DAMIR MAŠIĆ ZA VIJESTI.BA

SDP će biti konstruktivna opozicija i protiv svake degradacije države

Delegati na vanrednom kongresu SDP-a su pokazali iskrenu i volju i želju, ali i odlučnost da SDP ide u pravcu ozbiljne demokratizacije

Slika

Iskren rad, trud, nesebično zalaganje i poštenje uz jasno izražen sluh za prepoznavanje onoga što naši građani zbilja žele predstavlja jedini način za razbijanje stereotipne percepcije prosječnog bosanskohercegovačkog političara. To je ujedno i kurs koji treba da slijede SDP i svi drugi politički faktori koji žele dobro Bosni i Hercegovini i našem društvu, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba član Predsjedništva SDP BiH Damir Mašić, aktuelni federalni ministar obrazovanja i nauke i budući zastupnik ove stranke u Parlamentu FBiH.

VIJESTI.BA: Izabrano je novo rukovodstvo SDP BiH. Kakve novine očekujete u funkcionisanju partije u odnosu na dosadašnji period?

MAŠIĆ: Delegati na vanrednom kongresu SDP-a su pokazali iskrenu i volju i želju, ali i odlučnost da SDP ide u pravcu ozbiljne demokratizacije. Vjerujem da će se provođenjem zacrtanih aktivnosti baziranih na principu jedan član – jedan glas, reevidenciji članstva, uvođenjem više novih i mladih ljudi u proces donošenja odluka, te zaštite ravnopravnosti nastaviti jačati i integrisati socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je izuzetno važno čuti glas svih istinskih socijaldemokrata i ljevičara u našoj zemlji. Kako onih u SDP-u, tako i onih van partijskih struktura.

VIJESTI.BA: Izabrani ste za člana Predsjedništva SDP BiH. Na čemu ćete bazirati svoj rad, šta će biti prioriteti? Koje greške se ne smiju ponoviti?

MAŠIĆ: Kontinuitet je posebno značajan u političkim procesima. Ovdje mislim na kontinuitet pozitivnih političkih procesa. Iskren rad, trud, nesebično zalaganje i poštenje uz jasno izražen sluh za prepoznavanje onoga što naši građani zbilja žele predstavlja jedini način za razbijanje stereotipne percepcije prosječnog bosanskohercegovačkog političara. To je ujedno i kurs koji treba da slijede SDP i svi drugi politički faktori koji žele dobro Bosni i Hercegovini i našem društvu. Tu ujedno leži i odgovor na pitanje vezano za greške u vremenu koje je iza nas. Našoj zemlji je neophodan širi politički konsenzus oko ključnih pitanja. Krajnje je vrijeme da svi svoje lične, partikularne i stranačke interese stave iza državnih. Konačno, prioritet budućeg djelovanja svih dobronamjernih jasno se nameće sam. To je prije svega ispravljanje mnogih nepravdi kojim naš sistem, uspostavljen kroz dejtonski i vašingtonski sporazum, obiluje.

VIJESTI.BA: Osim novog rukovodstva, izmijenjen je i Statut partije, što mnogi ocjenjuju kao prvi korak ka demokratizaciji SDP BiH. Generalno, je li SDP BiH izašao jači iz svega? Kakva je poruka vašim simpatizerima?

MAŠIĆ: Posljednji izbori su SDP-u ali i drugim strankama koje su bile dio vlasti u protekle četiri godine bili su jasna poruka da su građani nezadovoljni iz mnogo različitih razloga. Poruka simpatizerima je da samo kroz aktivan angažman svih možemo brže i snažnije mijenjati stvarnost. Izmjenama Statuta i uvođenjem principa jedan čovjek – jedan glas SDP je visoko podigao demokratsku ljestvicu u političkom životu u Bosni Hercegovini. Naš iskorak je ujedno i izazov, ali i poziv ostalim političkim subjektima da nas prate i isto urade u svojim strankama. Ovaj princip daje jednake šanse svima. Jedino zajednički možemo napraviti rezultate koje svi želimo. Vrijeme će pokazati jesmo li tu šansu iskoristili i da li će SDP iz svega izaći jači. Iskreno se nadam i vjerujem da hoće. Kao i do sada dat ću svoj nesebičan doprinos da tako i bude.

VIJESTI.BA: U naredne četiri godine bićete zastupnik u Federalnom parlamentu. Šta očekujete od parlamentarne većine? Kako će se ponašati SDP BiH kao opoziciona partija?

MAŠIĆ: SDP će, kao i uvijek do sada, biti konstruktivna opoziciona partija koja će podržati sva pozitivna kretanja. Snažno ćemo se protiviti i najmanjem mogućem obliku degradacije bosanskohercegovačke države. Nadam se da će parlamentarna većina nastaviti sa stavljanjem težišta na pozitivnim reformskim procesima uz unapređenje vladavine prava i izgradnje funkcionalnih institucija koje će u konačnici unaprijediti kvalitet života u Bosni i Hercegovini. Očekujemo konkretna zakonska rješenja u svim oblastima koja će na sistematičan i pravičan način osnažiti državni sistem u opštem interesu svih njenih građana. To je zadaća sve i jedne vlade.

VIJESTI.BA: Koji su najveći izazovi sa kojima će se suočiti nova vlast u narednom mandatu?

MAŠIĆ: Fiskalna stabilnost i njeno održavanja predstavljala je veliki izazov za odlazeću vladu i nema sumnje da će tako biti i ubuduće. Finansije su jako bitne za servisiranje svih obaveza, ali i jačanje i izgradnju efikasnih institucija, a time i države. Pred Bosnom i Hercegovinom su dalji procesi na izgradnji moderne evropske države. To je ujedno i veliki izazov koji se nalazi pred vlastima na svim nivoima, kao i političkim faktorima u cjelini. U tom kontekstu, angažman na očuvanju, jačanju i izgradnji bosanskohercegovačke države po mjeri svih njenih građana  predstavlja osnovnu misiju SDP-a, a vjerujem i svake bosansko-hercegovačke opcije. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da u našoj zemlji danas preovladavaju nemogućnost zapošljavanja, nezadovoljstvo obrazovnim, zdravstvenim i penzionim sistemom. Nama trebaju ljudi koji znaju, hoće i mogu otvoriti nova radna mjesta, vodeći pritom računa o javnom interesu i interesima svih obespravljenih u našoj zemlji, kojih je, nažalost, mnogo. Uvažavanje osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, trebaju biti u fokusu političkih procesa i odluka. Kako onih koji će biti pozicija tako i nas koji ćemo biti opozicija.

Kako prolazi vrijeme čak i najveći protivnici korjenitih i strukturalnih reformi, kako u Federaciji BiH tako i u cijeloj državi, postaju svjesni da je ovo stanje neodrživo. Kantonima i entitetima se moraju reducirati nadležnosti, a povećati državi i opštinama. To je neminovnost. Ko to ne vidi ili je politički slijep ili se pravi lud ili jednostavno nije dobronamjeran.

VIJESTI.BA: Kako ocjenjujete rad Ministarstva na čijem ste čelu prethodne četiri godine? Šta je najveći uspjeh, a na šta se mora fokusirati Vaš nasljednik, budući ministar obrazovanja i nauke FBiH?

MAŠIĆ: Svaki rad pa i rad Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koje sam vodio protekle četiri godine trebaju ocijeniti prije svega građani. Ako već moram to učiniti, generalno bih ocijenio pozitivnom ocjenom. Ministarstvo je pozitivno ocijenjeno i od strane Ureda za reviziju organa uprave FBiH, što je 2012. godine bio prvi slučaj u FBiH. To mora postati pravilo za sve, a ne biti puki izuzetak.

Za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja doneseni strateški dokumenti za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH: „Politika ranog rasta i razvoja djece u FBiH” i „Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013 -2017“, Smjernice za zdravu ishranu djece u vrtićima i školama kao i Integrisani program za unapređenje zdravlja djece u FBiH „Zdravo jedi, zdravo rasti“. Organizovana je Prva međunarodna konfrencija o predškolskom odgoju i obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine o temi „Mogućnosti uvođenja inovativnih modela i metoda odgojno-obrazovnog rada“. Pokrenut je proces revizije „Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji BiH“ koji je rezultirao početkom izrade Kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu baziranom na ishodima znanja, odnosno kurikulumu baziranom na onome što učenik treba znati, a ne na onome šta mu se treba ispredavati. Također, uspostavljen je novi – transparentniji sistem udžbeničke politike u FBiH: jedan udžbenik – jedan predmet – jedan razred. Ponudili smo rješenje za ukidanje diskriminacije i segregacije u vidu fenomena „dvije škole pod jednim krovom“ kroz dokument u kojem je dat model ujedinjenja takvih ustanova: „Preporuke za eliminisanje segregirajućih i podijeljenih struktura u odgojno- obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH“. Obezbijedili smo besplatne udžbenike za učenike prvih razreda osnovne škole u FBiH (2012.) i za socijalno ugrožene učenike osnovne škole u FBiH (2013. i 2014.). Nismo samo deklarativno podržavali talentirane i nadarene učenike i studente – u okviru manifestacije „Znanjem u budućnost“ obezbijedili smo nagrade za 350 učenika za postignute rezultate na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima znanja. 

Finansijske nagrade smo, također, izdvojili za preko 250 učenika osnovaca i srednjoškolaca romske nacionalnosti. Ukazali smo na važnost nastavničke profesije i njene centralne uloge u postizanju kvalitetne edukacije, te smo u okviru „Dana nastavnika“ dodijelili nagrade za preko 120 prosvjetnih radnika za poseban doprinos u odgojno-obrazovnom radu. Zatečene velike potrebe za rekonstrukcijom, opremanjem i modernizacijom odgojno-obrazovnih ustanova preduprijedili smo ulaganjem u poboljšanje uslova rada u više od 50 odgojno-obrazovnih ustanova u cijeloj FBiH. Za sanaciju odgojno-obrazovnih ustanova stradalih u poplavama i klizištima izdvojeno je 1.000.000 KM. Prvi put su izrađeni jedinstveni Pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, te izrađen Zakon o principima obrazovanja odraslih u FBiH.

U oblasti visokog obrazovanja izrađeni su „Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH od 2012. do 2022. godine“ i „Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji BiH“, kojim se daju konkretne preporuke za povećanje transparentnosti, smanjenje rizika i povećanje otpornosti sistema visokog obrazovanja na devijantne pojave. Obezbijeđene su finansijske nagrade za 185 studenata koji su na 73 javna fakulteta u FBiH ostvarili najbolji uspjeh. Subvencioniran je smještaj i ishrana za oko 500 studenata godišnje u studentskim domovima u Federaciji BiH. Putem Fonda za studentske zajmove FBiH obezbijeđene su stipendije za najbolje studenete te osigurano 700 studentskih zajmova u vrijednosti 1.725.000 KM. Potpuno različit sistem provođenja Bolonjskog procesa (koji ne omogućava ni kantonalnu mobilnost studenata pa čak na  istim ili srodnim fakultetima) inicirao je aktivnosti finansiranja oko 180 razmjena studenata i profesora u okviru multilateralnog sporazuma CEEPUS. Na inicijativu FMON-a izmjenom Zakona o državnoj službi Federacije BiH omogućeno je zapošljavanje osoba koje su završile studij po Bolonjskom sistemu. Izrađen je Nacrt „Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za period 2013-2023.“ i obezbijeđen pristup najreferentnijim međunarodnim bazama podataka za naučne i visokoškolske ustanove u Federaciji BiH.  

Smatram izuzetno važnim i ponosni smo na aktivnosti kojima smo pomogli djeci povratnika u Konjević Polje i Vrbanjce kod Kotor Varoši da nastave školovanje jer se Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a odnosilo maćehinski prema njima, ne dozvoljavajući im da se ravnopravno sa svom ostalom djecom u tom dijelu BiH obrazuju u skladu sa pravima koja su im zagarantovana Ustavom BiH i zakonima naše zemlje. Smatram da je neophodno intenzivirati započete aktivnosti u okviru reforme obrazovanja u FBiH, ali i na nivou BiH. U fragmentiranom obrazovnom sistemu kakav je naš, niz je izazova i prepreka koje treba rješavati, jer ovako postavljen sistem onemogućava napredak i ne nudi jednake uslove obrazovanja za sve.

Budućem ministru/ministrici obrazovanja i nauke FBiH stojim na raspolaganju kao zastupnik u Parlamentu Federacije BiH da zajednički, sa svim ostalim koji žele dobro našem obrazovanom sistemu i našoj zemlji, nastavimo rad na integraciji obrazovanog sistema, a samim tim i našeg cjelokupnog društva.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.