Klub mladih lidera

Sa ovakvom vlašću Bosna i Hercegovina neće dobiti status kandidata za EU

Mladi izabrani dužnosnici SDP-a su učestvovali na konferenciji na temu 14 tačaka mišljenja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini gdje su u panel diskusijama sa mladima razgovarali o evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Opća ocjena jeste da aktuelna vlast ne prelazi sa mišljenja na djela te da će sa ovakvom vlasti proći još mnogo godina dok Bosna i Hercegovina ne dobije status kandidata, a par decenija da zatvori sva poglavlja.

Ako taj period uporedimo sa brojem godina starosti “lidera” u Bosni i Hercegovini, jasno je da će većina njih biti u dubokoj starosti i da oni nisu zainteresovani za proces pristupanja EU.

Zastupnica SDP-a Lana Prlić se osvrnula na 1. tačku Mišljenja Evropske komisije koja govori o izborima u Mostaru i provedbom OSCE-ovih preporuka i preporuka Venecijanske komisije:

“Nažalost vladajuće stranke odbijaju provesti preporuke i uvesti elektronsko brojanje glasova jer im to omogućava opstanak na vlasti. Ja imam 27 godina i nikada nisam imala priliku glasati na lokalnim izborima, ovaj prijedlog za Mostar kasni 12 godina i nije pravedan”.

U svom izlaganju zastupnik Irfan Čengić govorio je o obavezi donošenja zakona o sprečavanju sukoba interesa u FBiH koji se ne sprovodi već 7 godina, a što je jedna od obaveza iz Mišljenja Evropska komisija.

“SDP će u parlamentarnu proceduru uputiti dva zakona, jedan interventni koji za cilj ima početi implementirati postojeći zakon, te drugi zakon koji predstavlja reformu zakonodavstva u oblasti sprecavanja sukoba interesa, prijavljivanja i provjere imovine političara”, najavio je Čengić

Zastupnik Ivan Boban je govorio o nužnosti reforme javne uprave, ali i transformacije i depolitizacije načina upravljanja u Javnim preduzećima što Evropska komisija zahtjeva od Bosne i Hercegovine.

Reforma Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i provođenje presuda sudova u BiH je problematika koja se nalazi u Mišljenju Evropske komisije o čemu je govorila univerzitetska profesorica i potpredsjednica SDP-a Benjamina Karić.

Na drugom panelu ove konferencije bilo je riječi i ulozi lokalnih i kantonalnih vlasti u provođenju 14 tačaka mišljenja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.

Bivši ministri u Vladi Kantona Sarajevo Malik Garibija i Damir Filipović su se osvrnuli na svoj rad koji se tiče puta prema EU.

Malik Garibija je govorio o zahtjevu Evropske komisije u kojem traži od BiH da poboljša zaštitu i uključivanje ranjivih grupa, posebno osoba s invaliditetom, djece, pripadnika romske zajednice, i raseljenih osoba i izbjeglica, te o onome što je on učinio u svom mandatu po tom pitanju.

Damir Filipović je podjelio svoja iskustva koji je kao mlad čovjek bio predsjedavajući općinskog vijeća i ministar u Vladi KS o mišljenju Evropske komsija u kojem se traži da se dovrše bitni koraci u reformi javne uprave u cilju poboljšanja cjelokupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizovane državne službe.

Problem migranata je problem cijele Evrope te zauzima važno mjesto i u Mišljenju Evropske komisije. Na ovu temu je govorio vijećnik iz Grada Bihaća, Adnan Habibija koji svakondnevno se susreće sa obim problemom. Habibija je jasno naglasio da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini ne preuzimaju teret ove krize i da je sav teret krize na građanima u Krajini.

Lokalne vijećnice i aktivistkinje Anisa Basović Čengić i Amela Jusufović su skrenule pažnju na pozitivna i negativna iskustva i primjere u oblasti jačanja zaštite prava svih građana, posebice osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova te da se poduzmu konkretni koraci za promicanje okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevladalo naslijeđe rata.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu