnog objekta u ulici Radnička.

Tokom rasprava po odlukama na sjednicama OV, vijećnici SDP BIH su ukazivali na manjkavosti istih, nelogičnosti i odsustvo valjane argumentacije za donošenje, nepostojanje opšte društvene potrebe i koristi njihovom provedbom i upozoravali smo na posljedice i negativne reakcije koje će uslijediti od strane građana po usvajanju odluka.

Smatrali smo da njihovo usvajanje nanosi veliku štetu građanima i ograničava ne samo mogućnosti za zadovoljenje njihovih kulturnih i sportskih potreba (stadion), već i urušavanje osnovnih ekonomskih i socijalnih prava (socijalno neprofitno stanovanje).

Prilikom izjašnjavanja po odlukama, bili smo protiv i iste nismo podržali.

Ipak voljom vijećničke većine u OV Zavidovići odluke su usvojene i njihova realizacija je već započeta.

Realizacija koja je izazvala negativne reakcije brojnih građana, na koje smo ukazivali da će se neminovno desiti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu