Set mjera

Savjet za zdravstvo SDP BiH uputio prijedlog mjera Civilnoj zaštiti FBiH

Povodom aktuelne situacije, prouzrokovane koronavirusom (COVID-19), Savjet za zdravstvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine uputio je prijedlog mjera Civilnoj zaštiti Federacije BiH, kako bi se novonastala situacija što prije prevazišla.

Iako već rade i pomažu u prevazilaženju situacije uzrokovane koronavirusom, članovi Savjeta za zdravstvo SDP BiH također su se stavili na raspolaganje za pomoć Civilnoj zaštiti FBiH, kako bi se, evenutalno, ove mjere provele u djelo.

Savjet za zdravstvo SDP BiH poziva sve građane da budu disciplinirani i slušaju upute nadležnih organa, a to se pogotovo odnosi na poštivanje mjera Civilne zaštite FBiH i mjera policijskog sata. Mjere su:

– Hitno povećati broj testiranih građana na koronavirus, jer se građani dovoljno ne testiraju, iako ispunjavaju kriterije za testiranje prema uputama i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Očigledno je da ne postoji dovoljno testova, te se građanima ne dozvoljava da se testiraju, iako imaju ozbiljne simptome, koji mogu biti i simptomi COVID-19.

– U svim kantonima javno objaviti ukupan broj raspoloživih testova, te objaviti koliko je zaista testova izvršeno i ko je imao prioritet u testiranjima

– Civilna zaštita FBiH se mora staviti u punu funkciju na svim nivoima, sve do povjerenika u mjesnim zajednicama

– Zdravstveni sistem mora djelovati koordinirano prema naredbama nadležnih zdravstvenih institucija, te je od krucijalne važnosti da se i direktori medicinskih ustanova povinuju takvim naredbama

– Na minimum smanjiti kretanje pacijenata između zdravstvenih ustanova i bolnica, jer je tada mogućnost zaraze medicinskih ustanova mnogo veća

– Centralizirati nabavku i distribuciju zaštitne medicinske opreme i istu dijeliti prema stvarnim potrebama

– Fabrike za proizvodnju alkoholnih pića i higijenskih proizvoda trebaju svoju produkciju preorijentirati na proizvodnju dezinfekcionog alkohola od 70 posto jačine i ostalih dezifenkcionih sredstava

– Dodatno angažovati domaće tekstilne firme za produkciju zaštitnih odijela, maski i rukavica

– Proizvedeni sanitetski materijal distribuirati preko štabova Civilne zaštite, a ne putem veledrogerija ili apoteka

– Uz pomoć Civilne zaštite organizovati mrežu volontera koji bi pomogli u snadbjevanju osnovnim životnim namirnicama za stara i iznemogla lica

– Putem inspekcija ograničiti kupovinu osnovnih životnih namirnica, jer je očigledno da neki građani bez velike potrebe kupuju ogromne količine namirnica, što dovodi do toga da ostali građani nemaju gdje kupiti te namirnice

– Mobilisati privatni zdravstveni sektor i staviti ih u funkciju rezerve, dok je u isto vrijeme potrebno napraviti spisak rezervnog medicinskog kadra, koji bi se, prema potrebama, mogao angažovati

– Odrediti privatne medicinske ustanove za prijem zaraženih, ukoliko javni sektor bude preopterećen za rad sa zaraženim pacijencima

– Posebno narediti da se neodložna medicinska pomoć mora pružati bez obzira na koronavirus, ukoliko postoji nužna zaštitna oprema, jer već postoje slučajevi da neki medicinski radnici odbijaju pomoći građanima od straha zbog lične zaraze

– Biti konzistentan u dezinfekciji svih javnih površina, uključujući i zajedničke prostorije stanara, kao i dezinfekciju zgrada raznih institucija i zdravstvenih ustanova

– Što hitnije objaviti sve planove i preduzete mjere svih kriznih štabova i svih zdravstvenih ustanova, sa tačnim resursima kojima raspolažu pojedine zdravstvene ustanove u FBiH i u RS


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu