Savjet za razvoj SDP BiH

Filipović Karlo, predsjednik

Abrahamsdotter Emina
Bajić Selma
Begić Jasminka
Behmen Goran
Bektić Alma
Bešlagić Hamzalija
Bešlagić Selim
Bijedić Enver
Boban Ivan
Borić Besima
Brčić Aida
Buljubašić Ferid
Cepić Jamina
Čusto Azemina
Deak Mirjana
Đikić Emir
Fejzić Elvis
Filipović Damir
Frašto Emir
Garibija Malik
Grgić Mira
Hadžić Mulo
Hadžović Suada
Hajdarević Vedad
Hasanović Jasmin
Helić Nusret‐ Daso
Helez Zukan
Ilić Slađan
Imamović Irfan
Kovačević Slaven
Lazović Miro
Ljujić‐ Mijatović Tatjana
Magazinović Saša
Malić Mirjana
Mehmedović Enver
Meholjić Hakija
Mesihović Salmedin
Miskin Sabiha
Mladina Nada
Muftić Edhem
Mujkanović Said
Muslić Albin
Oršolić Marko
Osmić Zekerijah
Pajtić Adis
Pejanović Mirko
Polutak Mustafa
Prlić Lana
Redžić Benjamin
Sadiković Elmir
Simić Mladen
Sokolović Džana
Suljkanović Enes
Šabanović Damir
Šehić Jasminka
Šehović Muzafer
Šero Fadil
Vidović Tomo
Zaimović‐Uzunović Nermina
Zalihić Arman
Zgodić Esad
Zlatar Emir
Živanović Miroslav

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu