OO SDP Žepče

SDA i HDZ u Žepču prekršili Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK, a time i Ustav BiH

Vladajuća većina u Općinskom vijeću Žepče, koju 20. godina čine SDA i HDZ na 21.sjednici održanoj 20.12.2018. godine je pozivajući se na Zakon o komunalnoj djelatnosti Zeničko – dobojskog kantona i Statut Općine Žepče usvojila Odluku o visini komunalne naknade za stambene objekte na teritoriji općine Žepče.

Pomenuta Odluka utvrđuje jedinstven iznos komunalne naknade od 24,00 KM za sve stambene objekte na području općine Žepče, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, koji kod načina utvrđivanja i cijene komunalne naknade propisuje da se komunalna naknada utvrđuje po jedinici mjere, na osnovu broja bodova i u zavisnosti od zone građevinskog zemljšta u kojoj se objekat nalazi ( Od zone I – VI ) što je utvrđeno u Odluci o građevinskom zemljištu, koju Općina Žepče ima usvojenu.

Također Zakon predviđa da se komunalna naknada utvrđuje u zavisnosti od stepena opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture, razvijenosti javnog prevoza putnika, namjene objekta, odnosno prostora i pripadnosti građevine, odnosno korisne površine te građevine u određenoj zoni građevinskog zemljišta.

Klub SDP-a u OV Žepče je skoro godinu dana ukazivao na nelogičnost i nezakonitost ovakve Odluke, a na zadnjoj sjednici Kolegija, a potom i na sjednici OV Žepče tražio dopunu dnevnog reda sa tačkom:”Izmjena i dopuna Odluke o visini komunalne naknade za stambene objekte na teritoriji općine Žepče”, što je vladajuća većina u oba navrata odbila.

Stavljajući sva naselja, sve građane i mještane u isti položaj bez obzira na stepen opremljenosti naselja objektima i uređajima komunalne infrastrukture smatramo da je prekršen član II Ustava BiH koji govori o nediskriminaciji.

Obzirom da Klub SDP-a u proteklih 12 mjeseci nije uspio parlamentarnim i demokratskim metodama da se izbori za izmjenu i dopunu Odluke o visini komunalnoe naknade u općini Žepče, u ime svih građana obratili smo se Žalbon nadležnom ministarstvu, od kojeg očekujemo da našu Žalbu uvaži i da Općinsko vijeće već na idućoj sjednici uskladi spornu Odluku spram Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko – dobojskog kantona.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu